planowanie i projektowanie krajobrazu*.

opis

Specjalność na kierunku architektura krajobrazu.

Studia na specjalności planowanie i projektowanie krajobrazu zapewnią wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych. Wiedza i praktyka wyniesiona z tych studiów  pozwala kształtować obiekty architektury krajobrazu, zgodnie z potrzebami człowieka. Ponadto studenci uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające na kształtowanie krajobra­zu w skali regionu, w tym parków narodowych, krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, kształtowanie krajobrazu w skali planów miejscowych, szczególnie w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, kształtowanie krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności planowanie i projektowanie krajobrazu:

 • biologia roślin,
 • ekologia, 
 • historia sztuki, 
 • rysunek i rzeźba, 
 • grafika inżynierska, 
 • fizjografia, 
 • gleboznawstwo, 
 • drzewoznawstwo, 
 • rośliny zielone, 
 • fitosocjologia,  
 • historia sztuki ogrodowej, 
 • konserwacja i rewaloryzacja, 
 • budownictwo i materiałoznawstwo, 
 • pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu,  
 • geodezja, 
 • zasady projektowania, 
 • projektowanie i budowa obiektów architektury krajobrazu, 
 • podstawy gospodarki przestrzennej, 
 • ochrona środowiska.

 

profil absolwenta

Absolwenci studiów dzięki tej specjalności są przygotowani do  podjęcia pracy w biurach projektowych i pracowniach architektonicznych opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Ponadto uzyskując tytuł magistra będą mogli podjąć pracę w jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl