pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością*

opis

Specjalizacja na kierunku psychologia.

Specjalizacja przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych problematyką dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i sensoryczną. Celem kształcenia w ramach specjalizacji jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności pozwalające mu na wspieranie osób z niepełnosprawnością od wczesnego dzieciństwa do dorosłości.

organizacja

Szczegółowe umiejętności i wiedza rozwijane w zakresie specjalizacji obejmują:

  • Nabycie doświadczenia w kontakcie z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością;
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności związanych ze specyficznymi uwarunkowaniami procesu diagnostycznego i posługiwania się określonymi narzędziami diagnostycznymi oraz dostosowywaniem procedury badania do potrzeb i możliwości dziecka z niepełnosprawnością;
  • Nabycie umiejętności wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością w różnych obszarach ich funkcjonowania oraz opracowywania indywidualnych planów wspomagania dziecka i jego rodziny;
  • Nabycie umiejętności związanych z motywowaniem do podejmowania wysiłku, kształtowaniem pozytywnego obrazu siebie, rozwijaniem zdolności do samostanowienia, wspieraniem w podejmowaniu decyzji oraz umacnianiem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin;
  • Opanowanie podstawowych umiejętności komunikowania się w Polskim Języku Migowym;
  • Nabycie innych, szczególnych umiejętności, pozwalających na lepsze funkcjonowanie w relacji z osobami z niepełnosprawnością; 
  • Przygotowanie do działania na rzecz integracji;
  • Nabycie umiejętności skutecznego reprezentowania interesów osób z niepełnosprawnością wobec instytucji zewnętrznych.

Większość zajęć specjalizacyjnych ma charakter praktyczny i jest prowadzona w placówkach udzielających pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością.

Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

 Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~vs02YEcpnO3  2017-06-14 08:06:40
Grace, please tell you son thank you for his wiginnlless to serve our country! It takes much courage and strength for this service and I pray that he will always be honored for it! Thank you Andrew!
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl