menedżer w administracji publicznej*

opis

Specjalność na kierunku ekonomia

Absolwent specjalności menadżer w administracji publicznej jest wyspecjalizowany w dziedzinie organizacji i zarządzania w administracji publicznej. Jest przygotowany do wdrażania nowoczesnej koncepcji zarządzania administracją publiczną „New public management”. Wie, jakie są podstawy prawne i prawno-finansowe realizacji zadań publicznych, potrafi współuczestniczyć w projektowaniu, wykonywaniu i finansowaniu tych zadań. Zna także europejskie uwarunkowania polskiego samorządu terytorialnego.

Potrafi konstruować programy i strategie rozwojowe oraz pozyskiwać środki unijne. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego w Polsce. Posiada wiedzą z zakresu zarządzania zmianą i ryzykiem. Ma także podstawy do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.

profil absolwenta

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć pracę w każdej jednostce sektora publicznego począwszy od jednostek administracji rządowej a skończywszy na jednostce administracji samorządowej. Posiadając wiedzę z zakresu controlingu, audytu, kontroli zarządczej mogą pełnić funkcje w komórkach kontroli instytucjonalnej w każdej jednostce administracji publicznej (urzędy skarbowe, ZUSy, agencje rządowe, jednostki samorządowe).

Po nabyciu niezbędnego doświadczenia powyższa specjalizacja pozwala absolwentom zajmować funkcje kierownicze niemal na każdym stanowisku w administracji samorządowej.Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~TJBGOOPJ  2017-06-14 08:52:35
A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this arlteic.
 
 
~JgMWT2Vq  2017-06-14 07:02:34
I think I’ll take your reoicmendatmon Stefanie … And not read this which means I’m very glad you posted about it. I think I agree with you about the corporate book tyrant. I do like the reality-check regarding reading always being, I suppose, more minority thing. I do get a little frustrated about regular pessimism over things like the future of reading, of the book, etc.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl