metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

opis

Studia umożliwiają pozyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii, z zakresu metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych. Oferta dydaktyczna na tym kierunku daje możliwość specjalizacji w jednym z dwóch profilów kształcenia. Jeden nakierowany jest na metody ilościowe w ekonomii i w badaniach społecznych, a drugi – na informatykę gospodarczą. Program obejmuje przedmioty o charakterze praktycznym z zakresu analiz statystycznych i ekonometrycznych, podejmowania decyzji, informatyki, demografii.

Studia te rozwijają kompetencje, które sprawiają, że absolwenci tego kierunku są dobrze przygotowani do pracy w centrach badawczych oraz centrach biznesowych kraju. Prezentowana w toku studiów wiedza i kształtowane umiejętności są dobrym przygotowaniem do prowadzenia prac badawczych.

 

specjalności

W ramach tego kierunku student może wybrać jedną z następujących specjalności:

  • analizy statystyczne i data mining,
  • badania marketingowe i analizy rynku,
  • ekonometria,
  • ekonomia matematyczna,
  • informatyka gospodarcza,
  • procedury analizy decyzji,
  • statystyka stosowana,
  • systemy informatyczne w zarządzaniu.

 

profil absolwenta

Absolwent tego kierunku studiów powinien umieć samodzielnie modelować i prognozować zjawiska i procesy gospodarcze, prowadzić analizy statystyczne i rozwiązywać problemy optymalizacyjne z użyciem specjalistycznych pakietów komputerowych, a także swobodnie posługiwać się techniką komputerową, znać zasady projektowania i wdrażania systemów informacyjnych, konstrukcji baz danych i funkcjonowania sieci komputerowych. Powinna go cechować nie tylko gruntowna znajomość istniejących narzędzi do modelowania zjawisk gospodarczych oraz światowych trendów metodologicznych w tym zakresie, ale również umiejętność tworzenia własnych narzędzi analitycznych, o ile zachodzi taka potrzeba.

Różnorodna i pogłębiona pod względem teoretycznym oferta dydaktyczna jest uzupełniona przedmiotami o charakterze praktycznym z zakresu analiz statystycznych i ekonometrycznych, podejmowania decyzji, informatyki, demografii. To pozwala osiągnąć zgodność procesu kształcenia z oczekiwanym profilem absolwenta, a tym samym stwarza dobre perspektywy zatrudnienia po studiach.Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl