chemia polimerów*.

opis

Specjalność na kierunku chemia.

Chemia polimerów zajmuje się substancjami chemicznymi o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek, czyli polimerami (gr. polymeres - wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) .

W ostatnich kilkudziesięciu latach polimery zarówno naturalne jak i syntetyczne wpłynęły w sposób decydujący na rozwój społeczeństw oraz podniesienie ogólnej jakości życia. Rosnące wymagania w zakresie materiałów trwałych, lekkich i tanich (np. tworzywa lub materiały miękkie, twarde, elastyczne, bezbarwne lub kolorowe, ulegające degradacji) – stały się domeną chemii polimerów. Dla przykładu polimery syntetyczne są podstawowym budulcem tworzyw sztucznych takich jak PCV, polietylen, polipropylen, teflon.

organizacja

Wybrane przedmioty realizowane na specjalności chemia polimerów:

  • synteza i modyfikacja polimerów,
  • fizykochemia polimerów w stanie skondensowanym,
  • fizykochemia polimerów w roztworze,
  • właściwości mechaniczne i termiczne polimerów,
  • materiałoznawstwo i przetwórstwo,
  • recyklingu materiałów polimerowych,
  • polimery przewodzące i optoaktywne,
  • mieszaniny i nanokompozyty polimerowe,
  • fotodegradacja polimerów.
profil absolwenta

Absolwent specjalności chemia polimerów posiada wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Posiada także wiedzę specjalistyczną z zakresu: technologii monomerów, syntezy, fizykochemii i technologii polimerów oraz modyfikacji polimerów i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zna charakterystykę wybranych grup polimerów.

Absolwent ma kwalifikacje i umiejętności w zakresie metod badania właściwości polimerów oraz kryteriów doboru materiałów polimerowych do konkretnych zastosowań. Ponadto jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach produkujących nowoczesne materiały polimerowe lub przetwarzających tworzywa sztuczne.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~6hOGamCN  2017-06-14 09:30:36
Wow! Great to find a post with such a clear mesasge!
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl