samorząd terytorialny*

opis

Specjalność na kierunku gospodarka przestrzenna

Celem specjalności jest dostarczenie podstawowej wiedzy oraz wykształcenie umiejętności analizy i oceny podstawowych zagadnień dotyczących gospodarki jednostek samorządu terytorialnego oraz służb komunalnych realizujących zadania publiczne. Program kształcenia zorientowany jest na wykształcenie zachowań w działaniach składających się na przedsiębiorczość samorządową.
Specjalność jest propozycją wypełniającą lukę w zaspokojeniu popytu na nowy i nowoczesny profil absolwenta uczelni wyższej. Specjalność oferuje solidne podstawy ekonomiczne z nastawieniem na problematykę spraw publicznych w wymiarze lokalnym (gminy, miasta, powiaty) i regionalnym (jak również krajowym, międzynarodowym).

Obszar przyszłego zatrudnienia osób legitymujących się profilem specjalności jest rozległy. Specjalność umożliwia wybór spośród wielu ścieżek rozwoju zawodowego. Jej absolwenci mogą być zatrudnieni w sektorze publicznym (administracja rządowa, samorządu terytorialnego, miasta, gminy, powiaty, województwa, organizacje publiczne), w instytucjach pracujących na rzecz jednostek sektora publicznego (organizacje pozarządowe, firmy konsultingowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, oraz w innych dziedzinach otoczenia biznesu), w instytucjach publicznych (edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, kultura, sport, wypoczynek itp.), w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych, w biurach programowania i projektowania, w funduszach i agencjach, oraz w działalności, gdzie w grę wchodzi nadrzędna kategoria interesu (dobra) publicznego.

Samorząd terytorialny jest częścią demokratycznego państwa prawa oraz stanowi podstawę społeczeństwa obywatelskiego. Punkt ciężkości w specjalności został położony na umiejętności warsztatowe (analiza, opis, interpretacja, wnioskowanie, synteza, zalecenia). Wspólnym mianownikiem jest specjalistyczna wiedza i techniki związane z procesem gospodarowania (zarządzania) zasobami publicznymi (zatrudnienie, administracja, majątek, finanse). Wyzwaniem staje się modernizacja instytucji państwa i jego administracji, w tym samorządu terytorialnego na różnych poziomach - w kierunku wdrażania konkurencyjnych, strategicznych i innowacyjnych rozwiązań rynkowych, standardów i struktur organizacyjnych oraz instrumentów nakierowanych na przedsiębiorczość, efektywność, etykę, partnerstwo, przywództwo i przejrzystość w procesach decyzyjnych.

profil absolwenta

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

  • w zakresie wiedzy: wymienić i definiować podstawowe problemy gospodarowania w samorządzie terytorialnym, objaśnić, ocenić i porównać rozwiązania w zakresie organizacji i funkcjonowania władzy i  administracji komunalnej (modele, procedury, instrumenty) oraz scharakteryzować i opisać sposoby działania podmiotów realizujących zadania publiczne i przedsięwzięcia rozwojowe.
  • w zakresie umiejętności: znać i analizować działania instytucji i organizacji publicznych w sektorze samorządowym (oceny, rozwiązania), formułować i korzystać z zasad organizacji i zarządzania publicznego jak również analizować, oceniać i rozwiązywać konkretne problemy publiczne w ramach systemu współpracy w duchu innowacyjności.
  • w zakresie postaw: charakteryzować się kreatywnością i otwartością w działaniu na rzecz profesjonalizacji procesów zarządzania publicznego tj. znać kanony, tendencje i kompetencje oraz uniwersalne standardy działania w sferze publicznej (efektywność, transparentność, otwartość) jak też zdolność do wyrażania krytycznych ocen oraz ich argumentacja. W związku z tym, szczególną rolę odgrywa specjalista – swoisty menedżer publiczny, charakteryzujący się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla samodzielnego i zbiorowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji publicznych w warunkach ograniczoności środków, niepewności, zmiennego i złożonego otoczenia.


Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl