europejska polityka regionalna*

opis

Specjalność na kierunku ekonomia

Absolwent będzie posiadać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie integracji międzynarodowej w powiązaniu z procesem globalizacji, uwarunkowań rozwoju gospodarki europejskiej, zasad i celów funkcjonowania Unii Europejskiej, jej struktury organizacyjnej i sposobów oraz procedur podejmowania decyzji. W szczególności absolwent będzie dogłębnie znać i rozumieć cele, zasady i instrumenty wspólnotowej polityki spójności w powiązaniu z polityką strukturalną i polityką regionalną. Będzie także posiadać profesjonalną wiedzę o budżecie Unii Europejskiej, jej funduszach oraz o warunkach, możliwościach i sposobach korzystania z tych funduszy. Nie będą mu obce zasady opracowywania i analizy programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

profil absolwenta

Dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom absolwent będzie dobrze przygotowany do pracy kierowniczej oraz na samodzielnych stanowiskach eksperckich w organizacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność związaną z gospodarką regionalną i szeroko rozumianym rozwojem regionalnym, w kraju i za granicą, w tym również w instytucjach unijnych oraz w jednostkach administracji publicznej zajmujących się współpracą europejską na wszystkich poziomach zarządzania publicznego. Będzie osobą kompetentną w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarki lokalnej i regionalnej, samorządowej oraz miejskiej. Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego projektowania i wykonywania analiz zjawisk i procesów gospodarczych w kontekście integracji europejskiej. Jego wiedza pozwoli mu elastycznie dostosowywać się do zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej.Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl