astrofizyka komputerowa*.

opis

Specjalność na kierunku astronomia.

Astrofizyka to nauka z pogranicza fizyki i astronomii, zajmującą się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi. Astrofizyka bada procesy fizyczne we Wszechświecie takich obiektów jak gwiazdy, galaktyki, materia międzygwiezdna oraz ich wzajemne oddziaływanie.

Współczesne obserwacje astronomiczne wymagają interpretacji fizycznej włączając całą wiedzę fizyczną od mechaniki klasycznej, mechaniki kwantowej, fizyki fazy skondensowanej, fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych po ogólną teorię względności. 

Podczas nauki na specjalności astrofizyka komputerowa studenci poznają nowoczesne techniki informatyczne poprzez studiowanie procesów fizycznych zachodzących we Wszechświecie.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności astrofizyka komputerowa:

 • podstawy fizyki, 
 • metody matematyczne fizyki, 
 • elementy astronomii sferycznej i astrometrii, 
 • wstęp do mechaniki nieba i system słoneczny, 
 • mechanika klasyczna i relatywistyczna,
 • instrumenty i metody obserwacji astronomicznych, 
 • języki i paradygmaty programowania, 
 • metody obserwacji i analiza danych astronomicznych, 
 • podstawy fizyki kwantowej,
 • metodologia nauk przyrodniczych, 
 • fizyka gwiazd i materii rozproszonej, 
 • wstęp do analizy astrofizycznych ciągów czasowych,
 • astrofizyka wysokiej rozdzielczości czasowej,
 • systemy gwiazd, struktura wszechświata i kosmologia,
 • elektrodynamika,
 • wstęp do astrofizyki obiektów zwartych,
 • obliczenia naukowe i metody numeryczne. 

 

profil absolwenta

Absolwenci po ukończeniu tej specjalności mogą pracować w różnych instytucjach, w których masowo przetwarza się i analizuje dane cyfrowe. Absolwenci swobodnie posługują się technikami komputerowymi oraz posiadają umiejętności w zakresie programowania, obsługi sieci komputerowych i przetwarzania oraz wszechstronnej analizy danych cyfrowych. Wiedza w dziedzinie fizyki, astronomii i astrofizyki powinna być atutem na rynku pracy nowoczesnych technologii. 

ciekawostki

Portal o astronomii i astronautyce:Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl