budownictwo

opis

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Na tym kierunku studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwia studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji. W czasie nauki istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • W pracy inżynierów budownictwa na każdym stanowisku niezbędne są: dokładność w wykonywaniu czynności i zadań oraz umiejętności kierownicze, by właściwie planować i organizować działania i pracę innych ludzi.
 • Coraz bardziej przydatna staje się znajomość języka angielskiego i niemieckiego, która umożliwia korzystanie z oryginalnych wersji instrukcji obsługi maszyn, urządzeń budowlanych oraz otwiera możliwość pracy za granicą. Niezbędne są też zainteresowania techniczne.
 • Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są zaburzenia dużego stopnia: kończyn dolnych, słuchu, układów: krążenia, oddechowego, mięśniowego i kostno - stawowego oraz zaburzenia niewielkiego stopnia: zręczności rąk, wzroku bez możliwości korekcji, równowagi, rozróżniania barw, widzenia stereoskopowego (ocena głębi), koordynacji wzrokowo - ruchowej, percepcji kształtów, układu nerwowego, psychiki (nerwice) i zaburzenia umysłowe.
 • Każdy, kto chce otrzymać uprawnienia budowlane i chce pracować na budowie musi poddać się tzw. badaniom wysokościowym, sprawdzającym zmysł równowagi i wykrywającym istniejący lęk wysokości.
organizacja

Budownictwo można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym,), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na budownictwie (grupa przedmiotów ogólnych):

 • matematyka,
 • informatyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • geodezja,
 • geologia inżynierska,
 • mechanika ogólna,
 • mechanika budowli,
 • wytrzymałość materiałów,
 • fundamentowanie,
 • konstrukcje betonowe i metalowe,
 • budownictwo wodne, ziemne, ogólne, inwentarskie,
 • planowanie przestrzenne,
 • podstawy inżynierii wodnomelioracyjnej,
 • organizacja i zarządzanie,
 • prawo budowlane i wodne.

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • teoria konstrukcji,
 • inżynieria budowlana,
 • geotechnika i hydrotechnika,
 • inżynieria lądowa,
 • konstrukcje budowlane,
 • geotechnika,
 • budownictwo hydrotechniczne,
 • budowle i systemy odwodnień i nawodnień,
 • budownictwo podziemne i inżynieria miejska,
 • drogi i autostrady,
 • inżynieria drogowo-kolejowa,
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • mosty i budowle podziemne,
 • technologia i organizacja budownictwa.
profil absolwenta

Absolwenci są przygotowani do podejmowania zadań w zakresie problematyki budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa na terenach wiejskich i osiedlowych, budownictwa hydrotechnicznego, ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osiedli.

Absolwenci mogą podjąć pracę:

 • u projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa wodnego, ogólnego  i inwentarskiego,
 • w administracji i jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie,
 • w placówkach handlujących materiałami budowlanymi.
możliwości rozwoju

Od 2003 roku warunkiem wykonywania samodzielnych prac w budownictwie jest, poza uprawnieniami budowlanymi, przynależność od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Izby inżynierów budownictwa są samorządem zawodowym podobnym do tych, które zrzeszają lekarzy, prawników i architektów. Izba dba o wysokie kwalifikacje członków oraz przeprowadza egzaminy na uprawnienia budowlane.

Aby otrzymać uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcji budowlanych bez ograniczeń należy posiadać dyplom inżyniera budownictwa, odbyć dwuletnią praktykę w biurze projektów oraz roczną praktykę na budowie. Po przedstawieniu dziennika praktyk z udokumentowanymi praktykami poświadczonymi przez uprawnioną osobę można przystąpić do egzaminu.

Na egzaminie należy wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny konstrukcji budowlanych podstaw wykonawstwa, prawa budowlanego i ustaw oraz rozporządzeń związanych, przepisów BHP i in. Uprawnienia te pozwalają na projektowanie właściwie wszystkich powszechnie spotykanych konstrukcji budowlanych: budynków, dróg, mostów, tuneli itp.

Dziennik praktyk jest wydawany w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa nieodpłatnie każdemu inżynierowi, technikowi lub studentowi budownictwa po ukończeniu trzeciego roku studiów. Wszelkie szczegółowe wskazówki i wymagania dotyczące odbywania praktyki zawodowej zawarte są we wstępie do tego dziennika.

W celu otrzymania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy odbyć dwuletnią praktykę na budowie, podobnie jak uprzednio złożyć dziennik praktyk w urzędzie i zdać egzamin. Zakres tematyczny egzaminu jest podobny, jednak większy oczywiście nacisk kładziony jest na część wykonawczą procesu budowlanego. Uprawnienia te pozwalają na kierowanie budową wszystkich w/w. obiektów.

Źródło: www.bud.neostrada.pl/zawod.html

ciekawostki

Więcej informacji na temat budownictwa znajdziesz tu:Wasze komentarze
str. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  /  27
~poi  2012-09-19 16:28:34
Ludzie! Po budownictwie kokosów nie ma ;) 5 lat studia, 3 lata uprawnienia. Czyli na "prawdziwy" rynek wejdziecie dopiero w 2020. A teraz pomyślcie sobie ile już wtedy będzie inżynierów budownictwa z uprawnieniami ze starszych roczników. W samym krakowie na studiach dziennych jest ok. 600 studentów rocznie. Zobaczcie na rankingi najbardziej popularnych kierunków. Budownictwo jest obok socjologii. No śmiech na sali. Jest to bardzo ciężki kierunek i niestety tak bardzo popularny wśród mądrych ludzi. Lepiej już się pchać w inne branże jak energetyka, czy elektronika. Ewentualnie coś z gazownictwem lub górnictwo. Już nawet inż. materiałowa za kilka lat będzie dobrym wyborem.
 
 
~bleee  2012-09-19 14:45:22
Z praca jest b.cięzko. Wystarczy poczytac oferty pracy. W branży budowlanej poszukują albo roboli od machania łopatą albo kierowników budowy z uprawnieniami i co najmniej 5-letnim doświadczeniem. Jak komuś uda się załapać do biura projektowego (ofert jest bardzo mało) to musi liczyć sie ze śmiesznymi zarobkami. Nie ma co si e łudzić - rynek się nasyca. Współczuję osobom które teraz kończą budownictwo
 
 
~budowlańcy- przyszli bezrobotni  2012-09-18 10:45:18
Przez to że budownictwo jest kierunkiem zamawianym kończy je znacznie więcej ludzi, perspektywa stypendium zachęca znacnie więcej ludzi niż gdy go nie było, mnóstwo ludzi ubiega sie o jedno miejsce, stąd przyjmują najlepszych, poziom jest wysoki. Wiadomo że na studiach odpada część ludzi, więc zostają najlepsi. Więc o czym w ogóle mówicie. Nikt kto końzy te studia nie jest jakimś osłem, więc konkurencja na rynku pracy jest pomiędzy ludźmi naprawdę dobrymi, a nie tak jak ktoś wcześniej napisał. I tak nie każdy znajduje pracę od razu!
 
 
~walt  2012-09-14 09:16:45
A propos studiów zamawianych, w spotach relamowych często wymienia sie matematykę jako kierunek z przyszłosćią. Tymczasem nadal kandydatów na takowe studia jest bardzo mało, mgr robi może ćwierć osób która zaczynała i co? z praca jest masakra. Co dopiero po budownictwie, które kończy 10 razy więcej ludzi. Nie ma się co łudzić tą propagandą.
 
 
~sdj  2012-09-14 09:11:52
Śmieszą mnie te teksty w stylu: kierunki zamawiane = pewność znalezienia dobrze płatnej pracy.. Wiadomo że chodzi o to żeby odciągnąć ludzi od studiowania sławetnych kierunków, takich jak socjologia, zarządzanie, pedagogika, etc, bo po tych to już kaplica, ale to że kończysz studia zamawiane naprawdę niczego nie gwarantuje. Jakie tabuny ludzi opuszczają co roku uczelnie kształcące "budowlańców", już teraz jest przesyt inż na rynku pracy a co dopiero będzie za parę lat, kiedy mury uczelni opuszczą tłumy studentów zamawianego budownictwa. Jesłi chodzi o prace w tej branży to będzie tylko dla zwykłych wykonawców, murarzy, ludzi od czarnej roboty, a póki co jest ich mniej niż byle "inż". Poza tym po Euro skończą się inwestycje w sektor budowlany, już teraz wiele osób traci pracę. ystarczy poczytać fora, jak ludzie po studiach nie mogą znaleźć pracy w zawodzie. Nawet jeśli masz uprawnienia nie możesz być pewny że z pracy nie wylecisz. Praca może i będzie ale nie w Polsce
 
 
~ula  2012-09-06 16:34:35
Pytanie do studentów budownictwa politechniki łódzkiej. Czy po każdym roku studiów inż należy odbyć praktyki obowiązkowe? Jeśli tak to w jakiej ilości?
 
 
~Biuro Karier MWSLiT  2012-09-05 08:14:29
MOŻESZ STUDIOWAĆ ZA DARMO! Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu najlepsza uczelnia logistyczna w Polsce ZAPRASZA do studiowania na kierunku dofinansowanym z UE. BUDOWNICTWO - studia inżynierskie Zobacz naszą bogatą ofertę wwwmwsleu Nie zwlekaj! Nabór trwa
 
 
~po Oxfordzie?  2012-08-29 19:21:28
Na Oxfordzie ani na żadnym prestiżowym uniwersytecie nie zajmują się nieco lepiej wykształconymi robolami, gdy idzie o budownictwo kształcą tam jedynie architektów.
 
 
~jest  2012-08-01 06:44:18
teraz w budownictwie jest recesja więc nawet po Oksfordzie miałbyś problem, chyba że kończąc studia masz minimum 5 - letnie doświadczenie i uprawnienia budolane , bo tylko na takie osoby jest zapotrzebowanie.
 
 
~edek  2012-07-31 18:59:04
Czy rzeczywiście nie ma problemu z pracą po budownictwie na AGH? Proszę o odp.
 
 
~kirk  2012-07-26 14:36:56
Witam mam pytanie ponieważ teraz idę do klasy maturalnej i chciałbym się powoli zdecydować na tema kierunku studiów.Jestem w dość wymagającym liceum na profilu mat-fiz i radze sobie z tych przedmiotów bardzo dobrze.Bendę pisał fizykę i matmę rozszerzoną lecz mam problemy z chemią.W liceum miałem ją tylko przez 2 lat robiliśmy ją ekspresowo i zarówno w pierwszej jak i w drugiej klasie miałem z tego przedmiotu 3.Chciałbym się dowiedzieć jak dużo chemii jest na budownictwie i w jakiej postaci.Ewentualnie mógłbym poświęcić najdłuższe wakacje w życiu żeby się poduczyć ale nie wiem czy jest to dobry pomysł.Co myślicie .Z góry dzięki za odpowiedź.
 
 
~hejter  2012-07-18 22:24:25
macie maturzyści!!!: htt p://bi.gazeta.pl/im/5/11899/m11899505,BUDOWLAZAPA.jpg
 
 
~maciek  2012-07-10 14:19:27
Jeśli chodzi o budownictwo to na AGH zachodza zmiany. Od tego roku 2012 inz budownictwa beda szrsze mozliwości niż inni uczelnie. Budowlańcy z AGH beda mogli nadzorować budowy na powierzchni jak i pod nią. Polecam AGH. skończyłem rok temu i na zarobki nie moge narzekać
 
 
~pati  2012-07-09 17:49:32
mam zamiar studiować budownictwo, tylko mam ogromny dylemat PK czy AGH bardzo prosze o obiektywna odpowiedż co do atmosfery, wyładowców, itp, itd
 
 
~martinc  2012-07-05 22:08:27
Jeżeli chodzi o budownictwo w Krakowie ty liczy się praktycznie tylko PK. WIL jest wydziałem flagowym, z b. dużą ilością specjalności. Idąc na budo, lepiej z góry zastanowić się nad tym, co się będzie chciało później robić: budować budynki, drogi, mosty czy zajmować się zarządzaniem w budownictwie. W późniejszej karierze trudno być równocześnie dobrym drogowcem i konstruktorem. Na AGH budownictwo jest tylko kierunkiem o specjalności budowle podziemne, dającym ogólne przygotowanie budowlane do zawodu. W firmach budowlanych zajmujących się budownictwem lądowym raczej ciężko spotkać kogoś po AGH, chociaż znam kilka dobrych ludzi po AGH. Znam również ludzi, którzy kończyli AGH i dorabiali sobie studia na PK. Prestiż AGH w przypadku budownictwa akurat się nie sprawdza. Na PK studia są ciężkie i raczej niezbyt przyjazne studentom. To jest kierunek dla zapaleńców - dla ludzi, którzy interesują się budownictwem na co dzień (bardzo przydaje się fizyczna praca na budowie za młodu). Po studiach uczymy się praktycznie wszystkiego od nowa w pracy. Na PK jest b. dobra kadra, szczególnie mechanicy zajmujący się m. in. wpływem drgań na konstrukcje budowlane (przeliczają i badają budowę warszawskiego metra) czy drogowcy (wydają najważniejsze wytyczne dla GDDKiA, mają współudział przy pisaniu ustaw). Generalnie budo na PK jest prestiżowe. Ale to tylko studia. Najważniejsze jest uczenie się i ciężka praca podczas praktycznego wykonywania zawodu. Jeżeli chodzi o pracę dla ludzi młodych po studiach nie jest zbyt ciekawie - niskie zarobki, zostawanie po godzinach itd. Spowodowane to jest dużą konkurencją na rynku, znacznym spadkiem zamówień, czy wzrostem cen materiałów (m in. dlatego obecnie padają duże firmy budowlane).
 
 
~  2012-07-03 09:50:57
Znacie progi puktowe na politechnike koszalińska na budownictwo?nie moge nigdzie znalesc informacji na ten temat. Przy okazji wyraźcie swoją opinię na temat tej uczelni i kierunku.z góry dzieki za odpowiedz
 
 
~odp.  2012-07-03 08:36:17
Dobry wybór AGH to nie tylko prestiż, umiejetności ale i też wspomnienia (miłe), które będziesz miała. Na PK jest sajgon, płacz i łzy (nie równa się to zdobytej wiedzy), profesorki trzymaja wiedze dla siebie, student jest poniewierany, ale wymagac beda od Ciebie rzeczy takich z których pracodawca się tylko zaśmieje i powie : "tak było 20 lat temu" lub "a po co to?". Niby w rankingach budownictwo jest na pierwszym miejscu, ale kazdy myślący wie jak robione są te rankingi. TYLKO AGH. Politechnika Wrocławska. Politechnika Warszawska. To jest czołowka. Wybór należy do Ciebie.
 
 
~ania  2012-06-30 22:37:44
Ja waham sie między AGH i PK,ale chyba wybiore AGH. Rozszerzyli specializacje i jest też o wiele wiekszy prestiz uczelnii....
 
 
~Bobbudowniczy  2012-06-30 21:45:09
Bez fizyki lepiej się nie pchać. Praktycznie cały czas jest matma i fiza fiza fiza !!! Jak ktoś ma rozsz fizykę powinien sobie poradzić
 
 
~ula  2012-06-27 19:36:45
do roman: powiedz mi na jakiej uczelni i na jakich studiach ( zaocznych czy dziennych) studiowałeś budownictwo? a to czy studia ciężkie czy nudne to dużo zależy od tego co komu się bardziej podoba i w czym czuje się lepiej. jedna osoba może uważać że polski jest łatwiejszy od matematyki a druga na odwrót.
 
 
str. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  /  27
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

Politechnika Częstochowska Częstochowa

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl