chemia i toksykologia sądowa

opis

Chemia i toksykologia sądowa to trzyletnie interdyscyplinarne studia stacjonarne pierwszego stopnia. Są to studia realizowane wspólnie przez dwie wiodące wrocławskie uczelnie – zajęcia kierunkowe odbywają się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzięki temu uzyskasz nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznasz się w zakresie rozszerzonym z metodami i procedurami badawczymi stosowanymi we współczesnej chemii analitycznej i kryminalistycznych badaniach śladów chemicznych. Dodatkowo, będziesz mógł zdobyć podstawową wiedzę z zakresu wybranych elementów medycyny, chemii i toksykologii sądowej. Dzięki umiejętności korzystania z literatury fachowej będziesz w stanie aktualizować posiadane wiadomości a tym samym będziesz konkurencyjny na rynku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętność praktycznego jej wykorzystania przygotowują Cię nie tylko do współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz, ale również umożliwią podjęcie pracy w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych.

 

organizacja

W trakcie studiów na kierunku Chemia i toksykologia sądowa będziesz mógł zdobyć wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, analitycznej, fizycznej, organicznej, a także z biochemii klinicznej, ksenobiotyków, immunochemii oraz toksykologii klinicznej i sądowej. Ważnym elementem programu studiów jest duży udział zajęć laboratoryjnych, w czasie których nauczysz posługiwać się specjalistyczną aparaturą naukową oraz zapoznasz się ze sposobami przygotowania i postępowania z próbkami chemicznymi lub biologicznymi od momentu ich pobrania, przez cały proces przygotowania i badań analitycznych, aż do przygotowania końcowego raportu. Swoje zainteresowania chemią, toksykologią, medycyną sądową i kryminalistyką będziesz mógł pogłębiać i rozszerzać uczestnicząc w zajęciach z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, podstaw prawoznawstwa, kryminalistyki i nauk sądowych.

profil absolwenta

Celem studiów jest przygotowanie do pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych i twórczych absolwentów z tytułem licencjata z chemii, wykorzystujących różne metody chemii analitycznej w rozwiązywaniu problemów sądowych. Zostając absolwentem kierunku masz szansę znaleźć zatrudnienie w laboratoriach analitycznych, diagnostycznych i naukowych o różnym profilu, zakładach medycyny sądowej i instytucjach wydających opinie z zakresu ekspertyz chemicznych i toksykologii, laboratoriach kryminalistycznych policji i innych służb mundurowych.

możliwości rozwoju

Absolwenci kierunku Chemia i toksykologia sądowa będą mogli kontynuować naukę na studiach magisterskich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na kierunkach chemicznych innych uczelni. W roku akademickim 2018/19 planowane jest utworzenie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego studiów II stopnia na kierunku Chemia i toksykologia sądowa, które pozwolą rozszerzyć wiedzę zdobytą w trakcie studiów licencjackich i umożliwią ukształtowanie sylwetki absolwenta-specjalisty.Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl