ekologia produktów*

opis

Specjalność na kierunku towaroznawstwo

Specjalność ekologia produktów stanowi odpowiedź na coraz silniej akcentowane zapotrzebowanie rynku pracy na nowego typu specjalistów. Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie, bez względu na wielkość, profil działalności i zasoby finansowe, podejmuje działania w zakresie ochrony środowiska. I choć pobudki bywają różne, podobnie jak i stosowane narzędzia, jedno jest pewne – ekologia staje się codziennością w biznesie. Specjalność kształci osoby, które dzięki swej wiedzy i umiejętnościom idealnie wpisują się w aktualne światowe trendy, z których istnienia często polskie przedsiębiorstwa nawet nie zdają sobie sprawy.

W ciągu trzech lat studiów, studenci uczą się nowego spojrzenia na produkty, usługi oraz technologie. Nabywają „intuicji ekologicznej”, która wynika z wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności. Zgodnie z założeniem, Absolwenci powinni posiadać umiejętności zarządzania całym cyklem życia wyrobów. Analizując wyrób (proces), będą potrafili zidentyfikować jego słabe punkty oraz wykazać, gdzie tkwi główne źródło oddziaływania na środowisko. Poznają podstawy zarządzania środowiskowego (ISO 14000, EMAS), ideę zrównoważonego rozwoju, zasady produkcji żywności ekologicznej oraz ekonomikę produkcji ekologicznej. Studenci znają i umieją wykorzystać wybrane techniki zarządzania środowiskowego np. środowiskową ocenę cyklu życia (LCA), ale także potrafią ocenić efektywność ekonomiczną przedsięwzięć ekologicznych (tworzenie biznesplanów).

organizacja

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • Jak wyprodukować wyrób ekologiczny? – wybrany przedmiot: zasady produkcji ekologicznej żywności,
 • Jak ocenić, czy wyrób jest ekologiczny? – wybrany przedmiot: ekologia wyrobów,
 • Jak sprawdzić, czy i kiedy wyrób będzie nie tylko ekologiczny, ale i ekonomiczny? – wybrane przedmioty: metodyka sporządzania biznesplanu, ekonomika produkcji ekologicznej,
 • Jak chronić rozwiązania ekologiczne? – wybrany przedmiot: ochrona własności intelektualnej.
profil absolwenta

Miejsca potencjalnego zatrudnienia absolwenta:

 • małe, średnie i duże firmy (działy badawczo-rozwojowe, działy ekozarządzania, działy ochrony środowiska),
 • jednostki i laboratoria certyfikujące jakość produktów
 • działy jakości (ISO 14000),
 • firmy konsultingowe,
 • banki kredytujące inwestycje ekologiczne,
 • firmy zajmujące się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • jednostki rządowe.


Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl