budownictwo

opis

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Na tym kierunku studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwia studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji. W czasie nauki istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • W pracy inżynierów budownictwa na każdym stanowisku niezbędne są: dokładność w wykonywaniu czynności i zadań oraz umiejętności kierownicze, by właściwie planować i organizować działania i pracę innych ludzi.
 • Coraz bardziej przydatna staje się znajomość języka angielskiego i niemieckiego, która umożliwia korzystanie z oryginalnych wersji instrukcji obsługi maszyn, urządzeń budowlanych oraz otwiera możliwość pracy za granicą. Niezbędne są też zainteresowania techniczne.
 • Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są zaburzenia dużego stopnia: kończyn dolnych, słuchu, układów: krążenia, oddechowego, mięśniowego i kostno - stawowego oraz zaburzenia niewielkiego stopnia: zręczności rąk, wzroku bez możliwości korekcji, równowagi, rozróżniania barw, widzenia stereoskopowego (ocena głębi), koordynacji wzrokowo - ruchowej, percepcji kształtów, układu nerwowego, psychiki (nerwice) i zaburzenia umysłowe.
 • Każdy, kto chce otrzymać uprawnienia budowlane i chce pracować na budowie musi poddać się tzw. badaniom wysokościowym, sprawdzającym zmysł równowagi i wykrywającym istniejący lęk wysokości.
organizacja

Budownictwo można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym,), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na budownictwie (grupa przedmiotów ogólnych):

 • matematyka,
 • informatyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • geodezja,
 • geologia inżynierska,
 • mechanika ogólna,
 • mechanika budowli,
 • wytrzymałość materiałów,
 • fundamentowanie,
 • konstrukcje betonowe i metalowe,
 • budownictwo wodne, ziemne, ogólne, inwentarskie,
 • planowanie przestrzenne,
 • podstawy inżynierii wodnomelioracyjnej,
 • organizacja i zarządzanie,
 • prawo budowlane i wodne.

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • teoria konstrukcji,
 • inżynieria budowlana,
 • geotechnika i hydrotechnika,
 • inżynieria lądowa,
 • konstrukcje budowlane,
 • geotechnika,
 • budownictwo hydrotechniczne,
 • budowle i systemy odwodnień i nawodnień,
 • budownictwo podziemne i inżynieria miejska,
 • drogi i autostrady,
 • inżynieria drogowo-kolejowa,
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • mosty i budowle podziemne,
 • technologia i organizacja budownictwa.
profil absolwenta

Absolwenci są przygotowani do podejmowania zadań w zakresie problematyki budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa na terenach wiejskich i osiedlowych, budownictwa hydrotechnicznego, ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osiedli.

Absolwenci mogą podjąć pracę:

 • u projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa wodnego, ogólnego  i inwentarskiego,
 • w administracji i jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie,
 • w placówkach handlujących materiałami budowlanymi.
możliwości rozwoju

Od 2003 roku warunkiem wykonywania samodzielnych prac w budownictwie jest, poza uprawnieniami budowlanymi, przynależność od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Izby inżynierów budownictwa są samorządem zawodowym podobnym do tych, które zrzeszają lekarzy, prawników i architektów. Izba dba o wysokie kwalifikacje członków oraz przeprowadza egzaminy na uprawnienia budowlane.

Aby otrzymać uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcji budowlanych bez ograniczeń należy posiadać dyplom inżyniera budownictwa, odbyć dwuletnią praktykę w biurze projektów oraz roczną praktykę na budowie. Po przedstawieniu dziennika praktyk z udokumentowanymi praktykami poświadczonymi przez uprawnioną osobę można przystąpić do egzaminu.

Na egzaminie należy wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny konstrukcji budowlanych podstaw wykonawstwa, prawa budowlanego i ustaw oraz rozporządzeń związanych, przepisów BHP i in. Uprawnienia te pozwalają na projektowanie właściwie wszystkich powszechnie spotykanych konstrukcji budowlanych: budynków, dróg, mostów, tuneli itp.

Dziennik praktyk jest wydawany w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa nieodpłatnie każdemu inżynierowi, technikowi lub studentowi budownictwa po ukończeniu trzeciego roku studiów. Wszelkie szczegółowe wskazówki i wymagania dotyczące odbywania praktyki zawodowej zawarte są we wstępie do tego dziennika.

W celu otrzymania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy odbyć dwuletnią praktykę na budowie, podobnie jak uprzednio złożyć dziennik praktyk w urzędzie i zdać egzamin. Zakres tematyczny egzaminu jest podobny, jednak większy oczywiście nacisk kładziony jest na część wykonawczą procesu budowlanego. Uprawnienia te pozwalają na kierowanie budową wszystkich w/w. obiektów.

Źródło: www.bud.neostrada.pl/zawod.html

ciekawostki

Więcej informacji na temat budownictwa znajdziesz tu:Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  27
~A.  2013-12-04 17:39:47
a jak są zaliczenia z fizyki i informatyki to zazwyczaj idzie to po dziale czy jak? chciałabym jak najwięcej się dowiedzieć na ten temat ;)
 
 
~  2013-11-30 07:02:32
Z fizyki przydaje się tylko mechanika - czyli coś, co często jest uznawane za najprostszy dział. I w zasadzie to jest głównie rozwijane, na informatyce będziesz się uczyć jak domek w programie graficznym narysować :)
 
 
~  2013-11-30 06:59:34
nie ma informatyki samej w sobie. Uczymy się korzystać z różnych programów, ale to nie jest informatyka
 
 
~  2013-11-30 06:28:14
Budownictwo - matematyka - elementarne podstawy matematyki wyższej, ( analiza, algebra - schematyczne zadania ) Fizyka to samo, podstawy + nieco poszerzona fizyka techniczna, ( głownie podstawia się pod wzór :) (mechanika, stereomechanika, mechanika ośrodków ciągłych), ale nie trzeba za wiele rozumieć - trzeba znać ALGORYTM rozwiązywania, czymś takim jak zrozumienie o czym się mówi lub czego się uczy inżynierowie nie zwracają sobie głowy, tak więc nie przejmuj się, dasz sobie radę.
 
 
~  2013-11-29 07:19:20
informatyki prawie nic, banał, fiza jest dużo ale jest prosta, bardziej jasne niż w liceum
 
 
~A.  2013-11-25 15:39:12
czy ktoś kto jest na budownictwie może mi powiedzieć jaki poziom jest z fizyką i co jest dokładnie z informatyki na Politechnice Rzeszowskiej? lub na innych uczelniach, jak to u was wygląda?
 
 
~  2013-11-16 00:49:25
Na budownictwie jest analiza z matmy, której nie ma w liceum więc i tak każdy zaczyna od początku, generalnie studia techniczne uczą schematów, uczysz się wzoru i podstawisz pod niego, analiza jest całkowicie schematyczna, więc ni ma o co się bać
 
 
~  2013-11-14 17:57:26
Dam rade z matematyka i fizyka podstawoa w szczecine
 
 
~  2013-11-14 17:44:24
Na budownictwie
 
 
~  2013-11-14 17:43:42
czy mechanika i budowa maszyn jest trudniejsza od budownictwa .jak wygoldavtu mechanika z czego ludzie odpadaja
 
 
~  2013-11-13 23:13:24
chemia taka sama jak w liceum :), fiza też prosta i w sumie masz wzór i robisz pod niego.
 
 
~  2013-11-13 21:56:48
pytanie mnie rozwalio, jesteś na automatyce i zastanawiasz się czy na budownictwie jest więc tego czy tamtego i czy jest w bardziej zaawansowanej formie ??? Oczywiście że nie. Matma jak na wszystkich typowo technicznych analiza i algebra ( pewnie Ci nawet prepiszą ) jest taka sama. Zrozumieć tu nie ma czego, bo robi się to totalnie według schematu. Fiza oparta na najprostszym dziale, chemia niewiele ponad liceum. Ogólnie to jeden z prostszych kierunków, auotmatyka na pewno bardziej .
 
 
~  2013-11-11 20:10:31
Jak wygloda matematyka na budownictwie realizowalem w szkole program podstawowy w liceum jestem obecnie na automatyce i robotyce gdzie mam algebre i analize matdmatyczna i sobie radze rozumiem .jak wygloda tu fizyka i chemia
 
 
~!neo  2013-10-16 19:51:17
Ja tak robię, tylko nie wiem jeszcze, w którą stronę czy automatyka czy informatyka (a studia też skończyłem strikte powiązane poniekąd z budownictwem), nie ma co ale wiedza kiedyś może się sprzydać
 
 
~  2013-10-16 01:15:31
ok możesz i informatyków też jest jak psów, tylko że tutaj nawet najzwyklejszy przeciętniak pracę ma i to za całkiem przyzwoite pieniądze, nie mówić już o tych naprawdę dobrych
 
 
~ńeo  2013-10-15 20:47:15
Informatkę możesz w każdej chwili zrobić jako np. podyplomówkę, czy zaocznie później, i w między czasie robić coś w niej, natomiast wiedza z budownictwa jest wiedzą ogólną, ale też specyficzną, raczej nie powszechną jak informatka.
 
 
~MP  2013-10-15 17:53:14
Obecnie jest przesyt inżynierów budownictwa (powie Ci to każda osoba związana z branżą), jako student budownictwa- osobiście odradzam pójście na ten kierunek. Nie dość, że bardzo długo szuka się pracy to na początku jest to wręcz praca niewolnicza za psie pieniądze. Jeśli ktoś chce odnieść sukces polecam szkoły zawodowe, technika, ewentualnie szkoły policealne, które dadzą wam pewny zawód i jakieś lepsze spojrzenie na własną przyszłość. Ewentualnie spiąć poślady zdać dobrze maturę i pójść na studia informatyczne ( ja wybrałem je na drugim miejscu, czego teraz strasznie żałuję). Ku przestrodze !
 
 
~oleg  2013-10-12 19:02:12
"Studia techniczne uczą schematów, masz jakiś wzór robisz pod niego, za bardzo nie masz czasu na dywagację, a jakbyś nawet miał/ miała to dla ciebie zazwyczaj źle się kończy, stąd może umiarkowany poziom trudności na nich." Podpisuję się pod tym. Lepiej się dobrze ukierunkować i myśleć co po studiach. Budownictwo jest czasochłonne, bo projekty itp, ale to nie jest trudny kierunek.
 
 
~  2013-10-11 20:45:11
Studiuję i większość osób to potwierdzi, że budownictwo nie jest jakimś trudnym kierunkiem. Jedynie czasochłonnym. To że ludzie odpadają, no cóż trzeba się uczyć. A fakt że jako kierunek nie jest trudny.
 
 
~inny  2013-10-09 22:37:38
Budownictwo to łatwy kierunek heheh chyba nie studiowałeś budownictwa. Powiem tak ze 188 osób na 1 roku jest na III roku 40 osób. hehe nie jest łatwy
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  27
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

Politechnika Częstochowska Częstochowa

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl