biologia

opis

Biologia jest to gałąź nauki zajmująca się badaniem życia. Nauka ta skupia się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów żywych, jak również sposobie powstawania nowych gatunków oraz zależnościami między nimi a środowiskiem naturalnym.

Zanim zdecydujesz się na studia na tym kierunku musisz wiedzieć, że:

Przyszły biolog powinien interesować się biologią lub dziedzinami pokrewnymi (np. leśnictwo, medycyna). Powinien ponadto być osobą, która jest w stanie sprostać zasadom etyki nauki - uczciwości i rzetelności. W pracy naukowej nie bez znaczenia jest postawa twórcza, dociekliwość i odwaga w stawianiu i sprawdzaniu własnych hipotez. W tym drugim przypadku ważna jest dokładność i cierpliwość. Specjalizacja naukowa i miejsce pracy także różnią wymagania psychologiczne zawodu biologa. W pracy laboratoryjnej i eksperymentalnej, w takich dziedzinach, jak np. genetyka czy biochemia, niezbędny jest upór, cierpliwość i odporność na niepowodzenia. Ścisła specjalizacja (np. badanie jednego enzymu), konieczność częstych zmian metody (próby i błędy) lub brak natychmiastowych i efektownych wyników powodują bowiem, że jest to praca żmudna. Niekiedy mijają lata, zanim osiągnięty zostaje zamierzony cel badawczy.

Na przeciwnym biegunie umieścić można pracę terenową botanika czy ekologa, choć i w tym przypadku osiągnięcie znaczących wyników badań wymaga bardzo długiej i żmudnej pracy. Ułatwiają ją niezmiernie zamiłowania przyrodnicze, spostrzegawczość i dobra pamięć, a przede wszystkim umiejętność kojarzenia faktów i logicznego myślenia. Bardzo pożądana jest zaradność i pomysłowość w poszukiwaniu sponsorów i dodatkowych źródeł finansowania badań. W tego typu działalności przydatna jest łatwość w formułowaniu swoich myśli i zamierzeń w mowie lub piśmie.

organizacja

Biologię można studiowana na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • biologia roślin
 • biologia zwierząt
 • biologia mikroorganizmów
 • biologia ogólna i eksperymentalna
 • biologia środowiskowa

Przedmioty nauczania realizowane na biologii (grupa przedmiotów ogólnych):

 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • statystyka,
 • botanika,
 • informatyka,
 • zoologia,
 • anatomia roślin i zwierząt,
 • fizjologia roślin i zwierząt,
 • genetyka,
 • biochemia,
 • mikrobiologia,
 • entomologia,
 • hodowla roślin,
 • fitopatologia,
 • biologia komórki (mikroskopia elektronowa),
 • biologia molekularna,
 • wirusologia,
 • immunologia,
 • gleboznawstwo,
 • biologia gleby,
 • bioróżnorodność ekosystemów,
 • biologia rozrodu,
 • ochrona przyrody,
 • odporność roślin na stresy,
 • metageneza środowiska,
 • ornitologia,
 • ichtiologia,
 • parazytologia,
 • ewolucjonizm,
 • komunikacja społeczna,
 • etyka

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Przykładowe specjalności realizowane na tym kierunku studiów:

 • biologia roślin,
 • biologia zwierząt,
 • biologia mikrorganizmów,
 • biologia z analityką,
 • biologia środowiska z ekoturystyką,
 • biologia z przyrodą,
 • biologia człowieka,
 • biologia molekularna,
 • biologia eksperymentalna,
 • ekologia i zarządzanie zasobami przyrody,
 • bioinformatyka
 • Nauczanie biologii i przyrody,
 • Mikrobiologia,
 • Nauczycielska: biologia z chemią,
 • Biologia i geografia,
 • Biologia i geologia - ochrona przyrody,
 • Neurobiologia,
 • Biologia ogólna i eksperymentalna,
 • Biologia w ochronie środowiska,
 • Biologia medyczna,
 • Biologia środowiskowa,
 • Ekoturystyka,
 • Biologia molekularna,
 • Biologia z przyrodą (specjalizacja nauczycielska),
 • Przyroda,
 • Ekologia i zarządzanie zasobami przyrody,
 • Biochemia,
 • Biologia ogólna i eksperymentalna,
 • Nauczycielska z chemią,
 • Biologia podstawowa,
 • Nauczycielska biologia z geografią,
 • Biologia z gospodarką łowiecką i wędkarstwem,
 • Biologia z nauczaniem chemii (nauczycielskie),
 • Biologia z nauczaniem przyrody i z wychowaniem zdrowotnym (nauczycielskie),
 • Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska,
 • biologia środowiska z ekoturystyką,
 • biologia w praktyce,
 • biologia z analityką,
 • Zarządzanie zasobami przyrody,
 • biologia i mikrobiologia,
 • Przyrodoznawstwo.
profil absolwenta

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w:

 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w: przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody oraz szkolnictwie.
 • jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
 • ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • placówkach zajmujących się restrukturyzacją i przestrzennym zagospodarowaniem obszarów wiejskich,
 • ośrodkach doradztwa rolniczego,
 • redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych,
 • redakcjach radiowych i telewizyjnych.
możliwości rozwoju

W zawodzie biologa istnieją olbrzymie szanse rozwoju kariery i awansu zawodowego. Biologowie pracujący naukowo, przyczyniając się do postępu wiedzy w swojej dziedzinie, mogą zdobywać kolejne stopnie naukowe (doktor, doktor habilitowany, profesor). Związane jest to na ogół z awansem w hierarchii organizacyjnej. Wyższy tytuł i staż naukowy kwalifikuje pracownika do kierowania coraz większymi zespołami ludzi (kierownik pracowni, zakładu czy instytutu).

Podobnie, pracując na stanowisku specjalisty, można doskonalić swą wiedzę i umiejętności, zdobywać doświadczenie czy poszerzać kontakty. Działania te prowadzą również do awansu w sferze organizacyjnej i zawodowej.

Również nauczyciel biologii w szkole ma duże szanse rozwoju. Może poszerzać wiedzę biologiczną i pedagogiczną na różnego typu kursach i studiach podyplomowych, zdobywając kolejne stopnie specjalizacji zawodowej. Może wreszcie tworzyć własne, autorskie programy nauczania biologii czy awansować w hierarchii organizacyjnej szkoły (np. dyrektor szkoły).


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

ciekawostki
Wasze komentarze
str. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  /  19
~althea  2009-03-10 17:55:32
Generalnie jednak nie polecam biologii, jesli chcesz miec w przyszłości dobry zawód. Walcz o tę medycynę.
 
 
~althea  2009-03-10 17:53:17
Specjalizacje? Pewnie masz na myśli Katedry. Bo przez pierwsze dwa lata (tudzież trzy), nauka jest ogólna, a potem wybiera się swoją Katedrę, czyli właśnie "specjalizację". Tutaj masz ich listę na wydziale biologii Uniwersytetu Gdańskiego (na innych uczelniach są podobne): 1). Katedra Biochemii 2). Katedra Biologii Molekularnej z pracowniami: Genetyki Człowieka, Genetyki Molekularnej, Mikroskopii Elektronowej, 3). Katedra Cytologii i Embriologii Roślin,4). Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców z pracowniami: Ekologii i Etologii Kręgowców, Zoologii Kręgowców, Ekofizjologii Ptaków, 5). Katedra Ekologii Roślin z pracowniami: Ekologii Wód Słodkich, Paleoekologii i Archeobotaniki, 6). Katedra Fizjologii Roślin, 7). Katedra Fizjologii Zwierząt z pracowniami: Badań Snu, Neurofizjologii, 8).Katedra Genetyki, 9). Katedra Mikrobiologii, 10). Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody z pracowniami: Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Taksonomii Roślin i Grzybów, 11). Katedra Zoologii Bezkręgowców z pracowniami: Parazytologii i Zoologii Ogólnej, Zoologii Morskiej, Zoologii Systematycznej, Muzeum Inkluzji w Bursztynie, 12.) Stacja Badania Wędrówek Ptaków, 13.)Stacja Biologiczna z pracowniami:Biochemii Porównawczej,Ekotoksykologii, 14)Pracownia Dydaktyki Biologii
 
 
~  2009-03-07 13:47:46
Mam pytanie...Chce isc na eterynarie jestem w klasie bio chem,ale jesli sie nie dostane to nie wiem na co chce isc.Pewnie na biologie i chcialem sie dowiedziec jakie tam sa specjalizacje oprocz nauczycielska...?
 
 
~althea  2009-02-19 02:29:25
Werka, chodzi Ci o to, czy na biologii jest dużo matmy i fizyki? Fizyka na biologii - 1 przedmiot (biofizyka). Polega na robieniu ćwiczeń na sprzęciorze z czasów PRL-u i pisaniu sprawozdań. Niefajne. Wejściówki na każdych zajęciach. Matma - 1 przedmiot (wykład) plus statystyka (wykład plus konwersatoria). Statystyka to straszliwa rzecz. Matme da się przeżyć, jest na banalnym poziomie. Gorsza matma i pseudomatma jest na przedmiotach chemicznych (biochemia, chemia organiczna i nieorganiczna). Pzdr
 
 
~Werka  2009-02-18 17:35:06
Hej, jeśli pójdę na AWF na rehabilitację to wiem, że będę miała biole i chemię. A jak z fizyką i matmą? Dużo tego jest?
 
 
~althea  2009-02-17 23:57:14
aha, jeszcze jedno - na bioli są terenówki (wypady w teren), które nieraz trwają po kilka ładnych godzin. Łazisz po lesie, polach, łąkach, bagnach, oznaczasz rośliny/zbierasz robale/ kopiesz, żeby badać profile gleb itp. Jeśli więc czujesz się starym dziadkiem/strzyka ci w krzyżu/masz alergię na wszystkie możliwe rośliny - to lepiej poszukaj innego kierunku ;). Poza tym, jeśli absolutnie odrzuca cię macanie/oglądanie ze wszystkich stron/ liczenie włosków na odnóżach własnoręcznie ubitych w acetonie owadów, to też poważnie zastanów się nad biolą;)). Fakt jednak faktem, że wyjścia w teren wspomina się potem długo. Zdarzają się tez nocne wyprawy, np. na obserwację nietoperzy :). Mam nadzieję, że nie nastraszyłam was za bardzo, przyszli żacy :D
 
 
~althea  2009-02-17 23:28:46
Witam, jestem na V roku biologii na UG i muszę przyznać, z perspektywy czasu, że to są naprawdę ciężkie studia. Luz tak naprawdę zaczyna się dopiero w ostatnim semestrze V roku, kiedy z przedmiotów zostaje tylko seminarium. Ale wcześniej jest po prostu groza. Pierwszy, drugi i trzeci rok studiów to koszmar wkuwania na blachę szczególików, wielogodzinnych laboratoriów i braku czasu na cokolwiek. Ludzie, jeśli wybieracie się na biologię, to od razu myślcie nad drugim kierunkiem w trakcie/lub po studiach, bo ja naprawdę nie wiem, gdzie po tym można pracę dostać. Żeby jednak nie demonizować powiem, że studia dają jednak satysfakcję i są ciekawe, ale trzeba naprawdę lubić przyrodę w każdej postaci (a poza tym być wytrwałym do bólu i nie bać się chemii, matmy i fizyki).
 
 
~werka  2009-02-17 23:11:51
Hej, jestem w 3gim i chyba pójdę do liceum do klasy bio-chemicznej. Niestety nie wiem co dalej! Bardzo lubię biologię, troche mniej chemię.Chciałabym pracować w jakimś ciekawym i dobrzeopłacanym zawodzie(jak każdy ;D) Macie jakieś propozycje?
 
 
~mac  2009-02-06 02:16:59
Ja jestem na 1 roku i studiuje biologie i geografie na UJ i nigdy jeszcze nie siedziałem po nocach i nie uczyłem się. Ludzie bez przesady, nawet do sesji ucząc się, nie zarywałem nocy, a sesja zdana i to bardzo dobrze. Powodzenia wszytskim, bo to naprawde bardzo fajny kieruenk. Polecam
 
 
~  2009-02-05 21:13:00
Najpierw jesteś stażystą, potem nauczycielem kontraktowym, potem mianowanym, i przy dobrych wiatrach po 10-15 latach dyplomowanym. Wtedy dopiero "rozkoszujesz" się pensją w granicach 2 tys. Jeśli w międzyczasie trafiłaś do gimnazjum lub szkoły zawodowej, gdzie nikomu na biologii specjalnie nie zależy jesteś już psychicznym wrakiem.
 
 
~ewa  2009-02-03 18:05:30
a z praca po tym kierunku jest tak jak po wielu innych wiec nie ma co sie zalamywac. ja mam nadzieje ze uda mi sie znalezc prace w szkole bo zarobki sa w granicach ok 2500 nie liczac korepetycji. a biorac pod uwage ilosc przepracowanych godzin jest to naprawde bardzo duzo. gdyby nauczyciele pracowali jak inni ludzie po 8 godzin dziennie mieliby zarobki w grznicach 10 tysiecy wiec niech nikt nie mowi ze nauczyciele zle zarabiaja . wiem co mowie moja siostra jest nauczycielka
 
 
~ewa  2009-02-03 17:59:09
hej ja jestem na 1 roku biologii. jak szlam na te studia nie spodziewalam sie ze bedzie tyle nauki i tak ciezko. na poczatku bylo nas ok 90 na roku a teraz nie ma nawet 60 bo wszyscy rezygnuja. nikomu nie radze wybierac tego kieruku. kolezanki z innych kierunkow nie maja co robic z wolnym czasem i swietnie sie bawia podczas gdy ja siedze nocami nad ksiazkami zeby jakos pozaaliczac na 3 bo na wiecej nie ma co liczyc. tak wiec biologia to kierunek dla wytrzymalych psychicznie i lubiacych sie uczyc. szczeze odradzam pa
 
 
~,,  2008-12-28 16:38:31
lol
 
 
~ladybird  2008-12-18 15:20:16
Przemyślcie tą biologię i to dokładnie- co prawda studia są bardzo przyjemne (studiuję na UAM), ale perspektywy niestety mizerne. Obecnie piszę pracę magisterską na biologii i studiuję medycynę - wierzę, że ten drugi kierunek da mi w przyszłości pełnię zadowolenia i nie ukrywajmy godne wynagrodzenie. Pozdrawiam
 
 
~wojtuch  2008-11-29 10:36:22
każdy pisze jedynie o pracy nauczyciela a przecież biologia to nie tylko studia nauczycielski tylko zależy od tego jaka się specjalność wybierze..... a co to tego ze nie ma pracy to nawet mi się nie chce czytać takich postów bo przy każdym kierunku jest napisane ze nie ma pracy.... jak ktoś będzie chciał to znajdzie taka prawda..... a co do trudności kierunku to na UMCS łatwo nie jest..... a biologia UMCS była 3 w Polsce
 
 
~romeo  2008-10-25 19:04:57
szukam ślicznej blondynki studentki biologi na uam w poznaniu pamietam dokładnie jak wygląda ale nic poza tym w tym roku powinna kończyć licencjat prosze o pomoc
 
 
~wiolusss  2008-10-21 18:19:51
witam:) wybieram się na psychologię i mam pytanie do studiujących tą dziedzine Czy to trudny kierunek studiów?? Dużo wymagają? Bardzo proszę o kontakt To mój adres fioletkass@wp.pl
 
 
~obibok  2008-09-30 17:49:09
czy wie ktos na ile procent trzeba zdac biologie na maturze i czy trzeba zdawac chemie aby dostac sie na biologie do wrocka? i czy z ta praca az tak zle??
 
 
~Ania  2008-09-12 12:23:37
J tez nie polecam studiowania biologii w tym roku sie obroniłam i jest cieżko z pracą , ni ma etetów w szkołach , a studia do łatwych nie należały było ciężko , jużteraz wiem ze trza było brac inny kierunek ale niestety życie zmusza zeby sie przekfalifikować lub brać inny kierunek dodatkowo ,. Wiec maturzyśći jesli macie ambicje na przyszłość z dobra i dobrze płatna praca to nie w tym kierunku :)
 
 
~abs.  2008-09-05 18:56:33
Niestety, prawdą jest, że po biologii raczej pracy w zawodzie nie uświadczysz... Etatów dla nauczycieli nie ma, miejsca w laboratoriach są ograniczone, a na uczelni zostają tylko najlepsi (za wcale nie takie duże pieniądze). Biologia molekularna, która u nas po prawdzie jeszcze nawet nie kiełkuje, zagranicą jest postrzegana zupełnie inaczej. Ale ja jestem patriotką i nie wyjadę, o! Studia nie są dziecinnie łatwe, ale żeby nie sypiać po nocach? Pierwsze słyszę, być może na UAM to wygląda inaczej. W każdym razie biologia to kierunek naprawdę dla pasjonatów i osób, które są 100-procentowo przekonane, że tym chcą się zająć w życiu. Dla takich to serio bardzo przyjemne i ciekawe studia. Miejsca na wątpliwości nie ma.
 
 
str. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  /  19
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl