towaroznawstwo i technologia żywności*

opis

Specjalność na kierunku towaroznawstwo

Specjalność ma na celu przygotowanie przyszłych absolwentów towaroznawców do pracy, jako inżynierów jakości w zakresie kształtowania, oceny i ochrony jakości, a także bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Absolwent będzie posiadał niezbędną wiedzę do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego różnych branż, obsługi rynku, gastronomii, hotelarstwie, laboratoriach naukowych i kontrolnych, biurach projektowych oraz administracji rządowej i samorządowej w obszarze gospodarki żywnościowej.


profil absolwenta

Nowy moduł kształcenia Towaroznawstwo i Technologia Żywności przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych dostarczając im również wiedzę związaną z umiejętnościami organizowania i zarządzania firmą, sterowania procesami technologicznymi, doborem odpowiednich opakowań, sposobów magazynowania, pielęgnacji i transportowania, techniką i obsługą handlu z zastosowaniem w tych procesach technik komputerowych.

Absolwenci zdobędą także bardzo istotną wiedzę dotyczącą przeprowadzania kompleksowej sensorycznej i instrumentalnej oceny wartości użytkowej żywności. Studiując na kierunku Towaroznawstwo przyszli absolwenci posiądą równolegle niezbędną wiedzę do pracy, jako towaroznawcy – inżynierowie jakości:

  • w organizacjach certyfikujących procesy i produkty,
  • w firmach eksperckich,
  • w organach inspekcji handlowej i sanitarnej,
  • w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • w placówkach celnych.

 Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl