gospodarka samorządowa*

opis

Specjalność na kierunku ekonomia

W ramach specjalności gospodarka samorządowa występują przedmioty, które dostarczają podstawowej wiedzy na temat strategii i koordynacji rozwoju w gminach i województwach, ich promocji, działalności gospodarczej, funkcjonowania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, rozwoju turystyki i rekreacji.

Interesujące są zagadnienia związane z uprawnieniami samorządu terytorialnego, jego oddziaływaniem na procesy rozwoju oraz odpowiedzialnością za powierzone mienie na danym obszarze i bezpieczeństwo jego mieszkańców. Sporo uwagi poświęca się też roli społeczności lokalnej i regionalnej  w tworzeniu własnej zamożności oraz jej wkładu w rozwój całego województwa, a także i kraju.

profil absolwenta

Absolwenci prezentowanej specjalności mają możliwość zatrudnienia w różnych komórkach urzędów gminnych  (w tym miejskich), powiatowych i wojewódzkich, a także w sektorze usług publicznych (np. w transporcie publicznym, wodociągach, kanalizacji, oczyszczaniu jednostek osiedleńczych, zieleni), w urzędach pracy, organizacjach samorządu gospodarczego itp. Zapotrzebowanie na absolwentów tej specjalności wzrasta po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i pojawieniem się instytucji obsługujących fundusze unijne, zajmujących się nawiązywaniem współpracy z innymi jednostkami terytorialnymi w państwach członkowskich, a także promocją polskich gmin i regionów w UE.Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl