przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

opis

Studia na tym kierunku opowiadają się za koncepcją uprawiania filozofii w ścisłym powiązaniu z naukami przyrodniczymi. Zapoznawanie się z podstawową wiedzą filozoficzną i kształtowanie się postaw wobec istotnych zagadnień filozoficznych i naukowych przebiega w sposób bardziej naturalny i mniej konfliktowy, gdy nauki przyrodnicze i filozofia są studiowane równolegle, we wzajemnych odniesieniach, niż gdyby były to studia od siebie niezależne. Stanowią one bowiem komplementarne typy wiedzy i jako takie bardzo często przyczyniają się do głębszego zrozumienia badanych problemów.

 

organizacja

Program obejmuje:

  • historię nauk przyrodniczych i techniki
  • treści kierunkowe kształcenia w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii i nauk o Ziemi),
  • filozofię przyrodoznawstwa, filozofię przyrody i tłumaczenie obcojęzycznych tekstów przyrodniczych
specjalności
  • nauki o życiu
  • nauki o Ziemi i Wszechświecie
profil absolwenta

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

  • jako nauczyciele przedmiotów przyroda i/lub filozofia, etyka w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
  • w szkolnictwie wyższym, w redakcjach środków społecznego przekazu, w laboratoriach, w administracji państwowej i samorządowej zajmującej się zwłaszcza kształtowaniem środowiska przyrodniczego, w firmach państwowych i prywatnych etc.

 

Zobacz inne kierunki studiów!Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl