ekologia wyrobów*

opis

Specjalność na kierunku towaroznawstwo

Ekologia wyrobów jest specjalnością w zakresie interakcji wyrobów ze środowiskiem w pełnym cyklu życia, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Podstawowymi przedmiotami wykładanymi na tej specjalności są: biotechnologia, czyste technologie, opakowania a ekologia, gospodarka opakowaniami, ekonomika ochrony środowiska, prawo w ochronie środowiska, systemy zarządzania środowiskowego, projektowanie wyrobów, akredytacja, certyfikacja i audit jakości, dokumentacja systemów jakości, konsumencka ocena jakości.

Absolwenci, oprócz wiedzy ogólnoekonomicznej i ogólnotowaroznawczej, posiadają znajomość następujących zagadnień: uwzględnianie cech ekologicznych wyrobów w sferze projektowania - projektowanie wyrobów i opakowań przyjaznych środowisku;w sferze produkcyjnej i poprodukcyjnej - kształtowanie cech ekologicznych w procesie technologicznym, ocenę wpływu eksploatacji nowych wyrobów i procesów wytwarzania na ekosystem;likwidację zużytych wyrobów, opakowań i innych odpadów poużytkowych, problemy utylizacji, recyclingu i gospodarki odpadami, systemy zarządzania środowiskowego wg ISO 14000.

profil absolwenta

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

  • w firmach produkcyjnych i handlowych: w zespołach projektowych, działach przygotowania produkcji, marketingu i reklamy, działach jakości, laboratoriach badawczych;
  • w jednostkach certyfikujących jakość wyrobów i procesów wytwarzania;
  • w wydziałach ochrony środowiska administracji państwowej oraz samorządowej;
  • w Państwowej Inspekcji Handlowej;
  • w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska;
  • w Stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
  • w firmach konsultingowych;
  • w szkolnictwie jako nauczyciele towaroznawstwa i ochrony środowiska itp.


Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl