ekonomia

opis

Ekonomia stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: co produkować i w jakich ilościach?
W jaki sposób produkować - przy pomocy jakich technik i technologii? Kto i w jakim stopniu będzie korzystał z wytworzonego produktu społecznego?

Początki ekonomii sięgają starożytności. Wtedy też użyta została przez Ksenofonta nazwa oikonomikos, w znaczeniu zasad, sposobów zarządzania gospodarstwem (majątkiem), przyjęta powszechnie od XVI w. dla określenia nauki o gospodarce. Rozważania ekonomiczne były częścią filozofii (rozumianej jako wszechnauka) i miały charakter etyczno-normatywny, oceniały, co jest dobre w życiu gospodarczym, a co złe i wskazywały, jak być powinno.

Podstawowymi problemami współczesnej ekonomii nie są jednak rozważanie ekonomiczne a konkretne zjawiska jak: problem bezrobocia i inflacji, równowaga i wzrost gospodarczy, rola rządu w procesach gospodarowania itp. (źródł: http://portalwiedzy.onet.pl/37138,,,,ekonomia,haslo.html)

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 1. Kandydat do zawodu ekonomisty powinien interesować się bieżącymi wydarzeniami w życiu gospodarczym i społecznym oraz wykazywać gotowość ustawicznego dokształcania się.
 2. Przydatne są w tym zawodzie zarówno pewne uzdolnienia i zainteresowania ścisłe (matematyka, statystyka) jak i humanistyczne (historia gospodarcza, prawo, socjologia)
 3. Ekonomista powinien umieć logicznie myśleć, wnikliwie analizować fakty gospodarcze, rozumieć teorie ekonomiczne i potrafić odnieść je do praktycznych problemów gospodarczych za które jest odpowiedzialny.
 4. Ważna jest także zdolność swobodnego formułowania myśli. Przydaje się np. przy sporządzaniu raportów, pisaniu rozpraw naukowych, negocjacjach biznesowych i w sytuacjach gdy złożone problemy ekonomiczne trzeba wytłumaczyć nie-ekonomistom. Ekonomista powinien umieć współpracować w grupie.
organizacja

Ekonomię można studiowana na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na ekonomii (grupa przedmiotów ogólnych):

 • matematyka,
 • statystyka opisowa,
 • mikroekonomia,
 • podstawy makroekonomii,
 • rachunkowość,
 • zarządzanie,
 • prawo,
 • etyka gospodarcza,
 • historia myśli ekonomicznej,
 • analiza ekonomiczna,
 • polityka gospodarcza Unii Europejskiej,
 • rachunkowość zarządcza,
 • system podatkowy i celny,
 • system pośrednictwa finansowego,
 • zabezpieczenie społeczne,
 • wnioskowanie statystyczne,
 • ekonometria,
 • ekonomia menedżerska,
 • makroekonomia,
 • prawo gospodarcze,
 • logika,
 • polityka społeczna,
 • socjologia,
 • ekonomia matematyczna,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim;

Wybrane przedmioty realizowane dla przykładu w ramach specjalności: inwestycje i nieruchomości

 • podstawy inwestowania
 • instrumenty polityki regionalnej i spójności Unii Europejskiej
 • strategia przygotowania projektów Unii Europejskiej
 • studium wykonalności projektów inwestycyjnych
 • finansowanie projektów inwestycyjnych
 • inwestowanie na rynku kapitałowym
 • inwestycje w nieruchomości
 • rynek nieruchomości
 • zarządzanie nieruchomościami
 • wycena nieruchomości

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • biznes międzynarodowy - odrębna ścieżka kształcenia
 • rachunkowość
 • ubezpieczenia
 • zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą
 • finanse
 • gospodarka europejska
 • inwestycje i nieruchomości
 • rachunkowość i controlling
 • transport i logistyka
 • ekonomiczno-socjologiczna
 • ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • polityka i gospodarka żywnościowa
 • publicystyka ekonomiczna i public relations
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej
 • Analiza makroekonomiczna
 • Analiza podmiotów gospodarczych (mikroekonomiczna)
 • Demografia
 • Ekonometria
 • Ekonomia matematyczna
 • Informatyka gospodarcza
 • International Economics
 • Metody analizy decyzji
 • Metody badania i analizy rynku
 • Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
 • Quantitative Methods in Economics and Information Systems
 • Statystyka stosowana
 • Ekobiznes
 • Ekonomia Sektora Publicznego
 • Rynek kapitałowy
 • Bankowość i Innowacje Finansowe
 • Ekonomia Menedżerska
 • Ekonomika i Organizacja Turystyki
 • Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi
 • Logistyka w Biznesie
 • Organizacja Sprzedaży i Marketing
 • Podatki i Doradztwo Podatkowe
 • Psychologia i Komunikacja w Biznesie
 • Analityk rynku
 • Gospodarka publiczna
 • Gospodarowanie zasobami środowiska
 • Bankowość i ubezpieczenia na rynku finansowym
 • Ekonomika nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Finanse i inwestycje
 • Rachunkowość i podatki
 • Ekonomia menedżerska
 • Ekonomika i finanse przedsiębiorstwa
 • Ekonomika sektora publicznego
 • Gospodarowanie zasobami pracy
 • Rozwój regionalny i gospodarka samorządowa
 • Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych
 • Gospodarka żywnościowa
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • International Business - English stream
 • Marketing i Sprzedaż
 • Turystyka - Organizacja i Marketing
 • Bankowość komercyjna
 • Ekonomika integracji europejskiej
 • Ekonomika procesu budownictwa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • International Business and Trade
 • International Finance & Banking
 • Rachunkowość
 • Rynki finansowe
 • Samorząd terytorialny
 • Socjologia ekonomiczna
 • Spółdzielczość
 • Zastosowania informatyki w biznesie
 • Inwestycje i Nieruchomości
 • Rachunkowość i Controlling
 • Zarządzanie Finansami
 • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
 • Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia
 • Gospodarka miejska i regionalna
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
 • Handel zagraniczny
 • Komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne
 • Polityka społeczna
 • Public relations
 • Rynki i konkurencja w warunkach globalizacji
 • Strategia biznesu i polityka gospodarcza w e-gospodarce
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie informacją w gospodarce opartej na wiedzy
 • Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi
 • Przedsiębiorczość i zasoby ludzkie
 • Agrobiznes i programy unijne
 • Bankowość i Rynki Finansowe
 • Gospodarowanie kadrami
 • Gospodarowanie Nieruchomościami
 • Logistyka w Biznesie
 • Psychologia i Komunikacja w Biznesie
 • Rachunkowość i Audyting
 • Zarządzanie w Biznesie
 • Zarządzanie w Turystyce
 • Analiza ekonomiczna
 • Ekonomika sektora energetycznego
 • Handel międzynarodowy
 • Przedsiębiorczość
 • Economics and Finance of Business in Global Economy
 • Ekonomia globalna i menedżerska
 • Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • Polityka i gospodarka żywnościowa
 • Publicystyka ekonomiczna i public relations
 • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • Strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej
profil absolwenta

Absolwent może pracować w:

 • przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych – w kraju lub za granicą
 • banku,
 • towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • samorządąch lokalnych,
 • komórkach finansowych przedsiębiorstwa,
 • w biurze rachunkowym
 • w firmie audytorskiej
 • w biurze doradztwa podatkowego
 • w jednostkach samorządu terytorialnego

Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwia absolwentowi podejmowanie pracy w różnych sektorach i segmentach integrującego się rynku pracy Unii Europejskiej oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

możliwości rozwoju

Możliwości rozwoju edukacyjnego czy zawodowego dla absolwentów ekonomii są w zasadzie nieograniczone. Oto kilka z nich:

studia podyplomowe:

 • Audyt w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Strategia i Planowanie Biznesu,
 • Zarządzanie i finansowanie rozwoju regionalnego,
 • Zarządzanie samorządowymi projektami finansowanymi z funduszów Unii Europejskiej,
 • Controllingu i Zarządzania Bankiem,
 • Podatki i Skarbowość,
 • Public Relations dla jednostek administracyjnych i samorządowych,
 • Ubezpieczenia Gospodarcze,
 • Zarządzanie finansami i strategie przedsiębiorstwa,
 • Zarządzania pracą i zasobami ludzkimi.

studia MBA:

 • Studium Podyplomowe Master of Business Administration we współpracy z Georgia State University w Atlancie,
 • Polsko-Niemiecki Program Master of Business Administration z zakresu zarządzania europejskiego,
 • Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania.

Bogatą ofertę kursów i szkoleń można znaleźć w internecie lub w prasie branżowej.Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  10
~pat  2010-11-09 00:37:50
mam pytanie: Czy po studiach licencjackich z zarządzania mogę studiować ekonomię na studiach magisterskich??
 
 
~breetiop  2010-10-26 17:28:33
dostane sie na ekonomie? zdawałam arabski rozszerzony i bretoński podstawowy na 89 % ale nie wiem czy dam rade pozdrawiam buzia
 
 
~yoooooo  2010-10-26 17:24:36
DOSTANE SIE NA ONY KIERUNEK BEZ MATURY MATEMATYCZNEJ? I PORADZE SE NA ONYM? CHCE ISC DO KRAKOWA ALE MIESZKAM NA WSI I ZA DALEKO MAM ... A SĄ JAKIEŚ EKONOMIE NA WSIACH CHODZI MI O STÓDIA ALE TAKIE JAKIEŚ EKONOMICZNE ALBO NIE WIEM
 
 
~fnnnn  2010-09-26 12:59:30
chyba informatyka najlepsza ale znowu najtrudniejsza
 
 
~ekonomika!  2010-09-19 17:07:37
informatyka i ekonometria jest w tej chwili na czasie a ekonomia jest uniwersalna i zawsze jest praca;]
 
 
~gosc1991  2010-09-18 20:11:13
Mam wielki dylemat, który kierunek studiów wybrać, po ukończeniu którego będę miała latwiej znalezc dobrze płatną pracę: informatyka i ekonometria, czy ekonomia?
 
 
~Mr.Ulga  2010-09-07 16:47:09
@Ekonom: Dzięki wielkie! Kamień spadł mi z serca :).
 
 
~Ekonom  2010-09-05 23:02:09
No najlepiej to mieć tak z 99,9% na rozszerzonej z w-fu i w razie czego zdać jeszcze łacinę na >98,(3)% Wtedy na bank dostaniecie się i na UW, i na UJ, i na wszystkie uczelnie w Wąchocku : )
 
 
~kola  2010-08-17 20:35:11
Hej:) jeśli ktoś chce studiować ekonomię to najlepszą szkoła,która was przygotuje do takiego kierunku jest technikum ekonomiczne lub liceum profilowane o kierunku ekonomicznym.Tam są przedmioty zbliżone do tych co na studiach.
 
 
~magda  2010-07-10 16:27:00
Większość osób pyta na ile % trzeba zdawać matmę?Powiem wam że im więcej tym lepiej.Jeśli ktoś jest b.dobry z matmy niech zdaje rozszerzenie(przelicznik punktowy jest większy). :)
 
 
~tak to ja  2010-07-09 14:41:29
jesli z matmy jestem trójkowy w technikum ekonomicznym a z geografii i np. wosu praktycznie zadnych problemow nie mam to czy jest szansa na dostanie sie?
 
 
~:)  2010-07-02 22:50:39
mam pytanie czy z 80% z mat roz i 92%z mat pod mam szanse sie dostac na ekonomie na uniwersytecie warszawskim??
 
 
~historia  2010-06-30 21:11:11
pewnie ze po histori można studiować ekonomię ,,,,, zero problemu
 
 
~gosia  2010-06-14 10:31:44
hey, jestem tegoroczną maturzystką. Byłam na profilu biologiczno-chemicznym i dopiero w III klasie sie opamiętałam że bardziej opłacałoby mi sie iść np na matma-ang...ale cóż jest już za późno i musze wybrać jakieś studia i w związku z tym mam pytanie. Musze odpowiedzieć mojej mamie która mi ciągle miesza w głowie czy poradziłabym sobie na ekonomii jeżeli przez III lata uczyłam sie matmy na podstawie i taką też zdawałam na maturze. Co prawda wole przedmioty ścisłe...ale moim zdaniem to że lubie matematyke i że dosyć dobrze radziłam sobie na tym przedmiocie nie wystarczy żeby utrzymać sie na ekonomii na dobrej uczelni. Prosze o odpowiedź pzdr
 
 
~Anna  2010-06-11 23:00:54
hej, czy na uni wro mam szanse z matmą podst 80% i jezykiem obcym 80%? nic innego nie zdawałam wiec nie wiem ;(
 
 
~goska  2010-06-05 22:09:02
hej jestem w I klasie Technikum ekonomicznego nie jest lekko:( Ale mimo tego interesuje sie tym i w przyszlosci chce studiowac EKONOMIE
 
 
~cccc  2010-06-05 13:02:13
zadajecie pytania czy się dostaniecie nie podając uczelni na jaką składacie. Wiadomo że pisząc podstawową maturę z matmy macie mniejsze szanse na przyjecie niż byście pisali rozszerzenie(przynajmniej tak jest na tych średnich i lepszych uczelniach. Jeśli chcecie się dostać na jakąkolwiek uczelnie to te 88% na pewno starczy. Na takie UW to z pewnością za mało
 
 
~jankorz91  2010-05-27 14:00:51
Co sądzicie o ekonomii na UJ?
 
 
~dd  2010-05-19 16:14:38
kierunek który na tym rynku pracy masowo produkuje akwizytorów znanych dzisiaj pod ładną nazwą - doradca finansowy
 
 
~lena  2010-05-16 13:44:27
chciałam się zapytać, czy ktoś orientuję się jak ciężko jest dostać się na ekonomię.wiem co powinnam zdawać, ale nie wiem jaki wynik jest wystarczający.czy w granicach 70% ze wszystkiego mam szansę?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  10
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl