ekonomia

opis

Ekonomia stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: co produkować i w jakich ilościach?
W jaki sposób produkować - przy pomocy jakich technik i technologii? Kto i w jakim stopniu będzie korzystał z wytworzonego produktu społecznego?

Początki ekonomii sięgają starożytności. Wtedy też użyta została przez Ksenofonta nazwa oikonomikos, w znaczeniu zasad, sposobów zarządzania gospodarstwem (majątkiem), przyjęta powszechnie od XVI w. dla określenia nauki o gospodarce. Rozważania ekonomiczne były częścią filozofii (rozumianej jako wszechnauka) i miały charakter etyczno-normatywny, oceniały, co jest dobre w życiu gospodarczym, a co złe i wskazywały, jak być powinno.

Podstawowymi problemami współczesnej ekonomii nie są jednak rozważanie ekonomiczne a konkretne zjawiska jak: problem bezrobocia i inflacji, równowaga i wzrost gospodarczy, rola rządu w procesach gospodarowania itp. (źródł: http://portalwiedzy.onet.pl/37138,,,,ekonomia,haslo.html)

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

  1. Kandydat do zawodu ekonomisty powinien interesować się bieżącymi wydarzeniami w życiu gospodarczym i społecznym oraz wykazywać gotowość ustawicznego dokształcania się.
  2. Przydatne są w tym zawodzie zarówno pewne uzdolnienia i zainteresowania ścisłe (matematyka, statystyka) jak i humanistyczne (historia gospodarcza, prawo, socjologia)
  3. Ekonomista powinien umieć logicznie myśleć, wnikliwie analizować fakty gospodarcze, rozumieć teorie ekonomiczne i potrafić odnieść je do praktycznych problemów gospodarczych za które jest odpowiedzialny.
  4. Ważna jest także zdolność swobodnego formułowania myśli. Przydaje się np. przy sporządzaniu raportów, pisaniu rozpraw naukowych, negocjacjach biznesowych i w sytuacjach gdy złożone problemy ekonomiczne trzeba wytłumaczyć nie-ekonomistom. Ekonomista powinien umieć współpracować w grupie.
organizacja

Ekonomię można studiowana na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na ekonomii (grupa przedmiotów ogólnych):

  • matematyka,
  • statystyka opisowa,
  • mikroekonomia,
  • podstawy makroekonomii,
  • rachunkowość,
  • zarządzanie,
  • prawo,
  • etyka gospodarcza,
  • historia myśli ekonomicznej,
  • analiza ekonomiczna,
  • polityka gospodarcza Unii Europejskiej,
  • rachunkowość zarządcza,
  • system podatkowy i celny,
  • system pośrednictwa finansowego,
  • zabezpieczenie społeczne,
  • wnioskowanie statystyczne,
  • ekonometria,
  • ekonomia menedżerska,
  • makroekonomia,
  • prawo gospodarcze,
  • logika,
  • polityka społeczna,
  • socjologia,
  • ekonomia matematyczna,
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  • zarządzanie kapitałem ludzkim;

Wybrane przedmioty realizowane dla przykładu w ramach specjalności: inwestycje i nieruchomości

  • podstawy inwestowania
  • instrumenty polityki regionalnej i spójności Unii Europejskiej
  • strategia przygotowania projektów Unii Europejskiej
  • studium wykonalności projektów inwestycyjnych
  • finansowanie projektów inwestycyjnych
  • inwestowanie na rynku kapitałowym
  • inwestycje w nieruchomości
  • rynek nieruchomości
  • zarządzanie nieruchomościami
  • wycena nieruchomości

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

  • biznes międzynarodowy - odrębna ścieżka kształcenia
  • rachunkowość
  • ubezpieczenia
  • zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą
  • finanse
  • gospodarka europejska
  • inwestycje i nieruchomości
  • rachunkowość i controlling
  • transport i logistyka
  • ekonomiczno-socjologiczna
  • ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
  • polityka i gospodarka żywnościowa
  • publicystyka ekonomiczna i public relations
  • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
  • strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej
  • Analiza makroekonomiczna
  • Analiza podmiotów gospodarczych (mikroekonomiczna)
  • Demografia
  • Ekonometria
  • Ekonomia matematyczna
  • Informatyka gospodarcza
  • International Economics
  • Metody analizy decyzji
  • Metody badania i analizy rynku
  • Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
  • Quantitative Methods in Economics and Information Systems
  • Statystyka stosowana
  • Ekobiznes
  • Ekonomia Sektora Publicznego
  • Rynek kapitałowy
  • Bankowość i Innowacje Finansowe
  • Ekonomia Menedżerska
  • Ekonomika i Organizacja Turystyki
  • Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  • Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi
  • Logistyka w Biznesie
  • Organizacja Sprzedaży i Marketing
  • Podatki i Doradztwo Podatkowe
  • Psychologia i Komunikacja w Biznesie
  • Analityk rynku
  • Gospodarka publiczna
  • Gospodarowanie zasobami środowiska
  • Bankowość i ubezpieczenia na rynku finansowym
  • Ekonomika nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • Finanse i inwestycje
  • Rachunkowość i podatki
  • Ekonomia menedżerska
  • Ekonomika i finanse przedsiębiorstwa
  • Ekonomika sektora publicznego
  • Gospodarowanie zasobami pracy
  • Rozwój regionalny i gospodarka samorządowa
  • Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
  • Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych
  • Gospodarka żywnościowa
  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej
  • Gospodarka Nieruchomościami
  • International Business - English stream
  • Marketing i Sprzedaż
  • Turystyka - Organizacja i Marketing
  • Bankowość komercyjna
  • Ekonomika integracji europejskiej
  • Ekonomika procesu budownictwa
  • Finanse przedsiębiorstw
  • International Business and Trade
  • International Finance & Banking
  • Rachunkowość
  • Rynki finansowe
  • Samorząd terytorialny
  • Socjologia ekonomiczna
  • Spółdzielczość
  • Zastosowania informatyki w biznesie
  • Inwestycje i Nieruchomości
  • Rachunkowość i Controlling
  • Zarządzanie Finansami
  • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
  • Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia
  • Gospodarka miejska i regionalna
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
  • Handel zagraniczny
  • Komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym
  • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne
  • Polityka społeczna
  • Public relations
  • Rynki i konkurencja w warunkach globalizacji
  • Strategia biznesu i polityka gospodarcza w e-gospodarce
  • Transport i logistyka
  • Zarządzanie informacją w gospodarce opartej na wiedzy
  • Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi
  • Przedsiębiorczość i zasoby ludzkie
  • Agrobiznes i programy unijne
  • Bankowość i Rynki Finansowe
  • Gospodarowanie kadrami
  • Gospodarowanie Nieruchomościami
  • Logistyka w Biznesie
  • Psychologia i Komunikacja w Biznesie
  • Rachunkowość i Audyting
  • Zarządzanie w Biznesie
  • Zarządzanie w Turystyce
  • Analiza ekonomiczna
  • Ekonomika sektora energetycznego
  • Handel międzynarodowy
  • Przedsiębiorczość
  • Economics and Finance of Business in Global Economy
  • Ekonomia globalna i menedżerska
  • Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
  • Polityka i gospodarka żywnościowa
  • Publicystyka ekonomiczna i public relations
  • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
  • Strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej
profil absolwenta

Absolwent może pracować w:

  • przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych – w kraju lub za granicą
  • banku,
  • towarzystwie ubezpieczeniowym,
  • funduszach inwestycyjnych,
  • samorządąch lokalnych,
  • komórkach finansowych przedsiębiorstwa,
  • w biurze rachunkowym
  • w firmie audytorskiej
  • w biurze doradztwa podatkowego
  • w jednostkach samorządu terytorialnego

Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwia absolwentowi podejmowanie pracy w różnych sektorach i segmentach integrującego się rynku pracy Unii Europejskiej oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

możliwości rozwoju

Możliwości rozwoju edukacyjnego czy zawodowego dla absolwentów ekonomii są w zasadzie nieograniczone. Oto kilka z nich:

studia podyplomowe:

  • Audyt w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • Strategia i Planowanie Biznesu,
  • Zarządzanie i finansowanie rozwoju regionalnego,
  • Zarządzanie samorządowymi projektami finansowanymi z funduszów Unii Europejskiej,
  • Controllingu i Zarządzania Bankiem,
  • Podatki i Skarbowość,
  • Public Relations dla jednostek administracyjnych i samorządowych,
  • Ubezpieczenia Gospodarcze,
  • Zarządzanie finansami i strategie przedsiębiorstwa,
  • Zarządzania pracą i zasobami ludzkimi.

studia MBA:

  • Studium Podyplomowe Master of Business Administration we współpracy z Georgia State University w Atlancie,
  • Polsko-Niemiecki Program Master of Business Administration z zakresu zarządzania europejskiego,
  • Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania.

Bogatą ofertę kursów i szkoleń można znaleźć w internecie lub w prasie branżowej.Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  10
~ok ok  2011-09-26 11:43:53
Najlepiej idzcie na Ekonomię na Akademie Polonijną!w Częstochowie.!Poradzicie sobie są super specjalności m.in. Dyplomacja Gospodarcza,Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.
 
 
~aaaa  2011-09-18 22:37:41
jak jest z językami na ekonomi??
 
 
~Sylka  2011-09-18 22:15:43
Zastanawiam się czy iść na ekonomię,proszę doradźcie mi.Chce wypowiedzi od osoby która studiuje ekonomię.Moje gg 10875360
 
 
~d  2011-09-09 16:04:02
lepiej na to niż np na politologie itp . przynajmniej teoretycznie jest praca w działce finansowej np w bankach a to już bardzo dużo
 
 
~japa  2011-09-05 11:59:35
szczerze to nie warto isc na ekonomie, chyba ze kochasz matematyke, bo jesli idziesz tam z myla ze jakos zdam a pozniej bede miec dobra prace to sie mylisz.
 
 
~mgr  2011-08-25 11:58:36
jaki "wzwód" jest najbardziej płatny kolega pyta??:)
 
 
~absolwent  2011-08-02 23:33:58
wiecie może jaki zwód po kierunku ekonomii jest najbardziej płatny? Jakiś analityk finansowy czy coś? Poważnie się pytam, więc proszę darujcie sobie nic nie wnoszące komentarze;)
 
 
~niemojawina  2011-07-31 11:50:25
pffffff o takich bzdetkach piszecie.. wilcy EKONOMIŚCI lub przyszli EKONOMIŚCI..!! polecałabym zastanowic sie najpierw co bedziecie po tym robić, po skonczeniu studów.. bo rynek nie jest taki kolorowy jak sie moze wydawac i takich jak Was to juz na pęczki ... !
 
 
~med26  2011-07-28 22:38:44
Ludzie, wy płaczecie nad matmą na ekonomii! Zapraszam na uczelnie medyczne, tam każdy przedmiot jest zmorą studenta, a takich matetmatyk to my w roku mamy ....dziesiąt
 
 
~hmmmm  2011-07-17 13:55:37
Planuje po ekonomii, zrobić podyplomowe z audytu wewnętrznego, bo to bardzo ciekawa dziedzina. Co byście polecali?
 
 
~zastanawiam się  2011-06-29 21:59:40
Jakie najlepsze podyplomowe studia po ekonomii o specjalności informatycznej (informatyka gospodarcza)? Myślałem o analizie finansowej i controllingu...
 
 
~Dario.  2011-06-28 14:41:31
Generalnie musisz być dobry z matematyki. Jeśli matematyka to twoje hobby i języki obce do bedzie to przyjemność. Inaczej polegniesz szkoda Twojego czasu i pięniędzy rodziców . Generalnie ciężkie studja dla zdolnych ludzi
 
 
~???  2011-06-27 17:09:49
Mam pytanie czy bardzo ciężko jest na ekonomii bo tyle słyszalam juz o niej ... ja chcę iś zaocznie i zastanawiam się gdzie częstochowa czy Dąbrowa ... pomóżcie :*
 
 
~~~miśka  2011-06-02 21:16:10
zgadzam się z tobą karolka, ja jestem na ue w krk na II roku i bez rozszerzenia z angola i matmy nie ma szans się dostać. Bardzo mi przykro :(
 
 
~  2011-05-31 19:13:13
ja sama nie wiem gdzie iść, myślałam o tym kierunku i o finansach i rachunkowości ale nie wiem co będzie lepsze....
 
 
~karolka  2011-05-30 13:51:52
Na ekonomię matma rozszerzona i angielski też bo próg zazwyczaj jest wysoki. Ja preferuje kielce lub katowice, bo w kraku cięzko i na studiach i z pracą
 
 
~JUS  2011-05-22 15:46:54
hej, tu jeszcze raz ja :) czy trudna jest matematyka i inne przedmioty na ekonomii?
 
 
~JUS  2011-05-22 15:08:12
Witam, mam pytanie, jakie szanse na znalezienie pracy są po ukończeniu tego kierunku? gdzie mozna pracować? interesuje mnie UE w krakowie, czy mozna sie tam dostac z matmą podstawoa (dodam że ang rozszerzony dosyć dobrze mi poszedł)
 
 
~Edytka  2011-05-16 20:58:34
Hej;) słuchajcie czy na ekonomie w ogóle jest dobrze iść? Czy jest sens? Wszyscy mówią, żebym nie szła. Jak myślicie?
 
 
~miodzio  2011-05-06 12:32:37
Cześć:) Wiecie może ile trzeba mieć procent z matury, żeby dostać się na Finanse i Rachunkowość? Z góry dziękuję za pomoc;)
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  10
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl