gospodarka i zarządzanie publiczne

opis

Dynamiczny rozwój sektora publicznego i społecznego stwarza pilną potrzebę przygotowania ścieżki kształcenia specjalistów, którzy będą potrafili sprostać wyzwaniom, jakie stawia zarządzanie organizacjami non profit, których otoczenie i reguły funkcjonowania zmieniają się znacznie częściej, niż w sektorze prywatnym. Ważnym jest również umiejętność harmonijnego łącznia ekonomicznych i społecznych aspektów w procesie podejmowania decyzji.

Kierunek ten jest dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych.

specjalności

Specjalności oferowane na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne:

 • diagnozowanie problemów społecznych i gospodarczych
 • public relations w organizacjach
 • strategie społecznej odpowiedzialności
 • zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • zarządzanie strategiczne w organizacjach publicznych i społecznych non-profit
 • zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
profil absolwenta

Praca w sektorach publicznych i społecznych oznacza zdolność łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Dlatego też, absolwent tego kierunku powinien dysponować ogólnym i specjalistycznym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, dającym podstawę do zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i gospodarczych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa i państwa.

W szczególności konieczne jest kształtowanie umiejętności identyfikowania relacji między położeniem jednostek i grup społecznych, działań podejmowanych przez podmioty publiczne i społeczne oraz mechanizmów podziału wynikających z teorii wyboru publicznego i praktyki realizowania usług użyteczności publicznej.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej potrzeby szczególne znaczenie w procesie edukacji przywiązuje się do wykształcenia u absolwentów takich praktycznych umiejętności, jak:

 • diagnozowania sytuacji i zjawisk społecznych, decydujących o jakości i poziomie życia jednostek, grup społecznych, społeczności lokalnych i państwa,
 • opanowania i stosowania odpowiednich form, metod i technik w budowaniu i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych w aspekcie uwarunkowań instytucjonalnych oraz ewaluacji tych działań,
 • współpracy, identyfikowania, opisywania, analizowania i oceny jakości i warunków życia i problemów jednostek i grup społecznych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie teorii i praktyki ekonomii i zarządzania publicznego,
 • projektowania społecznego i inspirowania zmian społecznych i gospodarczych z wykorzystaniem dostępnych zasobów oraz sił społecznych w środowiskach lokalnych,
 • analizowania i porównywania problemów oraz nawiązywania współpracy w procesie stymulowania zmian w kontekście konkretnych przypadków i sytuacji (również w oparciu o praktyki studenckie lub woluntariat w organizacjach.


Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl