ekonomia

opis

Ekonomia stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: co produkować i w jakich ilościach?
W jaki sposób produkować - przy pomocy jakich technik i technologii? Kto i w jakim stopniu będzie korzystał z wytworzonego produktu społecznego?

Początki ekonomii sięgają starożytności. Wtedy też użyta została przez Ksenofonta nazwa oikonomikos, w znaczeniu zasad, sposobów zarządzania gospodarstwem (majątkiem), przyjęta powszechnie od XVI w. dla określenia nauki o gospodarce. Rozważania ekonomiczne były częścią filozofii (rozumianej jako wszechnauka) i miały charakter etyczno-normatywny, oceniały, co jest dobre w życiu gospodarczym, a co złe i wskazywały, jak być powinno.

Podstawowymi problemami współczesnej ekonomii nie są jednak rozważanie ekonomiczne a konkretne zjawiska jak: problem bezrobocia i inflacji, równowaga i wzrost gospodarczy, rola rządu w procesach gospodarowania itp. (źródł: http://portalwiedzy.onet.pl/37138,,,,ekonomia,haslo.html)

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 1. Kandydat do zawodu ekonomisty powinien interesować się bieżącymi wydarzeniami w życiu gospodarczym i społecznym oraz wykazywać gotowość ustawicznego dokształcania się.
 2. Przydatne są w tym zawodzie zarówno pewne uzdolnienia i zainteresowania ścisłe (matematyka, statystyka) jak i humanistyczne (historia gospodarcza, prawo, socjologia)
 3. Ekonomista powinien umieć logicznie myśleć, wnikliwie analizować fakty gospodarcze, rozumieć teorie ekonomiczne i potrafić odnieść je do praktycznych problemów gospodarczych za które jest odpowiedzialny.
 4. Ważna jest także zdolność swobodnego formułowania myśli. Przydaje się np. przy sporządzaniu raportów, pisaniu rozpraw naukowych, negocjacjach biznesowych i w sytuacjach gdy złożone problemy ekonomiczne trzeba wytłumaczyć nie-ekonomistom. Ekonomista powinien umieć współpracować w grupie.
organizacja

Ekonomię można studiowana na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na ekonomii (grupa przedmiotów ogólnych):

 • matematyka,
 • statystyka opisowa,
 • mikroekonomia,
 • podstawy makroekonomii,
 • rachunkowość,
 • zarządzanie,
 • prawo,
 • etyka gospodarcza,
 • historia myśli ekonomicznej,
 • analiza ekonomiczna,
 • polityka gospodarcza Unii Europejskiej,
 • rachunkowość zarządcza,
 • system podatkowy i celny,
 • system pośrednictwa finansowego,
 • zabezpieczenie społeczne,
 • wnioskowanie statystyczne,
 • ekonometria,
 • ekonomia menedżerska,
 • makroekonomia,
 • prawo gospodarcze,
 • logika,
 • polityka społeczna,
 • socjologia,
 • ekonomia matematyczna,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim;

Wybrane przedmioty realizowane dla przykładu w ramach specjalności: inwestycje i nieruchomości

 • podstawy inwestowania
 • instrumenty polityki regionalnej i spójności Unii Europejskiej
 • strategia przygotowania projektów Unii Europejskiej
 • studium wykonalności projektów inwestycyjnych
 • finansowanie projektów inwestycyjnych
 • inwestowanie na rynku kapitałowym
 • inwestycje w nieruchomości
 • rynek nieruchomości
 • zarządzanie nieruchomościami
 • wycena nieruchomości

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • biznes międzynarodowy - odrębna ścieżka kształcenia
 • rachunkowość
 • ubezpieczenia
 • zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą
 • finanse
 • gospodarka europejska
 • inwestycje i nieruchomości
 • rachunkowość i controlling
 • transport i logistyka
 • ekonomiczno-socjologiczna
 • ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • polityka i gospodarka żywnościowa
 • publicystyka ekonomiczna i public relations
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej
 • Analiza makroekonomiczna
 • Analiza podmiotów gospodarczych (mikroekonomiczna)
 • Demografia
 • Ekonometria
 • Ekonomia matematyczna
 • Informatyka gospodarcza
 • International Economics
 • Metody analizy decyzji
 • Metody badania i analizy rynku
 • Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
 • Quantitative Methods in Economics and Information Systems
 • Statystyka stosowana
 • Ekobiznes
 • Ekonomia Sektora Publicznego
 • Rynek kapitałowy
 • Bankowość i Innowacje Finansowe
 • Ekonomia Menedżerska
 • Ekonomika i Organizacja Turystyki
 • Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi
 • Logistyka w Biznesie
 • Organizacja Sprzedaży i Marketing
 • Podatki i Doradztwo Podatkowe
 • Psychologia i Komunikacja w Biznesie
 • Analityk rynku
 • Gospodarka publiczna
 • Gospodarowanie zasobami środowiska
 • Bankowość i ubezpieczenia na rynku finansowym
 • Ekonomika nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Finanse i inwestycje
 • Rachunkowość i podatki
 • Ekonomia menedżerska
 • Ekonomika i finanse przedsiębiorstwa
 • Ekonomika sektora publicznego
 • Gospodarowanie zasobami pracy
 • Rozwój regionalny i gospodarka samorządowa
 • Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych
 • Gospodarka żywnościowa
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • International Business - English stream
 • Marketing i Sprzedaż
 • Turystyka - Organizacja i Marketing
 • Bankowość komercyjna
 • Ekonomika integracji europejskiej
 • Ekonomika procesu budownictwa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • International Business and Trade
 • International Finance & Banking
 • Rachunkowość
 • Rynki finansowe
 • Samorząd terytorialny
 • Socjologia ekonomiczna
 • Spółdzielczość
 • Zastosowania informatyki w biznesie
 • Inwestycje i Nieruchomości
 • Rachunkowość i Controlling
 • Zarządzanie Finansami
 • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
 • Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia
 • Gospodarka miejska i regionalna
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
 • Handel zagraniczny
 • Komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne
 • Polityka społeczna
 • Public relations
 • Rynki i konkurencja w warunkach globalizacji
 • Strategia biznesu i polityka gospodarcza w e-gospodarce
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie informacją w gospodarce opartej na wiedzy
 • Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi
 • Przedsiębiorczość i zasoby ludzkie
 • Agrobiznes i programy unijne
 • Bankowość i Rynki Finansowe
 • Gospodarowanie kadrami
 • Gospodarowanie Nieruchomościami
 • Logistyka w Biznesie
 • Psychologia i Komunikacja w Biznesie
 • Rachunkowość i Audyting
 • Zarządzanie w Biznesie
 • Zarządzanie w Turystyce
 • Analiza ekonomiczna
 • Ekonomika sektora energetycznego
 • Handel międzynarodowy
 • Przedsiębiorczość
 • Economics and Finance of Business in Global Economy
 • Ekonomia globalna i menedżerska
 • Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • Polityka i gospodarka żywnościowa
 • Publicystyka ekonomiczna i public relations
 • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • Strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej
profil absolwenta

Absolwent może pracować w:

 • przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych – w kraju lub za granicą
 • banku,
 • towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • samorządąch lokalnych,
 • komórkach finansowych przedsiębiorstwa,
 • w biurze rachunkowym
 • w firmie audytorskiej
 • w biurze doradztwa podatkowego
 • w jednostkach samorządu terytorialnego

Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwia absolwentowi podejmowanie pracy w różnych sektorach i segmentach integrującego się rynku pracy Unii Europejskiej oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

możliwości rozwoju

Możliwości rozwoju edukacyjnego czy zawodowego dla absolwentów ekonomii są w zasadzie nieograniczone. Oto kilka z nich:

studia podyplomowe:

 • Audyt w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Strategia i Planowanie Biznesu,
 • Zarządzanie i finansowanie rozwoju regionalnego,
 • Zarządzanie samorządowymi projektami finansowanymi z funduszów Unii Europejskiej,
 • Controllingu i Zarządzania Bankiem,
 • Podatki i Skarbowość,
 • Public Relations dla jednostek administracyjnych i samorządowych,
 • Ubezpieczenia Gospodarcze,
 • Zarządzanie finansami i strategie przedsiębiorstwa,
 • Zarządzania pracą i zasobami ludzkimi.

studia MBA:

 • Studium Podyplomowe Master of Business Administration we współpracy z Georgia State University w Atlancie,
 • Polsko-Niemiecki Program Master of Business Administration z zakresu zarządzania europejskiego,
 • Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania.

Bogatą ofertę kursów i szkoleń można znaleźć w internecie lub w prasie branżowej.Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  10
~pp  2013-11-17 18:52:28
pozdrowienia dla międzynarodowych WŁADCÓW ZMYWAKÓW!!
 
 
~asss  2013-10-28 20:38:49
brak pracy, ekonomistów jak psów
 
 
~ffff  2013-06-29 23:04:13
kierunek kebab smacznego buraki
 
 
~pin22  2013-06-29 14:22:47
Po jakich rozszerzeniach można studiować ekonomie ? Czy wystarczy tylko matematyka i geografia ? Czy potrzebny jest też wos?
 
 
~  2013-06-22 21:42:59
Ekonomia to średni wybór. Duże ryzyko bezrobocia.
 
 
~www  2013-06-08 23:36:58
krypto reklama! wyższa szkoła gotowania na gazie
 
 
~77777777777777777777  2013-06-05 20:39:16
"ja polecam Ekonomie na Uczelni Łazarskiego, sama tutaj studiuje i jestem bardzo zadowolona. W tym roku widziałam w ofercie edukacyjnej, że są fajne specjalizacje do wyboru : ekonomia menadżerska, analiza ekonomiczna i biznesowa i e-biznes (polsko angielska). Na łazarskim panuje super atmosfera, jest też fantastyczna kadra naukowa, a wykładowcy i ćwiczeniowcy zawsze służą pomocą i radą." a ja polecam zwolnić debila od marketingu z "Łazarskiego" bo takim sposobem robisz swojej firmie antyreklame.
 
 
~jkj  2013-06-05 20:37:02
Lepiej studiować ekonomie niż finanse i rachunkowość - materiał podobny, ale lepiej mówić o sobie "Jestem ekonomistą" niż "Jestem finansistą i rachunkowcem" (???)
 
 
~bee  2013-06-05 20:33:49
"Ekonomia stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: co produkować i w jakich ilościach?" Autor artykułu jest BARANEM !!! ;)
 
 
~  2013-06-05 14:05:20
Początkiem walki z problemami w matematyce jest zaprzestanie wmawiania dzieciom, że jest ona trudna. Niestety, w to wmawianie włączają się nieustannie media, i różne "autorytety". Wmówienie dziecku, że matematyka jest trudna skutkuje lękiem przed nią a w dalszej konsekwencji skutkuje gorszymi wynikami (spowodowanymi lękiem). Działa tu efekt śnieżnej kuli zapoczątkowanej wmówieniem dziecku, że matematyka jest trudna. Więc nie siejcie głupot z tą matmą, że jest trudna na ekonomi, bo nie jest. Tak samo ja na większości kierunkach tech. To tylko nauczenie się schematów i robienie według nich.
 
 
~  2013-05-10 23:04:46
Ekonomia nie jest już niestety tak dobrym kierunkiem jak kiedyś, ekonomistów jest jak psów. Chociaż możliwości po tych studiach parę jest. Sama wkrótce kończę Uw. Co do wpisów na tym forum to aż m się nie dobrze zrobiło., podobno studenci ostatnio coraz głupsi i poziom trzeba obniżać, jak czytam to forum to się nie dziwię, jak dla was nieuczczenie się matematyki to tym kierunek to taki wyczyn to współczuje. Tu nawet myśleć za bardzo nie trzeba, tylko nauczyć się schematów zdań i poćwiczyć. To tylko narzędzie do obliczeń. Boże trudność matmy w Polsce to już chyba jakiś stereotyp, naprawdę nie trzeba wiele żeby jej się nauczyć to nie studia matematyczne. Znacznie gorsze są przedmioty np maro i mikroekonomia. Ale ogólnie polecam kierunek tylko na dobrych uczesaniach.
 
 
~-  2013-05-04 09:56:58
Jak sprawa ma się z językami? Czy jest trudno i tak dalej. Chodzi mi głównie na specjalności handel zagraniczny. Z góry dzięki.
 
 
~  2013-04-30 09:50:32
Co wybrać: ekonomię czy finanse i rachunkowość i dlaczego?
 
 
~gg  2013-04-24 00:05:59
ten podział jest tak głupi jak cała polska edukacja produkująca tabuny bezrobotnych i emigrantów
 
 
~  2013-02-15 20:19:38
Też uważam że ten podział jest głupi, ja miałam na studiach zarówno kierunki ścisłe jak i humanistyczne i wiele ludzi z tymi drugimi miało porządne problemy
 
 
~  2013-02-13 22:18:42
A mnie wkurza podział na humanistów i ścisłowców, jak nie wiem co. Przecież taki podział nie istnieje, jest sztuczny !!! podział dla idiotów -wartościowanie nauki nie ma jakiegokolwiek sensu. Jiuz nie wspominając o takich dziedzinach jak właśnie ekonomia, medycyna, prawo, które trudno zakwalifikowywać. Przecież procesy myślenia u wszystkich ludzi są takie same, najwyższą formą myślenia jest myślenie abstrakcyjne.
 
 
~eerd  2013-01-19 23:01:13
jest was najwiecej w pup dlaczego??? takie drugie liceum
 
 
~kaka  2012-12-29 21:48:53
studiuje/studiował ktos w Szczecinie lub Koszalinie?
 
 
~uuu.  2012-12-24 14:47:28
Co sądzicie o UE w Poznaniu?
 
 
~123  2012-10-31 20:16:29
A co sądzicie o ekonomii na UG (Uniwersytet Gdański)? Czy warto? Jak tam jest? Jest tam ciężko? Jak z matmą? Są perspektywy na przyszłość? Są tu jacyś absolwenci ekonomii z UG?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  10
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl