zarządzanie projektami społecznymi

opis

Interdyscyplinarny kierunek na umożliwia zdobycie kompetencji – zarówno merytorycznych, jak i praktycznych i społecznych – stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i potrzeby rynku pracy. Kierunek powstał dzięki konsultacjom ze specjalistami ze sfery gospodarki, przedstawicielami samorządu i organów państwa.

Studenci zdobędą wiedzę o zarządzaniu różnorodnymi formami działań społecznych, politycznych i gospodarczych, a także o problemach i wyzwaniach społecznych oraz metodach ich rozwiązywania przez sektor publiczny i obywatelski. Będą potrafili definiować i opisywać różnego rodzaju struktury i instytucje społeczne (w tym kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne) oraz relacje między nimi, uwzględniając ich wymiar lokalny, krajowy i międzynarodowy. Zdobędą także umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami badawczymi niezbędnymi do projektowania i prowadzenia badań społecznych.

organizacja

Wśród proponowanych studentom przedmiotów, oprócz ogólnych, znajdują się m.in.:

 • marketing, 
 • public relations, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • polityka regionalna, 
 • społeczności lokalne, 
 • lokalna polityka społeczna, 
 • media lokalne i regionalne, 
 • konflikty i interwencje kryzysowe. 
profil absolwenta

Absolwenci będą zdolni do podejmowania aktywności zawodowej oraz społecznej m.in. jako:

 • funkcjonariusze publiczni, 
 • działacze organizacji pozarządowych, 
 • przedsiębiorcy, 
 • dziennikarze 
 • pracownicy w roli ekspertów i menadżerów projektów społecznych. 

Będą mogli pełnić różne role w grupach społecznych, organizacjach i instytucjach publicznych:

 • instytucjach rządowych i samorządowych, 
 • partiach politycznych, 
 • związkach zawodowych, 
 • organizacjach III sektora, 
 • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, 
 • krajowych, regionalnych i lokalnych mediach, 
 • organizacjach biznesu i przedsiębiorstwach.


Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl