budownictwo

opis

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Na tym kierunku studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwia studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji. W czasie nauki istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • W pracy inżynierów budownictwa na każdym stanowisku niezbędne są: dokładność w wykonywaniu czynności i zadań oraz umiejętności kierownicze, by właściwie planować i organizować działania i pracę innych ludzi.
 • Coraz bardziej przydatna staje się znajomość języka angielskiego i niemieckiego, która umożliwia korzystanie z oryginalnych wersji instrukcji obsługi maszyn, urządzeń budowlanych oraz otwiera możliwość pracy za granicą. Niezbędne są też zainteresowania techniczne.
 • Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są zaburzenia dużego stopnia: kończyn dolnych, słuchu, układów: krążenia, oddechowego, mięśniowego i kostno - stawowego oraz zaburzenia niewielkiego stopnia: zręczności rąk, wzroku bez możliwości korekcji, równowagi, rozróżniania barw, widzenia stereoskopowego (ocena głębi), koordynacji wzrokowo - ruchowej, percepcji kształtów, układu nerwowego, psychiki (nerwice) i zaburzenia umysłowe.
 • Każdy, kto chce otrzymać uprawnienia budowlane i chce pracować na budowie musi poddać się tzw. badaniom wysokościowym, sprawdzającym zmysł równowagi i wykrywającym istniejący lęk wysokości.
organizacja

Budownictwo można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym,), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na budownictwie (grupa przedmiotów ogólnych):

 • matematyka,
 • informatyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • geodezja,
 • geologia inżynierska,
 • mechanika ogólna,
 • mechanika budowli,
 • wytrzymałość materiałów,
 • fundamentowanie,
 • konstrukcje betonowe i metalowe,
 • budownictwo wodne, ziemne, ogólne, inwentarskie,
 • planowanie przestrzenne,
 • podstawy inżynierii wodnomelioracyjnej,
 • organizacja i zarządzanie,
 • prawo budowlane i wodne.

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • teoria konstrukcji,
 • inżynieria budowlana,
 • geotechnika i hydrotechnika,
 • inżynieria lądowa,
 • konstrukcje budowlane,
 • geotechnika,
 • budownictwo hydrotechniczne,
 • budowle i systemy odwodnień i nawodnień,
 • budownictwo podziemne i inżynieria miejska,
 • drogi i autostrady,
 • inżynieria drogowo-kolejowa,
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • mosty i budowle podziemne,
 • technologia i organizacja budownictwa.
profil absolwenta

Absolwenci są przygotowani do podejmowania zadań w zakresie problematyki budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa na terenach wiejskich i osiedlowych, budownictwa hydrotechnicznego, ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osiedli.

Absolwenci mogą podjąć pracę:

 • u projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa wodnego, ogólnego  i inwentarskiego,
 • w administracji i jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie,
 • w placówkach handlujących materiałami budowlanymi.
możliwości rozwoju

Od 2003 roku warunkiem wykonywania samodzielnych prac w budownictwie jest, poza uprawnieniami budowlanymi, przynależność od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Izby inżynierów budownictwa są samorządem zawodowym podobnym do tych, które zrzeszają lekarzy, prawników i architektów. Izba dba o wysokie kwalifikacje członków oraz przeprowadza egzaminy na uprawnienia budowlane.

Aby otrzymać uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcji budowlanych bez ograniczeń należy posiadać dyplom inżyniera budownictwa, odbyć dwuletnią praktykę w biurze projektów oraz roczną praktykę na budowie. Po przedstawieniu dziennika praktyk z udokumentowanymi praktykami poświadczonymi przez uprawnioną osobę można przystąpić do egzaminu.

Na egzaminie należy wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny konstrukcji budowlanych podstaw wykonawstwa, prawa budowlanego i ustaw oraz rozporządzeń związanych, przepisów BHP i in. Uprawnienia te pozwalają na projektowanie właściwie wszystkich powszechnie spotykanych konstrukcji budowlanych: budynków, dróg, mostów, tuneli itp.

Dziennik praktyk jest wydawany w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa nieodpłatnie każdemu inżynierowi, technikowi lub studentowi budownictwa po ukończeniu trzeciego roku studiów. Wszelkie szczegółowe wskazówki i wymagania dotyczące odbywania praktyki zawodowej zawarte są we wstępie do tego dziennika.

W celu otrzymania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy odbyć dwuletnią praktykę na budowie, podobnie jak uprzednio złożyć dziennik praktyk w urzędzie i zdać egzamin. Zakres tematyczny egzaminu jest podobny, jednak większy oczywiście nacisk kładziony jest na część wykonawczą procesu budowlanego. Uprawnienia te pozwalają na kierowanie budową wszystkich w/w. obiektów.

Źródło: www.bud.neostrada.pl/zawod.html

ciekawostki

Więcej informacji na temat budownictwa znajdziesz tu:Wasze komentarze
str. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  /  27
~veyrens  2013-04-15 20:12:47
nie no, aż tak pewien to nie jestem, ale rozważam ten kierunek.
 
 
~  2013-04-15 17:59:15
Jesteś pewien że chcesz iść, inżynierów budownictwa jest jak psów, nie ma pracy po tym. Kierunek nie jest trudny, ale mimo wszytko ze względu na sytuację rynkową drugi raz bym nie poszedł. Zależy jaka uczelnia, lepiej posprawdzaj sobie w zakładce rekrutacja poszczególnych uczelni. Matma zwykle jest, na budownictwo jest dużo chętnych wiec trzeba mieć dużo punktów, tym bardziej że polska matura w matmy obecnie jest na poziomie dla upośledzonych
 
 
~veyrens  2013-04-15 16:07:05
a co warto by było zdawać na maturze? no na pewno matematyka i co jeszcze?
 
 
~  2013-04-14 14:55:28
Nie jest mało, projektowanie, bardzo proste sprawy.
 
 
~veyrens  2013-04-14 12:35:21
a czy dużo na tym kierunku jest informatyki?
 
 
~  2013-04-14 01:52:16
taa a ty bogaty jesteś i nie musisz studiować na polibudzie i być wykwalifikowanym robolem...och no zazdrościmy
 
 
~  2013-04-14 01:09:51
kierunek dla roboli
 
 
~  2013-04-11 01:52:54
skończyłem budownictwo razem m z moim bratem. Brat pracuje w firmie, jest kosztorysantem. Ja nie miałem tyle szczęścia, ale pracuje zawodzie. Najgorsze są jednak te ciągłe delacje, wykańczają człowieka. Teraz też sobie myślę że mogłem zostać lekarzem, prawnikiem czy programistą i mieć normalne godziny pracy....
 
 
~  2013-04-07 15:59:15
aż tyle się nie buduje w tym kraju żeby całe armie inż budownictwa znalazły pracę.
 
 
~demoll  2013-04-05 11:35:36
Niestety drodzy państwo, nasza gospodarka zdycha pod rządami tych przeklętych socjal-demokratów. Obecnie wyłącznie starzy komuniści mają pracę, na której godziwie zarabiają. To że jakiś młodzik dostaje pracę bez konseksji, co oczywiście się zdarza, pozostaje w sferze egzotyki. Miejmy nadzieję, ze ten cały grajdołek wreszcie szlak jasny trafi i będziemy mieć kiedyś normalną zdrową gospodarkę. Pozdrawiam.
 
 
~ojej  2013-04-02 22:46:45
o jakiego rzędu zarobkach mówisz tomaszu_g?
 
 
~tomasz_g  2013-04-02 13:42:23
Po przepracowanych paru latach, uzyskaniu uprawnień budowlanych wciąż brak satysfakcjonującej pracy. Zarobki na bardzo niskim poziomie. O założeniu rodziny można sobie zapomnieć. Jeśli masz silne plecy i ojca prowadzącego firmę budowlaną to pracę będziesz miał zapewnioną. "Polak mądry po szkodzie" gdybym miał wybierać inny zawód to zdecydowałbym się na lekarza, prawnika ewentualnie programistę to są zawody z przyszłością i można spać sobie w domu spokojnie a nie całe życie bez celu się tułać za psie pieniądze. W moim przypadku to zmarnowanie masę lat życia studia i praca. Dobrze się zastanówcie zanim popełnicie błąd. Aktualnie się przebranżawiam na bankowość, życzę powodzenia
 
 
~  2013-03-30 20:16:10
no jak masz wujka z firmą budowlaną to pewnie tak, po znajomościach, inaczej wątpię.
 
 
~  2013-03-28 04:09:00
Kierunek trudny nie jest, studiuje się przyjemnie, chociaż jakoś mnie to nie kręci i nudzi ( cóż czasem człowiek mija się z powołaniem ). Ale praca będzie i to ważne.
 
 
~  2013-03-19 21:54:22
a kierunek zamawiany...widzicie jaką ściemę wciska na to państwo
 
 
~  2013-03-15 12:45:04
Jeżeli parę lat temu ten kierunek był przyszłościowy tak jak twierdzisz Rudy... to widocznie jednak nie był, bo jego absolwenci uderzyli w ścianę recesji. Oni nie mogli przewidzieć co się wydarzy, wy tak. Nawet nie musicie przewidywać, dzieje się naprawdę źle.
 
 
~inż.  2013-03-03 11:38:54
Po ukończeniu ww kierunku studiow nie pozostaje nic innego jak..rozpoczecie innego gwarantujacego przede wszystkim podjecie pracy (w zawodzie!)
 
 
~rudy  2013-02-28 18:25:50
Do autora postu z 25.02. Poczytaj sobie poprzednie posty i odpowiedź sama powinna ci się narzucić. W Polsce źle się dzieje, nie zapowiada się na jakieś wielkie inwestycje, budowy, na pewno nie na taką skalę żeby pochłonęły te hordy studentów jakie co roku wypuszczają uczelnie ( z roku na rok coraz więcej z uwagi na to że to kierunek zamawiany). Znajomi z polibudy z tego kierunku z braku pracy rzucili się na robienie doktoratu, bo chociaż uczelnia stypendium gwarantuje, a jak się pewnie domyślacie nie byli oni pierwszymi lepszymi leserami, prześlizgującymi się z roku na rok. Jeszcze pare lat temu był to kierunek "przyszłościowy", teraz studentów budowlanki czekają losy podobne do losów absolwentów zarządzania i tym podobnych g.wien
 
 
~der  2013-02-26 23:20:32
Kto ponosi większą odpowiedzialność kierownik czy konstruktor? Najpierw jest się chyba jakimś pomocnikiem projektanta, tak to się nazywa?
 
 
~der  2013-02-26 23:04:19
jaki kierunek jest cięższy Architektura i Urbanistyka czy Budownictwo? PO budownictwie nie można nawet domku zaprojektować ( a jeśli tak to po jakiej specjalizacji) Co ciężej zaprojektować- budynek czy konstrukcje? Czy architekt ponosi jakąś odpowiedzialność? Bo to że konstruktor ponosi ogromną odpowiedzialność jest chyba oczywiste?
 
 
str. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  /  27
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

Politechnika Częstochowska Częstochowa

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl