ekonomia

opis

Ekonomia stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: co produkować i w jakich ilościach?
W jaki sposób produkować - przy pomocy jakich technik i technologii? Kto i w jakim stopniu będzie korzystał z wytworzonego produktu społecznego?

Początki ekonomii sięgają starożytności. Wtedy też użyta została przez Ksenofonta nazwa oikonomikos, w znaczeniu zasad, sposobów zarządzania gospodarstwem (majątkiem), przyjęta powszechnie od XVI w. dla określenia nauki o gospodarce. Rozważania ekonomiczne były częścią filozofii (rozumianej jako wszechnauka) i miały charakter etyczno-normatywny, oceniały, co jest dobre w życiu gospodarczym, a co złe i wskazywały, jak być powinno.

Podstawowymi problemami współczesnej ekonomii nie są jednak rozważanie ekonomiczne a konkretne zjawiska jak: problem bezrobocia i inflacji, równowaga i wzrost gospodarczy, rola rządu w procesach gospodarowania itp. (źródł: http://portalwiedzy.onet.pl/37138,,,,ekonomia,haslo.html)

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 1. Kandydat do zawodu ekonomisty powinien interesować się bieżącymi wydarzeniami w życiu gospodarczym i społecznym oraz wykazywać gotowość ustawicznego dokształcania się.
 2. Przydatne są w tym zawodzie zarówno pewne uzdolnienia i zainteresowania ścisłe (matematyka, statystyka) jak i humanistyczne (historia gospodarcza, prawo, socjologia)
 3. Ekonomista powinien umieć logicznie myśleć, wnikliwie analizować fakty gospodarcze, rozumieć teorie ekonomiczne i potrafić odnieść je do praktycznych problemów gospodarczych za które jest odpowiedzialny.
 4. Ważna jest także zdolność swobodnego formułowania myśli. Przydaje się np. przy sporządzaniu raportów, pisaniu rozpraw naukowych, negocjacjach biznesowych i w sytuacjach gdy złożone problemy ekonomiczne trzeba wytłumaczyć nie-ekonomistom. Ekonomista powinien umieć współpracować w grupie.
organizacja

Ekonomię można studiowana na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na ekonomii (grupa przedmiotów ogólnych):

 • matematyka,
 • statystyka opisowa,
 • mikroekonomia,
 • podstawy makroekonomii,
 • rachunkowość,
 • zarządzanie,
 • prawo,
 • etyka gospodarcza,
 • historia myśli ekonomicznej,
 • analiza ekonomiczna,
 • polityka gospodarcza Unii Europejskiej,
 • rachunkowość zarządcza,
 • system podatkowy i celny,
 • system pośrednictwa finansowego,
 • zabezpieczenie społeczne,
 • wnioskowanie statystyczne,
 • ekonometria,
 • ekonomia menedżerska,
 • makroekonomia,
 • prawo gospodarcze,
 • logika,
 • polityka społeczna,
 • socjologia,
 • ekonomia matematyczna,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim;

Wybrane przedmioty realizowane dla przykładu w ramach specjalności: inwestycje i nieruchomości

 • podstawy inwestowania
 • instrumenty polityki regionalnej i spójności Unii Europejskiej
 • strategia przygotowania projektów Unii Europejskiej
 • studium wykonalności projektów inwestycyjnych
 • finansowanie projektów inwestycyjnych
 • inwestowanie na rynku kapitałowym
 • inwestycje w nieruchomości
 • rynek nieruchomości
 • zarządzanie nieruchomościami
 • wycena nieruchomości

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • biznes międzynarodowy - odrębna ścieżka kształcenia
 • rachunkowość
 • ubezpieczenia
 • zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą
 • finanse
 • gospodarka europejska
 • inwestycje i nieruchomości
 • rachunkowość i controlling
 • transport i logistyka
 • ekonomiczno-socjologiczna
 • ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • polityka i gospodarka żywnościowa
 • publicystyka ekonomiczna i public relations
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej
 • Analiza makroekonomiczna
 • Analiza podmiotów gospodarczych (mikroekonomiczna)
 • Demografia
 • Ekonometria
 • Ekonomia matematyczna
 • Informatyka gospodarcza
 • International Economics
 • Metody analizy decyzji
 • Metody badania i analizy rynku
 • Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
 • Quantitative Methods in Economics and Information Systems
 • Statystyka stosowana
 • Ekobiznes
 • Ekonomia Sektora Publicznego
 • Rynek kapitałowy
 • Bankowość i Innowacje Finansowe
 • Ekonomia Menedżerska
 • Ekonomika i Organizacja Turystyki
 • Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi
 • Logistyka w Biznesie
 • Organizacja Sprzedaży i Marketing
 • Podatki i Doradztwo Podatkowe
 • Psychologia i Komunikacja w Biznesie
 • Analityk rynku
 • Gospodarka publiczna
 • Gospodarowanie zasobami środowiska
 • Bankowość i ubezpieczenia na rynku finansowym
 • Ekonomika nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Finanse i inwestycje
 • Rachunkowość i podatki
 • Ekonomia menedżerska
 • Ekonomika i finanse przedsiębiorstwa
 • Ekonomika sektora publicznego
 • Gospodarowanie zasobami pracy
 • Rozwój regionalny i gospodarka samorządowa
 • Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych
 • Gospodarka żywnościowa
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • International Business - English stream
 • Marketing i Sprzedaż
 • Turystyka - Organizacja i Marketing
 • Bankowość komercyjna
 • Ekonomika integracji europejskiej
 • Ekonomika procesu budownictwa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • International Business and Trade
 • International Finance & Banking
 • Rachunkowość
 • Rynki finansowe
 • Samorząd terytorialny
 • Socjologia ekonomiczna
 • Spółdzielczość
 • Zastosowania informatyki w biznesie
 • Inwestycje i Nieruchomości
 • Rachunkowość i Controlling
 • Zarządzanie Finansami
 • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
 • Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia
 • Gospodarka miejska i regionalna
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
 • Handel zagraniczny
 • Komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne
 • Polityka społeczna
 • Public relations
 • Rynki i konkurencja w warunkach globalizacji
 • Strategia biznesu i polityka gospodarcza w e-gospodarce
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie informacją w gospodarce opartej na wiedzy
 • Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi
 • Przedsiębiorczość i zasoby ludzkie
 • Agrobiznes i programy unijne
 • Bankowość i Rynki Finansowe
 • Gospodarowanie kadrami
 • Gospodarowanie Nieruchomościami
 • Logistyka w Biznesie
 • Psychologia i Komunikacja w Biznesie
 • Rachunkowość i Audyting
 • Zarządzanie w Biznesie
 • Zarządzanie w Turystyce
 • Analiza ekonomiczna
 • Ekonomika sektora energetycznego
 • Handel międzynarodowy
 • Przedsiębiorczość
 • Economics and Finance of Business in Global Economy
 • Ekonomia globalna i menedżerska
 • Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • Polityka i gospodarka żywnościowa
 • Publicystyka ekonomiczna i public relations
 • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • Strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej
profil absolwenta

Absolwent może pracować w:

 • przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych – w kraju lub za granicą
 • banku,
 • towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • samorządąch lokalnych,
 • komórkach finansowych przedsiębiorstwa,
 • w biurze rachunkowym
 • w firmie audytorskiej
 • w biurze doradztwa podatkowego
 • w jednostkach samorządu terytorialnego

Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwia absolwentowi podejmowanie pracy w różnych sektorach i segmentach integrującego się rynku pracy Unii Europejskiej oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

możliwości rozwoju

Możliwości rozwoju edukacyjnego czy zawodowego dla absolwentów ekonomii są w zasadzie nieograniczone. Oto kilka z nich:

studia podyplomowe:

 • Audyt w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Strategia i Planowanie Biznesu,
 • Zarządzanie i finansowanie rozwoju regionalnego,
 • Zarządzanie samorządowymi projektami finansowanymi z funduszów Unii Europejskiej,
 • Controllingu i Zarządzania Bankiem,
 • Podatki i Skarbowość,
 • Public Relations dla jednostek administracyjnych i samorządowych,
 • Ubezpieczenia Gospodarcze,
 • Zarządzanie finansami i strategie przedsiębiorstwa,
 • Zarządzania pracą i zasobami ludzkimi.

studia MBA:

 • Studium Podyplomowe Master of Business Administration we współpracy z Georgia State University w Atlancie,
 • Polsko-Niemiecki Program Master of Business Administration z zakresu zarządzania europejskiego,
 • Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania.

Bogatą ofertę kursów i szkoleń można znaleźć w internecie lub w prasie branżowej.Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  10
~78  2012-10-28 10:58:03
najnowsze dane 10.12 nt absolwentów ekonomii są przerażające . Szczerze mówiac byłem w ciezkim szoku ale to trzon bezrobotnych -razem z humanistami w pośredniakach piją strzemiennego . Jezli jeszcze wezmiemy pod uwage ilu jest tzw techników ekonomistów...klękajcie narody - przebiajają humanistów w pup!
 
 
~hehe  2012-09-18 17:26:24
marko, ang. to ty moze masz na wysokim poziomie, ale polski to już chyba nie bardzo, ale cóż, w Warszawce to już pewnie standarT :D
 
 
~marko  2012-08-13 21:33:20
Czy studiować? Zależy GDZIE. Podrzędne uczelnie w średniej wielkości miastach?Ja bym się wtedy nie zdecydował, bo utkniecie w pełnym worku ekonomistów w pośredniakach.Nie wspominam o prywatnych uczelniach bo to już dramat. Co innego Warszawa.Idziesz na SGH lub UW, robisz praktyki i wtedy masz szeroki wachlarz możliwości, naprawde. Jak wiążecie swoją przyszłość z waszym miejscem zamieszkania innym niż stolica/krk/poznań to odradzałbym.Jak mieszkacie np: na śląsku to popatrzcie lepiej w stronę politechniki. Wypowiem się o wydziale na UW.Pierwsze dwa lata męczą nas wykładowcy z MIMu matematyką-analiza(cały rok), algebra, stata, rach.prawd. do tego na mikro/makro wykorzystujemy całki czy pochodne, ale to taki wydział.Na innych uczelniach ilosc matematyki jest mniejsza, ale jak ktoś piszę, że w ekonomii jest jej mało to zapraszam na UW.Posiadając mocny fundament teoretyczno-matematyczny możemy pokusić się o dochodowe specjalizacje czy certyfikaty(aktuariusz, doradca inwestycyjny/CFA).Sam dyplom to mało!Trzeba się zainteresować konkretną działką, na przyklad rynkiem kapitałowym.Praktyki są nieodzowne(może się wam uda w big4) i do tego działalność w kołach naukowych, angielski na wysokim poziomie(ale to już wszędzie standart). Dopiero WTEDY macie szanse na JAKIEŚ zarobki. Oczywiście każdy ma wybór.Jednak gdybym miał studiować ekonomie np: w lublinie to z miejsca poszedłbym raczej to szkoły policealnej.W takich regionach kraju to strata czasu. Jest spory przesyt na rynku i żeby się wybić trzeba sięgać po topowe uczelnie i dać dużo od siebie, wtedy jest sens studiowania.
 
 
~Marta  2012-07-27 10:56:11
ja polecam Ekonomie na Uczelni Łazarskiego, sama tutaj studiuje i jestem bardzo zadowolona. W tym roku widziałam w ofercie edukacyjnej, że są fajne specjalizacje do wyboru : ekonomia menadżerska, analiza ekonomiczna i biznesowa i e-biznes (polsko angielska). Na łazarskim panuje super atmosfera, jest też fantastyczna kadra naukowa, a wykładowcy i ćwiczeniowcy zawsze służą pomocą i radą.
 
 
~fr  2012-07-13 20:00:41
sorry za błąd, podwójnie stopniowałam, ale nie jest to dla mnie argument, który pomógłby mi w wyborze
 
 
~hater (czyt. hejter)  2012-07-12 14:13:33
nie pisze się bardziej pewniejsze, poprawnie powinno być pewniejsze, dlatego sądzę, że (fr) nie nadajesz się na te studia.
 
 
~fr  2012-07-12 12:30:34
witam was dostałam się na politologie w Warszawie na początku się ucieszyłam jednak teraz zastanawiam się czy warto, jednocześnie przyjęta będę do jednej ze słabszych uczelni na ekonomię i teraz nie wiem co wybrać czy Warszawa, ale nie wiadomo czy dobry wybór taki kierunek jak politologia, nie chcę za parę lat siedzieć na bezrobociu i szukać pracy czując, że jakąś szansę zmarnowałam a z drugiej strony może nie jestem najlepsza z matematyki w dodatku UZ nie ma zbyt dobrej renomy ale po ekonomii zawsze można znaleźć jakąś pracę a przynajmniej jest to bardziej pewniejsze niż politologia. doradźcie czy warto
 
 
~judyta  2012-06-27 13:27:51
Witam. Czy ktoś orientuje się może jaki był próg na ekonomie na UR w Rzeszowie? i czy jest szansa się dostać z maturą na poziomie podstawowym? Ile języków jest obowiązkowych? Pozdrawiam J.
 
 
~Makav  2012-05-30 23:16:36
@down LOL. W obecnych czasach właśnie jest najwięcej ofert pracy dla ekonomistów! Wystarczy wejść na pierwszą lepszą stronę z ogłoszeniami o pracę. Księgowość, finanse, bankowość, handel. Tam wszędzie potrzebni są ekonomiści a w tych czasach te sektory są najbardziej rozwinięte jeśli chodzi o rynek pracy. Ponad to ekonomia wiąże się także z prawem. Ekonomia daje mnóstwo możliwośći , jak ktoś ma łeb na karku to poradzi sobie w każdym sektorze gospodarki po ekonomii.
 
 
~wwe  2012-05-18 23:25:36
W rankingach zawodów bez szans na rynku pracy prowadzonych przez PUP, ekonomiści są na równi z pedagogami i politologami.
 
 
~:)  2012-04-27 01:59:46
studiuję ekonomię na 1 roku w Katowicach chętnie odpowiem na pytania sama w zeszłym roku szukalam czegos dla siebie gg 8163926
 
 
~Elaa  2012-04-01 20:11:28
Czy ciężko studiuje się ten kierunek zaocznie ??
 
 
~maturzystka93  2012-03-24 07:48:46
Na jaki kierunek doradzacie mi pójść? Co o nich myślicie? Po którym znajdę dobrą pracę, i na których studiach można przetrwać pięć lat? Waham się między: - geografia - ekonomia - bioinżynieria produkcji żywności - geodezja i kartografia - technika rolnicza i leśna - bioinżynieria środowiska - ochrona środowiska - matematyka - budownictwo - administracja PS. wiem dużo tego ale bardzo proszę o pomoc. Napiszcie chociaż, które na pewno odrzucić.
 
 
~maturzystka93  2012-03-24 07:36:40
Czy na studiach jest tylko jeden obcy język?
 
 
~mat  2012-03-19 19:54:13
Do elomelo: to bez większej różnicy
 
 
~elomelo  2012-02-28 17:10:31
Kojarzycie czy do liceum jak sie idzie powinno sie wybrac klase mat-fiz czy matme z geografia czy jak inaczej, zeby dostac sie potem na dobre studia ekonomiczne?
 
 
~kasia  2012-02-25 16:19:22
jesli zdasz te 2 rozszerzenia bardzo dobrze to dasz rade ;) na ekonomie w tym roku bylo bardzo duzo chetnych.
 
 
~grzegorz  2012-02-06 20:58:15
Jesli na Ekonomię to tylko na stacjonarne na Akademii Polonijnej w Częstochowie!!!Studiuj z głową!!super specjalności i swietni wykładowcy z kraju i zza granicy!!
 
 
~MAGDA  2011-10-22 15:36:59
Hej ;) Zamierzam zdawać matematyke i angielski na rozszerzeniu i geografie podstawe i chciałabym iść na ekonomie na UE w Poznaniu :) Zauważyłam, że drażnią tu poniektórych pytania typu "na ile muszę zdać?" ale może jednak jest ktoś kto chodzi na UE w Poznaniu i ma jakieś rozeznanie na ten temat :) Byłabym wdzięczna :)
 
 
~xyz  2011-10-09 12:35:40
Mam pytanie. Jestem w 2. klasie LO na profilu biol-chem. Zdając maturę rozszerzoną z biologii, chemii, matematyki i podstawową z polskiego i angielskiego (tutaj zastanawiam się jeszcze nad rozszerzeniem) mam szansę, że dostanę się na ekonomię? Czy muszę zdawać, któryś z innych przedmiotów np. geografię?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  10
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl