systemy informatyczne w automatyce*.

opis

Specjalność na kierunku automatyka i robotyka.

Student wybierając specjalność systemy informatyczne w automatyce będzie zdobywał wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania metod i środków informatyki, w tym sieci komputerowych, do akwizycji danych i sterowania procesami technologicznymi. Ponadto studenci będą zajmowali się projektowaniem, programowaniem i uruchamianiem sprzężeń sprzętowych i programowych między systemami informatycznymi a otoczeniem.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności systemy informatyczne w automatyce:

 • teoria systemów,
 • miernictwo,
 • fizyka dla elektroników,
 • teoria sygnałów,
 • modele układów dynamicznych,
 • mechanika analityczna,
 • podstawy techniki mikroprocesorowej,
 • urządzenia obiektowe automatyki.
 • systemy analogowe i cyfrowe, 
 • projektowanie algorytmów,
 • sterowanie procesami ciągłymi,
 • podstawy techniki mikroprocesorowej,
 • sterowniki i regulatory,
 • sterowanie procesami dyskretnymi,
 • roboty manipulacyjne i mobilne,
 • komputerowe sieci przemysłowe,
 • systemy informatyczne czasu rzeczywistego,
 • systemy autonomiczne.
profil absolwenta

Absolwent specjalności systemy informatyczne w automatyce znajdzie zatrudnienie jako projektant systemów automatycznego sterowania, programista sterowników przemysłowych. Absolwent posiada również umiejętności z zakresu analizy i syntezy układów automatycznej regulacji, tworzenia układów identyfikacji i diagnostyki systemów przemysłowych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~9cMIbIM5  2013-11-09 06:54:39
Szczegf3lnie podoba mi się kotnmearz Agnieszki, ktf3ra słusznie zauważyła, że „Ponieważ nie mamy dokładnej wiedzy na temat tego, co to jest myśl i w jakim procesie powstaje, wydaje nam się to czymś niezwykłym i niemożliwym do „podrobienia””.Moim zdaniem (może trochę abstrakcyjnym), to co nazywamy inteligencją, myśleniem jest to generator, ktf3ry jako ziarno losowości przechowuje pewną rozbudowaną strukturę. W tej strukturze znalazło się miejsce zarf3wno dla wskaźnikf3w do naszego bieżącego stanu fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, itp. jak rf3wnież dostęp do bazy doświadczeń, posiadanej wiedzy. Na podstawie tych rozbudowanych warunkf3w początkowych oraz pewnej dozy losowości (ktf3ra wynika z genf3w) w naszym mf3zgu pojawiają się rf3żne myśli.Z tego dosyć jasno wynika mf3j pogląd na temat tego, czym jest wolna wola i w jaki sposf3b człowiek podejmuje decyzje. Otf3ż uważam, że każde zachowanie ludzkie jest czymś zdeterminowane, jednak dodatkowo w genach zapisany mamy pewną namiastkę „losowości” przez co każdy człowiek zachowuje się nieco inaczej.Dalej rozwijając tę hipotezę warto zwrf3cić uwagę na bliźnięta jednojajowe. Takie osoby mają zazwyczaj ten sam genotyp. Można zauważyć, że bliźnięta, ktf3re od samego początku życia są ze sobą związane i ciągle przebywają ze sobą mają bardzo podobny charakter, a czasem ciężko, nawet po wielu tygodniach spędzonych z nimi, odrf3żnić, ktf3ry jest ktf3rym. Może gdyby mogły urodzić się dokładnie w tym samym momencie, stać w tym samym miejscu, itp. to wtedy każdy ich ruch byłby identyczny, a każda myśl pojawiałaby się w tym samym czasie w obu umysłach. Takiego eksperymentu przeprowadzić jednak się nie da Nawiązując dalej do słf3w: „Wszystko wynika logicznie z czegoś innego, więc mając dane i cel, jaki chcemy osiągnąć możemy nauczyć maszynę zbliżać się do niego, tak jak sami kiedyś byliśmy uczeni.”Gdy znajdziemy się w pewnym ograniczonym modelu, w ktf3rym znamy wszystkie prawa, jakie rządzą danymi ciałami to jesteśmy w stanie, w sposf3b jednoznaczny, wskazać, co się stanie.Weźmy idealny model (wszystko zachowuje się według reguł, w ktf3re wierzy człowiek), w ktf3rym istnieje tylko pewna książka, stf3ł, podłoga, siła grawitacji i pewna siła F. Gdy siła F zadziała na książkę, leżącą na stole w odpowiednim kierunku to książka zsunie się ze stołu i upadnie za sprawą siły przyciągania. Co więcej, możemy nawet obliczyć dokładny czas, w ktf3rym książka znajdzie się na podłodze. To wszystko jest jasne do przewidzenia w tak okrojonym modelu.Gdyby jednak ten model rozszerzyć do modelu całego Wszechświata to prawdopodobnie moglibyśmy przewidzieć każdy przyszły stan. Może nawet istnieje wzf3r opisujący cały Wszechświat?Może to nawet w nas samych „zapisany” jest ten wzf3r i wszystko, co robimy ma wpływ na świat zewnętrzny. Należy pamiętać, że w człowieku został zaimplementowany dość toporny system operacyjny, ktf3ry wykorzystuje jedynie kilka procent możliwości naszego procesora (mf3zgu). Gdybyśmy mogli wykorzystać 100% to być może moglibyśmy przewidywać przyszłość, zgodnie z poprzednimi rozważaniami na temat znajomości modelu Wszechświata.Uważam, więc, że maszyn myślących w taki sam sposf3b jak człowiek nie uda nam się zbudować. (Chyba, że sami posiądziemy 100% możliwości ludzkiego mf3zgu.) Jednak dzięki zaopatrzeniu tych maszyn w ogromne bazy danych i skomplikowane algorytmy samouczące będzie możliwe stworzenie maszyny w pewnym (wysokim) stopniu symulującej zachowanie dorosłego człowieka.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl