kształtowanie jakości produktów spożywczych*

opis

Specjalność na kierunku towaroznawstwo

Specjalność kształtowanie jakości produktów spożywczych (KJPS) koordynowana jest przez Katedrę Towaroznawstwa Żywności. Profil kształcenia na specjalności jest ukierunkowany na wszechstronne przygotowanie menedżerów jakości w zakresie produkcji środków spożywczych. Program studiów obejmuje przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne aspekty kształtowania, ochrony i oceny jakości żywności z uwzględnieniem właściwości sensorycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz technologii pozyskiwania i przetwarzania surowców i produktów żywnościowych.

Studenci specjalności zdobywają też wiedzę w zakresie wdrażania systemów zapewnienia jakości zdrowotnej i zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz międzynarodowych standardów jakości.

Celem studiów jest przygotowanie ekspertów i menedżerów jakości w zakresie środków spożywczych. Program specjalności pozwala na rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie oceny jakości żywności, projektowania i wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz analizy preferencji konsumentów żywności. Atuty specjalności, bezpośrednie korzyści dla słuchaczy.

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

  • oceny jakości żywności z wykorzystaniem metod sensorycznych, mikrobiologicznych, fizykochemicznych i instrumentalnych,
  • analizy porównawczej produktów żywnościowych,
  • analizy zagrożeń w produkcji żywności,
  • regulacji prawnych w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.
organizacja

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

  • Charakterystyka poszczególnych grup surowców i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych – wybrane przedmioty: towaroznawstwo żywności, pozyskiwanie surowców żywnościowych, biochemia, mikrobiologia, jakość i bezpieczeństwo zdrowotna żywności, toksykologia żywności, żywność modyfikowana genetycznie, kierunki rozwojowe w przemyśle spożywczym,
  • Zasady oceny oraz zapewnienia jakości i bezpieczeństwem żywności – wybrane przedmioty: analiza sensoryczna, systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zarządzanie jakością, automatyczne identyfikacja towarów,
  • Zachowania konsumentów, marketing żywności – wybrane przedmioty: analiza sensoryczna, badania rynkowe i marketingowe, analiza rynku żywności, komunikacja interpersonalna.profil absolwenta

Absolwenci znajdą zatrudnienie jako eksperci i menedżerowie jakości w firmach produkcyjnych i handlowych, organach inspekcji jakości handlowej i sanitarnej, urzędach celnych. Są też przygotowani do zarządzania małymi firmami.Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl