studia nad słowiańszczyzną wschodnią

opis

Studia I stopnia przygotowują absolwentów do pracy w zawodzie – absolwenci reprezentują dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie przedmiotów ogólnych i podstawowych. Wyniosą ze studiów specyficzny zasób wiedzy i umiejętności niezbędnych w wielu dziedzinach zróżnicowanego kulturowo rynku pracy Unii Europejskiej i krajów europejskich leżących na wschód od Unii.

W pakiecie wiedzy i sprawności absolwenta można wyróżnić trzy człony:

  • znajomość ogólnej historii i historii kultury, literatury i sztuki regionu oraz jego poszczególnych krajów, a także pogranicza kulturowego w regionie,
  • znajomość zasad komunikacji interkulturowej i interpersonalnej, umiejętność obsługi komputera na poziomie profesjonalnym oraz wiedzę nabytą podczas praktyki zawodowej,
  • opanowanie trzech języków w unikalnym połączeniu: obowiązkowo języka obcego oraz dwóch języków etnicznych do wyboru (białoruski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, litewski, słowacki) na poziomie B1 lub B2, a także nabycie podstawowych umiejętności tłumaczeniowych.
profil absolwenta

Znajomość specyfiki regionu i języków umożliwia pracę w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i animacją kultury, organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej i samorządach, a także ułatwia podejmowanie działań na polu szeroko rozumianej kultury.

Po ukończeniu studiów I stopnia student między innymi:

  • dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą regionu, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kulturoznawstwa oraz przemian kultury w regionie; dokonuje analizy wydarzeń (kulturowych, historycznych, politycznych, społecznych literackich itd.), w państwach regionu;
  • rozumie specyfikę kulturoznawstwa jako dyscypliny, problematykę nauk o kulturze w kontekście interdyscyplinarności kulturoznawstwa, przemian w obrębie nauk pokrewnych;
  • zna i rozumie na poziomie podstawowym etapy rozwoju krajów regionu ich kultury i sztuki, literatury, języka; wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w regionie;
  • ma elementarną wiedzę na temat szeroko rozumianego kontekstu interkulturowego, ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstruującym społeczne i kulturowe struktury oraz zasady ich funkcjonowania oraz wynikające stąd różnice w postrzeganiu życia społecznego przez przedstawicieli różnych narodowości.


Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl