elektroradiologia

opis

Praca elektroradiologa polega na sprawowaniu kontroli i obsługi aparatury elektromedycznej, wykonywaniu określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej m.in. wykonywaniu zdjęć rentgenowskich, wywoływaniu ich i przygotowaniu do oceny przez lekarza.

 

 Elektroradiolog obsługuje aparaturę medyczną w zakresie: 

 • radiologii,
 • radioterapii,
 • elektrokardiografii (EKG),
 • elektroencefalografii  (EEG),
 • tomografii komputerowej (TK),
 • rezonansu magnetycznego (NMR),
 • audiometrii (pomiaru słuchu).

W zawodzie tym nie ma podziału na oficjalne specjalizacje, chociaż w niektórych szpitalach pracują wyspecjalizowani elektroradiolodzy wykonujący badania radiologiczne w klinikach ortopedyczno-urazowych. Ponadto elektroradiolog często współpracuje z zespołem chirurgicznym na sali operacyjnej podczas zabiegów operacyjnych (np. ortopedycznych) oraz uczestniczy w badaniach naczyniowych.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • Niezbędną sprawnością w pracy technika elektroradiologa jest pełna ostrość widzenia. Elektroradiolog po wykonaniu zdjęcia, powinien ocenić jego jakość i ustalić czy jest ono poprawnie wykonane technicznie.
 • Konieczna jest zdolność widzenia stereoskopowego, która umożliwia ocenę odległości oraz spostrzegawczość, przejawiająca się umiejętnością dostrzegania wszelkich szczegółów na zdjęciach rentgenowskich.
 • Bardzo przydatna jest umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, w tym cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do chorych, a także zdolność wielokrotnego, precyzyjnego wykonywania tych samych czynności w długich okresach pracy i nieprzyjaznym, szkodliwym środowisku.
 • Ponieważ pracę elektroradiologa charakteryzuje duża aktywność ruchowa oraz konieczność dźwigania ciężkich przedmiotów, największe znaczenie ma stan zdrowia, w szczególności wysoka ogólna sprawność fizyczna (układ kostno-mięśniowo-stawowy).
organizacja

Elektroradiologię można studiować na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat) stopnia.

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na elektroradiologii (grupa przedmiotów ogólnych):

 • anatomia i fizjologia człowieka,
 • diagnostyka elektromedyczna,
 • metodologia badań naukowych,
 • diagnostyka elektromedyczna,
 • radioterapia,
 • rentgenodiagnostyka,
 • podstawy psychologii,
 • podstawy zdrowa publicznego,
 • ochrona środowiska,
 • prawo pracy.
specjalności

Na tym kierunku nie ma podziału na specjalności.

profil absolwenta

Absolwentów kierunku zatrudniać będą :

 • duże pełnoprofilowe zakłady radiologii, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych (kierownik zespołu techników),
 • zakłady i pracownie radioterapii, medycyny nuklearnej, elektrofozjologii lub audiologii,
 • inspekcja ochrony radiologicznej,
 • w pracowniach EKG, EEG, EMG, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej,
 • w inspekcji ochrony radiologicznej,
 • możliwe jest świadczenie usług doradczych w zakresie technik diagnostyki obrazowej i radioterapii oraz praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.
możliwości rozwoju

Osoby posiadające dyplom licencjata będą mogły ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia (2 lata) na kierunku zdrowie publiczne.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  9
~prezes  2011-05-18 10:13:31
Nie wiem czym się tak ekscytujecie to kierunek dla tych co sobie chcą podnieść kwalifikacje zawodowe. Papaj się denerwuje:) zastanówcie się co będziecie robić po tych studiach. Takie studia miałyby sens jak można byłoby je połączyć trochę z medycznymi i technik radiologii a później magister radiologii wykluczył by zawodu czytać zastąpił lekarza radiologa w opisywaniu zdjęć :) Lobby lekarskie się nigdy na to nie zgodzi bo to świetna kasa a technicy czy mgr radiologii to takie maszynki do pomocy. Piszecie tu o współpracy lekarz- technik radiologii. Lekarzowi odpowiada taka współpraca przychodzi na 1 lub dwie godzinki i robi swoje a wy musicie całą prace odwalić w pełnym wymiarze pracy za praktycznie minimalne wynagrodzenie. Fizyka przyda się do kontroli jakości ale taniej to wykonują sami technicy we własnym zakresie a resztę sanepid . W sumie uważam studia bez sensu chyba ,że praca na zachodzie europy trochę inny status u nas to trochę jeszcze potrwa. pisze to bo prowadzę pracownie radiologiczna od 15 lat na pewno nie robiłbym takiego kierunku teraz ! Poczytajcie też opinie absolwentów takich samych studiów w Poznaniu Pozdrawiam wszystkich radiologów :)
 
 
~prezes  2011-05-18 10:05:22
Nie wiem czym sie tak ekscytujecie to kierunek dla tych co sobie chca podniesc kwalifikacje zawodowe. Papaj sie deenerwuje zastanowcie sie co bedziecie robić po tych studiach. Takie studia mialy by sens jak mozna by bylo je polaczyc troche z medycznymi i technik radiologi a pozniej magister radiologii wykluczyl by zawodu czytac zastapil lekarza radiologa w opisywaniu zdjeć :) Lobby lekarskie sie nigdy na to nie zgodzi bo to siwtna kasa a technicy czy mgr radiologi to takie maszynki do pomocy. Piszecie tu o wspolpracy lekarz technik radiologii lekarzowi odpowiada taka wspolpraca przychodzi na 1 lub dwie godzinki i robi swoje a wy musicie cala prace odwalic w pelnym wymiarze pracy.
 
 
~M_Prior  2011-05-06 13:19:40
Ktoś studiuje ten kierunek w Rzeszowie? To jest specjalność zdrowia publicznego. Zastanawiam się jak jest właśnie na URz? Ciężko?
 
 
~Dawid WUM  2011-04-03 21:44:29
Jeżeli chodzi o fizykę, to jest ona na całym I roku. Przez I semestr są ćwiczenia rachunkowe, rozwiązujemy zadania i są 3 kolokwia, raczej proste, nie było z nimi problemów i wszyscy je zaliczyli. Na II semestrze są laboratoria, wyglądają one w ten sposób, że w grupach 3 osobowych robicie dane ćwiczenie a następnie piszecie wspólnie sprawozdanie. Przedmiot kończy się egzaminem na dzień dzisiejszy ustnym, są wcześniej podane pytania, które trzeba opracować i dostaje się kilka wybranych na egzaminie. Ogólnie da się przeżyć, nawet jak się nie jest orłem z fizyki :). Szerzej na temat przedmiotów i formy ich zaliczeń dowiesz się z przewodnika dydaktycznego. Podsyłam link wum.edu.pl/wydzialy/1wl/pliki/przewodniki_dydaktyczne_2010-2011/elektroradiologia_I_rok.pdf
 
 
~~Beata  2011-04-03 19:07:32
Mam pytanie do studentów elektroradiologii na WUMie, byłam dziś na dniach otwartych i studenci bardzo zachęcili mnie do studiowania na tym kierunku pomimo że wcześniej nawet o tym nie myślałam, ale pytania do głowy przychodzą dopiero teraz. Moje obawy odnoszą się głównie do fizyki. Jestem dopiero w drugiej klasie liceum, ale fizyki zwyczajnie nie ogarniam. :/ Próbowałam nawet rozszerzać, ale zrezygnowałam, bo nie skończyłoby się to najlepiej. Jak u wiele osób z teorią nie ma problemów ale z obliczeniami i kombinowaniem jest gorzej. Dlatego chciałabym się dowiedzieć jakiego typu fizyka jest na tym kierunku wymagana, jaki zakres wiedzy trzeba posiadać i czy osoba o raczej marnych zdolnościach w tym kierunku jest w stanie przez to przejść? Ogólnie będę wdzięczna za wszelkie informacje. gg: 10757456
 
 
~Dawid WUM  2011-03-26 14:34:48
Dzień otwarty jest 3 kwietnia w niedzielę. Przepraszam za błąd :/
 
 
~Dawid WUM  2011-03-26 14:33:43
Hej, jeżeli ktoś wybiera się na elektro na WUM i ma jakieś pytania to z chęcią odpowiem na nie :). Jestem na 1 roku, więc na bieżąco mogę poopowiadać co i jak. Przy okazji chciałbym zaprosić na dzień otwarty 5 kwietnia od 9:30 do 15:00 w Centrum Dydaktycznym WUM ul. ks. Trojdena 2a. Kontakt: gg: 3787664 email: dawid19913@wp.pl Pozdrawiam
 
 
~Papaj  2011-03-01 19:54:51
Technicy elektroradiologii najczęściej znajdują zatrudnienie w lecznictwie, a mia­nowicie w pracowniach i zakładach radiologii lub radioterapii, w zakładach medy­cyny nuklearnej oraz w innych dziedzinach diagnostyki elektromedycznej, np. w pracowniach densytometrii, elektrokardiografii, lub też elektroencefalografii. W miejscu zatrudnienia technik wykonuje badanie lub odpowiednie zabiegi zgod­nie z zaleceniami lekarza, organizuje pracę, dba i troszczy się o stan pacjenta oraz o stan powierzonej mu aparatury. Cechy technika elektroradiologa Jako niezbędne minimum zapewniające sukces w pracy należy uznać 1. odpowiednio wysoki wskaźnik inteligencji, 2. akceptowanie godności człowieka, 3. umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, 4. rozwinięty system sa­mokontroli, 5.życzliwy stosunek do otaczających nas ludzi i świata. Wśród podstawowych wzorców zachowań należy wymienić · stosunek do pa­cjenta, · wzajemne relacje z innymi grupami zawodowymi, · zdolność do identyfiko­wania się z miejscem pracy · wewnętrzną potrzebę stałego doskonalenia zawo­dowego. Stosunek do pacjenta W pracowni radiologicznej technik elektroradiologii jest zwykle pierwszą, a czę­sto jedyną osobą, która ma bezpośredni kontakt z pacjentem. Codzienna dbałość o wygląd, schludny i estetyczny ubiór, a także odpowiednie zachowanie pozy­tywnie oddziaływają na chorego. Jeśli do badania zgłasza się jednocześnie kilku pacjentów, uspokajająco działa poinformowanie ich o kolejności przyjęć, którą ustala technik na podstawie stanu chorego i(lub) porządku zgłoszeń. Ważnym mo­mentem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Przed badaniem do obowiązków technika należy: · Ustalenie przyczyny zgłoszenia się chorego do pracowni radiologicznej oraz załączenie do skierowania krótkiej notatki na temat dolegliwości pacjenta, oko­liczności ich powstania i umiejscowienia. Dane te ułatwiają lekarzowi później­szą interpretację wyników badań. · Poinformowanie zainteresowanego o przebiegu badania oraz o tym, jak ma się w czasie badania zachowywać. · Jeśli badanie lub zabieg są związane z możliwością wystąpienia powikłań, na­leży możliwie zwięźle i zrozumiale przedstawić ryzyko, na jakie narażony jest chory i uzyskać jego zgodę ustną i(lub) pisemną. W czasie badania należy wykazać szczególne zainteresowanie pacjentem. Za­pewnienie odpowiedniej intymności, pomoc w przygotowaniu się do badania, szczególnie osobom w zaawansowanym wieku lub niepełnosprawnym, a także ograniczenie do minimum wszelkich negatywnych doznań fizycznych w czasie układania pacjenta, stosowania ucisku lub taśm unieruchamiających mają podsta­wowe znaczenie. Przed zwolnieniem chorego technik ocenia wykonane zdjęcie pod względem ja­kości, a następnie konsultuje je z lekarzem nadzorującym bieżącą pracę. Postępo­wanie takie służy upewnieniu się, czy dokumentacja jest wyczerpująca i nie wyma­ga zdjęć lub badań dodatkowych, a tym samym usprawnia proces diagnostyczny i skraca pobyt chorego w szpitalu, gdyż zapobiega ponownemu wzywaniu chorego do zakładu radiologii. Współpraca z innymi grupami zawodowymi We współczesnym lecznictwie podstawową formą realizacji zadań jest praca ze­społowa. Można wyróżnić różne, ściśle ze sobą współpracujące, grupy zawodowe. Są to lekarze, technicy elektroradiologii, pielęgniarki, inżynierowie nadzorujący pracę urządzeń technicznych i systemów informatycznych, rejestratorki, sekretarki medyczne i inni przedstawiciele personelu pomocniczego. Wśród podstawowych warunków, które przyczyniają się do zgodnej i harmonijnej pracy wymienionego zespołu, należy przede wszystkim wymienić: · Świadomość wspólnych celów, jakimi są dobro chorego i konkurencyjność re­prezentowanej jednostki organizacyjnej. Szczególnie należy się wystrzegać uwag krytycznych dotyczących przełożonych, podwładnych, lub też organizacji pracy przy pacjencie lub innych osobach nie należących do zespołu. · Partnerstwo, które wyraża się wzajemną życzliwością i poszanowaniem odmien­nych poglądów i postaw. Ze względu na pełną odpowiedzialność lekarza za wy­nik badania, technik jest mu podporządkowany i świadomie powinien uznać jego kierownictwo. W tym przypadku partnerstwo opiera się na wzajemnym zro­zumieniu, zaufaniu i szacunku do wykonywanej pracy. · Rywalizację między członkami zespołu posługującą się czystymi i powszechnie akceptowanymi środkami, np. wiedzą, doświadczeniem, lub też gotowością do solidnego wypełnienia obowiązków. · Brak akceptacji dla przewinień dyscyplinarnych, oczywistych zaniedbań lub po­wtarzających się błędów. · Zdolność do identyfikowania się z miejscem pracy Z punktu widzenia funkcjonowania pracowni (zakładu radiologii) grupa zawo­dowa techników odgrywa kluczową rolę. Technik elektroradiologii jest osobą usy­tuowaną w centrum kadrowej struktury zakładu. Jest przede wszystkim istotnym ogniwem łączącym pacjenta z lekarzem. Jakość techniczna wykonywanej przez niego dokumentacji bardzo często decyduje o wiarygodności rozpoznania. W cza­sie licznych codziennych obowiązków technicy ściśle współpracują z rejestracją, nadzorem technicznym aparatury, pielęgniarkami oraz lekarzami innych specjalno­ści, którzy oczekują na wynik badania radiologicznego. W aspekcie tak szeroko po­jętych obowiązków grupa zawodowa techników elektroradiologii ma istotny wpływ na jakość pracy i atmosferę panującą w zakładzie radiologii. Doskonalenie zawodowe Ustawiczne kształcenie podyplomowe należy do podstawowych obowiązków każdego fachowego pracownika ochrony zdrowia. W dziedzinie radiologii i technik obrazowych doskonalenie zawodowe ma znaczenie szczególne. W żadnej innej dziedzinie medycyny nie mamy bowiem do czynienia z tak szybkim postępem me­dycznym i tak istotnym wzbogaceniem możliwości rozpoznawczych. Wraz z roz­wojem nowych systemów obrazowania ciała ludzkiego, stopniowej zmianie ulega środowisko pracy techników e1ektroradiologii. Dotyczy to zwłaszcza wzrastającej roli automatyzacji procesów technologicznych i coraz głębszej ingerencji informa­tyki w codzienną pracę zakładu radiologii. Odpowiednio wykształcony i doświad­czony technik elektroradiologii może stać się bardzo cennym partnerem dla lekarza i administracji ośrodka zarówno w planowaniu nowoczesnej infrastruktury pracow­ni (zakładu), jak i wdrażaniu nowych metod do praktyki oraz zapewnieniu ciągłości ich pracy. Istotnym czynnikiem inspirującym potrzebę stałego kształcenia podyplomowego powinna być świadomość, że kształcenie e1ektroradiologów, prowadzone nawet na najwyższym poziomie, szczególnie obecnie w okresie rewolucji naukowo-technicz­nej może przekazać swym absolwentom zaledwie podstawy teoretycznej i prak­tycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania przyszłego zawodu. Jednocześnie z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że w miarę rozwoju wolnego ryn­ku usług medycznych i zdrowej konkurencji, a także w miarę kształtowania się co­raz głębszej ingerencji międzynarodowej, prezentowana wiedza i biegłość zawodo­wa w większym niż dotychczas stopniu będą decydować o pozycji ekonomicznej i społecznej technika elektroradiologii. Rola technika elektroradiologii w zakładzie diagnostyki obrazowej 1. Opieka nad pacjentem Technik rozpoczyna procedurę obrazowania tylko wówczas, gdy ma przekonanie, że: · pacjent został właściwie zidentyfikowany, · żadna z wcześniej przeprowadzonych procedur obrazowania nie dostarczyła już pożądanych informacji, · badanie jest uzasadnione względami medycznymi, · żadne inne zastępcze postępowanie lub badanie nie zapewni ostatecznego rozpoznania, · przygotowanie pacjenta i (lub) środki cieniujące zostały zastosowane właściwie, · zapewniona jest stosowna późniejsza opieka, · zastosowane zostały rekomendowane procedury ochrony poczętego dziecka, · podjęte zostały wszelkie środki w celu zapobieżenia przenoszeniu zakażenia, · przestrzegane są normy etyczne. Ułożenie pacjenta Obowiązkiem technika jest takie ułożenie pacjenta względem filmu oraz kierunku wiązki promieni rtg, aby osiągnąć optymalny obraz. Muszą być uwzględnione następujące aspekty: . · komfort pacjenta, · unieruchomienie, · zakładowe protokoły i ich niezbędne modyfikacje, · ochrona przed promieniowaniem wszystkich obecnych. Parametry ekspozycji Technik elektroradiologii jest odpowiedzialny za dobór właściwych parametrów ekspozycji oraz materiałów rejestrujących obraz w celu osiągnięcia optymalnych gęstości optycznych i szczegółów obrazu (ostrość). Należy uwzględnić: · siłę penetracji wiązki, · właściwe zastosowanie urządzeń do automatycznej ekspozycji lub parametrów mAs - czas - odległość, · wybór ogniska i mocy lampy, · zastosowanie wszystkich możliwych i właściwych środków w celu ograniczenia pierwotnego i wtórnego promieniowania, · wybór systemu zapisu obrazu i wymaganej obróbki. Ekspozycja na promieniowanie i optymalizacja dawki Technik ponosi główną odpowiedzialność za ryzyko zmian somatycznych i gene­tycznych wynikających z promieniowania jonizującego. Pod uwagę powinny być wzięte następujące aspekty: · czy urządzenie jest stosowane zgodnie z przeznaczeniem? · czy jest właściwa filtracja wiązki pierwotnej? · czy właściwie dobrano i zastosowano urządzenia kontrolujące napromieniowanie podczas każdej ekspozycji? · czy użyto właściwej osłony gonad? · czy zastosowano zalecane procedury ochrony dziecka poczętego? · czy personel jest na bieżąco zapoznany z aktualnymi wymaganiami ochrony ra­diologicznej. Zapis obrazu Obowiązkiem technika jest obsługiwać i kontrolować wszystkie etapy związane z wytwarzaniem i przechowywaniem obrazów. Powinien być on w stanie ocenić ja­kość obrazu pod względem technicznym. Technik odpowiada za: · urządzenia do obróbki i chemikalia, · jakość obrazu, · prawidłową, kompletną i trwałą identyfikację zdjęcia (jest to wymaganie me­dyczno-prawne ), · ocenę, czy dokumentacja została zakończona. Sprzęt Technik elektroradiologii zwraca szczególną uwagę na: · stopień zagrożenia pacjenta, personelu lub osób trzecich, · ograniczenie dawki promieniowania do minimum, · stan techniczny i właściwe stosowanie aparatury, · stały nadzór stanu technicznego aparatury. Aby wypełnić te zadania, technik musi sprawdzać, czy dostarczony sprzęt pracu­je zadowalająco, przeprowadzić odpowiednie testy i sprawdziany w celu monitoro­wania działania sprzętu. Technik odpowiada za: · to, żeby sprzęt pomiarowy potrzebny do przeprowadzania testów był dostępny w zakładzie i funkcjonował prawidłowo, · zgłaszanie niesprawności urządzeń lub ich wadliwego działania służbom tech­nicznym, · zapewnienie, aby sprzęt i jego otoczenie nie stwarzały niebezpieczeństwa dla zdrowia, · wybór sprzętu i wyposażenia, które sprzyjają dobrym wynikom pracy.
 
 
~Papaj  2011-03-01 19:47:45
zresztą jak widzę niektórzy wypowiadający się na temat zawodu maja o nim g**no pojęcia. Pozdrawiam kolegów po fachu ;)
 
 
~Papaj  2011-03-01 19:41:14
taka informacja dla tych co pisze ze nie warte pod wzdlędem finansowym jeśli nie wiesz co mówisz a chcesz kolejny kierunek studiów który byle głupek może odbebnic i czesac kase to nie tutaj piszcie a tak btw to da sie zarobic ale nie dla takich tumanów co na siłe koncza studia zeby miec blejt bez predyspozycji! koniec tematu!
 
 
~elektro  2011-02-26 21:55:49
Ten zawód od dawna istniał w studium medycznym,ale uniwersytety medyczne go przejęły tak jak zresztą fizjoterapię i analitykę medyczną.Można zdobyć tytuł technika kończąc 2-letnie studium medyczne i zdając egzamin zawodowy na dyplom ,albo iść na licencjat na uniwerek medyczny.Wtedy masz uprawnienia do wykonywania tego zawodu.Dla dyplomowanych techników jest opcja studiów zaocznych tak więc dużo techników ,którzy pracują w tym zawodzie dla pogłębienia wiedzy studiuje w trybie zaocznym.
 
 
~hmmmm  2011-02-23 15:40:58
nic nie warte pod względem finansowym
 
 
~pieniędzy mniej niż  2011-02-21 01:40:08
pielęgniarki
 
 
~radiografer  2011-02-19 22:31:57
Info dla "Klodzia" - jeśli pytasz o szkołę policealną, to zaocznej nie znajdziesz; dla absolwentów takich szkół są dostępne studia zaoczne.
 
 
~radiografer  2011-02-19 22:27:37
Komentarz do „nie polecam” - 1. z promieniowaniem jonizującym stykamy się od poczęcia, a sami jesteśmy też chodzącym źródłem promieniowania z różnych radioizotopów; 2. narażenie elektroradiologów jest poniżej czułości stosowanej metody pomiarowej i roczne narażenie wypada poniżej 1 mSv/rok (wg danych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi); 3. w sprawie zatrudnienia autor postu obnaża swoją ignorancję. Zalecenie ogólne – jak się nie znasz, to nie pisz.
 
 
~Klodzia  2011-02-14 12:59:28
WITAM CZY KTOS MOGLBY MI POMOC SZUKAM SZKOLY ZAOCZNEJ KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA POMOZCIE
 
 
~do kandydatów  2011-02-13 20:10:45
próg najnższy ze wszystkich kierunków na uniwerkach, pielegniarki maja wiekszy próg
 
 
~POZA TYM UWAGA  2011-02-13 20:08:10
no i w dodatku, bedziecie mieli mało pieniedzy, nie ma tutaj izb! nie jest to zawód medyczny, nie ma możliwości specjalizacji po studiach, uprawnienia takie jak technika niestety. No i duży minus to to, że nie można pacjentowi powiedzieć co mu jest, jak to np, mają diagnosći....
 
 
~nie polecam  2011-02-13 20:05:34
kochani, pozniej trzeba mieć doczynienia z promieniowaniem! a to szkodzo na zdrowie, szczególenie kobiety! 2. nkt was nie zatrudni na ca,ły etat, bo niie można pracować 8 godzin, bo promienie!
 
 
~radiografer  2011-01-28 18:12:03
Ktoś kiedyś niepokoił się czy znajdzie pracę. Proszę wklepać w google: "4wsk radiologia zespół" i potem policzyć techników elektroradiologii (tytuł zawodowy obejmuje tych po studium i tych z licencjatem). Ponadto elektroradiolodzy rozsiani są na różnych stanowiskach poza zakładem radiologii.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  9
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl