studia filologiczno-kulturoznawcze

opis

Studia pierwszego stopnia na Studiach Filologiczno-Kulturoznawczym trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku filologia i kulturoznawstwo w zakresie wybranych specjalizacji.

organizacja

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe z zakresu literatury, historii, kulturoznawstwa i geografii wybranych przez studenta kręgów kulturowych. Ponadto program obejmuje praktyczną naukę języków oraz przedmioty niekierunkowe, takie jak filozofia, logika czy WF.

profil absolwenta

Absolwenci pierwszego stopnia Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych posiadają dobrą znajomość kultury i literatury krajów ze wybranych specjalizacji. Potrafią analizować zjawiska kultury i rozumieją zasady na jakich one funkcjonują.

Najważniejszymi atutami absolwentów na rynku pracy są znajomość dwóch języków obcych na poziomie C1, znajomość trzeciego języka na poziomie B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), umiejętność pracy zespołowej jak również samodzielność i decyzyjność.

Absolwenci znajdują zatrudnienie jako m.in. tłumacze, redaktorzy, edytorzy tekstu, lektorzy języków obcych. Są mile widziani w takich branżach jak reklama, marketing, hotelarstwo, a także w instytucjach kultury i wydawnictwach.
Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl