ekonomia międzynarodowa*

opis

Specjalność na kierunku ekonomia

Specjalność Ekonomia Międzynarodowa wyposaża swoich absolwentów w wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej, zarówno w aspektach teoretycznych (handel międzynarodowy, korporacje transnarodowe, integracja walutowa, makroekonomia gospodarki otwartej), jak i praktycznych (analiza empiryczna problemów ekonomii międzynarodowej, praktyka obrotów międzynarodowych) oraz w zakresie instytucjonalnych uwarunkowań współczesnej gospodarki światowej, w tym zwłaszcza europejskiej (gospodarka światowa, instytucje międzynarodowe w praktyce, regionalne ugrupowania integracyjne).

W programie Ekonomii Międzynarodowej duży nacisk położono na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności, nie tylko zaś na zdobywanie przez nich wiedzy. Absolwent EM potrafi analizować procesy zachodzące w gospodarce światowej i oceniać ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, potrafi weryfikować poznane teoretyczne zagadnienia ekonomii międzynarodowej z wykorzystaniem danych empirycznych, a także potrafi posługiwać sie dokumentami w rozliczeniach międzynarodowych.

profil absolwenta

Z racji dużego nacisku położonego na solidne podstawy teoretyczne funkcjonowania gospodarki otwartej w połączeniu z warsztatem narzędziowym, absolwenci tej specjalności przygotowani są znakomicie przygotowani do podjęcia dalszych studiów (II lub III stopnia) lub do pracy wszędzie tam, gdzie konieczne jest dogłębne rozumienie funkcjonowania gospodarki otwartej, w szczególności:

  • w międzynarodowych instytucjach (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, OECD, instytucje Unii Europejskiej) oraz w placówkach analityczno-badawczych w kraju i zagranicą,
  • w przedsiębiorstwach prowadzących wymianę międzynarodową,
  • w instytucjach projektujących i wdrażających programy Unii Europejskiej,
  • w usługach doradztwa dla sektora przedsiębiorstw działających w otoczeniu międzynarodowym,
  • w indywidualnej działalności gospodarczej.


Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl