nawigacja

opis

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nawigacji: obiektów, środków transportu i komunikacji. Posiada biegłość w zakresie określania pozycji oraz wyboru właściwej trajektorii w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno w złożonych sytuacjach środowiskowych, jak i zagrożenia kolizją. Absolwent nawigacji zna język angielski oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Jest przygotowany do zarządzania zespołami ludzkimi oraz do realizacji zadań nakierowanych na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych oraz racjonalnej eksploatacji urządzeń i systemów.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nawigacji oraz jest biegły w wybranej specjalności. Jest przygotowany do twórczej pracy w: zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych, w przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej, w wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych, w służbach kontroli lub nadzoru ruchu i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych.

organizacja

Kształcenie na kierunku Nawigacja odbywa się dwustopniowo: czteroletnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia inżynierskie oraz półtoraroczne (3 semestry) studia drugiego stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na kierunku nawigacja - studia pierwszego stopnia (grupa treści podstawowych):

 • matematyka,
 • fizyka,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • automatyka,
 • konstrukcja maszyn i grafika inżynierska,
 • informatyka.

Przedmioty nauczania realizowane na kierunku nawigacja - studia pierwszego stopnia (grupa treści kierunkowych):

 • nawigacja,
 • urządzenia nawigacyjne,
 • systemy satelitarne w nawigacji,
 • meteorologia,
 • bezpieczeństwo nawigacji,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • systemy transportowe,
 • eksploatacja techniczna środków transportu.

Przedmioty nauczania realizowane na kierunku nawigacja - studia drugiego stopnia (grupa treści podstawowych):

 • matematyka stosowana,
 • metody opracowania danych,
 • psychologia z socjologią,
 • systemy teleinformatyczne.

Przedmioty nauczania realizowane na kierunku nawigacja - studia drugiego stopnia (grupa treści kierunkowych):

 • systemy nawigacyjne,
 • inżynieria bezpieczeństwa nawigacji,
 • infrastruktura nawigacyjna,
 • zarządzanie systemami transportowymi.
specjalności

Studenci mogą wybrac następujace rodzaje specjalności:

 • transport morski - absolwenci specjalności transport morski są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą międzynarodową oraz szeroko rozumianą gospodarką morską.
 • połowy morskie - absolwenci specjalności połowy morskie są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, ze szczególnym uwzględnieniem kutrów rybackich floty bałtyckiej, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską. Przygotowani są również do realizacji procesu połowowego statkami rybackimi oraz zabezpieczania surowca rybnego. Praktyki specjalistyczne realizowane na kutrach umożliwiają studentom zapoznanie się z charakterem pracy w specyficznych warunkach statku rybackiego, a także opanowanie podstawowych umiejętności marynarskich i rybackich niezbędnych w przyszłym zawodzie szypra
 • inżynieria ruchu morskiego - absolwenci specjalności inżynieria ruchu morskiego są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą oraz szeroko rozumianą gospodarką morską, ze szczególnym uwzględnieniem służb kontroli ruchu, wydziałów bezpieczeństwa żeglugi, urzędów morskich itp. Praktyki specjalistyczne morsko-lądowe pozwalają na ugruntowanie wiedzy teoretycznej z zakresu żeglugi pilotażowej, bezpieczeństwa manewrowania statkiem na akwenach ograniczonych, inżynierii ruchu morskiego, systemu kierowania ruchem statków na torze wodnym Szczecin – Świnoujście.
 • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne - absolwenci specjalności pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską, ze szczególnym uwzględnieniem biur hydrograficznych, urzędów morskich, górnictwa morskiego, morskiego przemysłu wydobywczego, służb geodezyjnych, inspekcji portowych, inspektoratów żeglugi śródlądowej, okrętowych dyrekcji dróg wodnych itp. Studenci specjalności PHiON w zakresie specjalistycznych praktyk odbywają szkolenie geodezyjne, umożliwiające nabycie umiejętności obsługi sprzętu geodezyjnego i przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych. Specyfika praktyk dostarcza możliwości wykonywania prac sondażowych i komputerowej obróbki danych pomiarowych z wykorzystaniem sprzętu badawczego, zainstalowanego na m/v „Nawigator XXI”, jak i w instytucjach administracji morskiej.
 • ratownictwo - absolwenci specjalności ratownictwo są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską, ze szczególnym uwzględnieniem Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Polskiego Ratownictwa Okrętowego oraz inspektorów żeglugi śródlądowej, okręgowych dyrekcji dróg wodnych itp. Szkolenia i praktyki specjalistyczne dla tej specjalności obejmują doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa morskiego i medycznego, usług holowniczych, wykorzystania płetwonurków w sytuacjach awaryjnych, manewrowania łodzią ratowniczą.
 • morskie systemy informatyczne - absolwenci specjalności morskie systemy informatyczne są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską. Oprócz tego absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę poszerzoną o informacje z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych w transporcie morskim, eksploatacji statków i nawigacji. Obejmuje ona zagadnienia związane z dziedzinami zastosowań, przeznaczeniem, strukturą, funkcjami i użytkowaniem tych systemów, a także zagadnienia związane z inżynierią oprogramowania i projektowaniem systemów informatycznych. Wiedza ta pozwoli absolwentom na zatrudnienie w działach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, takich jak armatorzy, spedytorzy, porty, administracja morska, klasyfikatorzy i inne, a także w firmach tworzących i wdrażających systemy informatyczne dla potrzeb transportu morskiego. Celem specjalistycznej praktyki lądowej jest nabycie umiejętności przeprowadzania analizy procesu przetwarzania informacji, modelowania, projektowania, realizowania i weryfikowania morskich systemów informatycznych oraz tworzenie i przetwarzanie baz danych.

 

profil absolwenta

Wiedza zawodowa i kompetencje absolwentów kierunku nawigacja odpowiadają standardom zawartym w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW 78/95), przez co po odbyciu odpowiedniej praktyki morskiej mogą oni uzyskać międzynarodowe uprawnienia do pełnienia funkcji oficerskich w dziale pokładowym na statkach morskich. Oprócz tego mogą być oni zatrudniani w różnych działach gospodarki morskiej, przez armatorów, w administracji morskiej, instytucjach nadzorujących budowę i eksploatację statków, portach, przez spedytorów i innych. W trakcie studiów studenci (mężczyźni) odbywają szkolenie wojskowe w ramach Studium Wojskowego, uzyskując stopień mata podchorążego.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  3
~Ti25iK9Rg  2017-06-14 09:18:17
I've been loknoig for a post like this forever (and a day)
 
 
~Ui8mN6NmQKYV  2017-06-14 06:26:28
zegt:I am curtlnrey using Akismet for my wordpress but not very satisfied (used to be a happy spamkarma user ;)). I am now looking into using mollom as it seems to work well for my drupal sites. Can you still recommend your plugin or does it need updates?
 
 
~  2016-04-11 20:00:18
tata po tym jest zarabia sporo ale raczej nie ze wzgledu na kieerunek tylko na wspinanie sie po szczeblach kariery
 
 
~andrzej  2014-08-03 03:40:57
W komentarzach tutaj jest sporo przesady ale faktem jest że złote lata dla nawigatorów już się skończyły. Dzisiaj trzeba się dużo napocić żeby znaleźć sobie dobrego armatora, mieć godne warunki i pensję. Przyczyną tego stanu rzeczy jest duża konkurencja spowodowana głównie "szturmem" Azji Południowo-Wschodniej. Jej mieszkańcy są gotowi ciężej pracować, mniej zarabiać i dłużej siedzieć na morzu niż Europejczycy. Najgorzej jest na początku, zagraniczni armatorzy bardzo, bardzo rzadko biorą polskich kadetów czy O/Sów na pierwszy rejs (a zrobić go musisz). PŻM z kolei również ograniczył liczbę przyjęć z powodu kryzysu (mają same masowce a tam kryzys jest najbardziej odczuwalny). No i praca na morzu też nie jest dla każdego, naprawdę.
 
 
~momo  2014-02-12 12:22:48
to jak to jest z tą AM ? jedni piszą że dobra uczelnia , drudzy że roboty potem nie ma.. Zdecydujcie się . Interesuje mnie nawigacja na AM w Gdyni . Chciałbym żeby ktoś obiektywnie powiedział czy opłaca się wybrać takie studnia ? Jak TERAZ z rekrutacją ? czytałem, że nie trzeba zdawać matury z fiz , czy geo - ponoć liczą się końcowe oceny uzyskane z tych przedmiotów. To prawda ?
 
 
~mm  2013-11-25 16:17:15
mój brat 2 lata temu ukonczyl wydzial nawigacyjny i tez trudno z pracą...
 
 
~rty  2013-06-28 16:42:32
dobre sobie :_)
 
 
~bezrobotny  2013-06-02 16:23:17
taaa??? Co za brednie. Ukończyłem nawigację na tej "pożal się Boże" uczelni z wynikiem bardzo dobrym na dziennych studiach. I od roku roboty nie mogę znaleźć. Gdybym mógł wybierać ponownie, nigdy w życiu , nawet batem i łańcuchami nie zaciągnęliby mnie do tej szkoły ponownie. 4 długie lata biegania z plecaczkiem , od 8 rano do 17-18 wieczorem, stres, pieniądze i czas wyrzucone w błoto. To nie sa zwykłe studia tylko przedłużenie diabelsko ciężkiej szkoły średniej. A po wszystkim i tak człowiek zostaje z plikiem certyfikatów (które swoją drogą robi się na własną rękę i kosztują krocie) w kolejce po zasiłek. Bida z nędzą . Ku przestrodze zachłystniętych "romantyzmem pracy na morzu". Też taki byłem, rzeczywistość powaliła mnie na kolana :-( , pozostał wyjazd do Niemca na ogórki albo strzyżenie pudli . Chociaż do tego nie mam kwalifikacji.
 
 
~995  2013-03-01 22:22:58
hej, bardzo chcialabym dostac sie na studia nawigacyjne. Mam w zwiazku z tym kilka pytan. Jak wyglada sprawa z badaniami? Czy studia nawigacyjne,ale jako cywil tez wymagaja badan? Jesli tak to jakich konkretnie. Co jesli chodzi o prace. Czy to prawda,ze kobiety moga pracowac tylko na morzu? Ile trzeba bylo miec procent z matur( rozszerzona matma, angol podstawa) zeby dostac sie na studia do Gdyni? Bede bardzo wdzieczna jesli ktos odpowie mi na te pytania.:)
 
 
~sawyer  2012-12-10 17:07:07
a jak jest z wadą wzroku? Kiedyś czytałem na stronie AM z Gdyni czy Szczecina, że nie można mieć dużej wady wzroku. Czy nosząc okulary , nie odeślą mnie z powrotem?
 
 
~Gdynianin  2012-11-12 08:26:30
Nie istnieje taka uczelnia o którą pytasz :)
 
 
~katarzyna  2012-09-25 23:19:31
pragnęłabym uzyskać kilka informacji od studentów Akademii Morskiej w Gdańsku.Jestem zainteresowana kierunkiem nawigacja.Ogólnie:ciężko się dostać?Czy są wymagane jakieś testy sprawnościowe przed rozpoczęcie,mające wpływ na wynik rekrutacji?Jak jest z poziomem,czy trudno jest się utrzymać? Czy kobiety mają trudniej od mężczyzn? No i na koniec,jak panuje atmosfera,jesteście zwiedzeni czy pod wrażeniem akademii?polecacie? z góry dziękuję bardzo.będę wdzięczna za każde informacje! mój e-mail: rudalska_k@op.pl
 
 
~Pan duże C  2012-05-17 22:28:38
to chyba jeden z niewielu kierunków, które są o czymś konkretnym i dają umiejętności przydatne na rynku pracy. Na takie kierunki powinny iść nasze pieniądze:)
 
 
~WIM  2012-04-16 10:41:22
@John_Potato Racja :) Na Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku nawigacja brane są pod uwagę wyniki z przedmiotów: matematyka i język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, oraz jednego przedmiotu spośród: matematyki, fizyki i astronomii, chemii, geografii i informatyki zdawanego na poziomie rozszerzonym. We wzorze uwzględniono również maturę na poziomie rozszerzonym z języka obcego nowożytnego. Nie ma wymogów, co do konkretnych przedmiotów na ten kierunek. Uczelnia podała tylko wzór, który jest taki sam dla wszystkich kierunków studiów I stopnia. Zazwyczaj w takiej sytuacji zliczane są punkty z tego, z czego zdaje kandydat. Jeśli np. nie będziesz zdawać matury rozszerzonej z języka, to zwyczajnie będziesz o te parę punktów do tyłu. Dlatego też warto zdawać na maturze poziom rozszerzony. Natomiast każdy przedmiot wymieniony we wzorze na poziomie rozszerzonym ma taką samą wartość. Geografia nie jest więc przedmiotem wymaganym (jest jednym z wymaganych). Z samą matematyką i językiem możesz się dostać. Wszystko zależy od tego, na ile procent zdasz maturę :)
 
 
~John_Potato  2012-04-13 20:37:57
@WIM Chodziło mi o Akademie Morską nie o Akademie Marynarki Wojennej.
 
 
~WIM  2012-04-13 09:42:03
@John_Potato W procesie rekrutacji na kierunek nawigacja uwzględniane są podane przez nas przedmioty. Wzory są różne dla różnych kierunków. Wzór do obliczania punktów rekrutacyjnych na kierunku nawigacja nie uwzględnia matury z geografii: Uchwala_nr_7_w_sprawie_rekrutacji_cywilnej_na_20122013.pdf
 
 
~John_Potato  2012-04-12 18:27:24
@WIM Na stronie rekrutacyjne AM jest wzór w którym uwzgęldniają m.in. geografię rozszerzoną. Nie jest obowązkowa ale czy nie ma ryzyka żebym się nie dostał jedynie z matematyką i językiem?
 
 
~mm  2012-04-12 17:35:45
jak myslicie 50% z matmy i 50% z ang rozszerz. i oceny matma 3 ang 5 wystarcza do dostania sie
 
 
~qwert  2012-04-11 19:41:48
teraz to juz za poźno do akademi marynarki wojennej w gdyni ale musze spróbowac do szczecina mógłby ktos opowiedziec o trudności tych studiów i o poziomie z góry dzieki :)
 
 
~WIM  2012-04-11 08:31:44
@John_Potato W procesie rekrutacji na kierunek nawigacja w AM w Gdyni brane są pod uwagę wyniki z matematyki i języka obcego nowożytnego. Uczelnia nie określa poziomu przedmiotów maturalnych.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  3
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl