inwestycje i nieruchomości*

opis

Specjalność na kierunku gospodarka przestrzenna

Absolwent specjalności Inwestycje i nieruchomości ma być osobą posiadającą zarówno wiedzę specjalistyczną jak i umiejętności.

W ramach wiedzy  specjalistycznej  powinien rozumieć specyfikę nieruchomości jako przedmiotu inwestowania i zarządzania, rozumieć nieruchomość jako element portfela inwestycyjnego, mechanizm funkcjonowania rynku nieruchomości, obopólne związki sektora nieruchomości z rynkiem finansowym i z gospodarką, powstanie i określanie wartości na rynku nieruchomości, wzajemne relacje zachodzące pomiędzy podejmowanymi  decyzjami inwestycyjnymi  a zagospodarowaniem przestrzennym.

W ramach zdobytych umiejętności Absolwent powinien umieć sporządzać operat szacunkowy (dokument z wyceny nieruchomości), plan zarządzania nieruchomością, przeprowadzić rachunek oceny ekonomicznej efektywności inwestycji rzeczowych.

Wiedza specjalistyczna, poparta umiejętnościami pozwoli Absolwentowi uzyskać przygotowanie do podjęcia działalności zawodowej  m.in. na obszarze doradztwa na rynku nieruchomości dla tych, którzy chcą lokować środki finansowe, jako specjalisty zajmującego  się procesami inwestowania, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami oraz jako rzeczoznawcy w dziedzinie nieruchomości.

organizacja

Spełnienie wymogów, dotyczących sylwetki Absolwenta, zdeterminowało proces dydaktyczny, który obejmuje cztery fazy:

Fazę pomysłu na inwestowanie. Ma ona wskazać kierunek alokacji środków finansowych  np. czy inwestować w papiery wartościowe, czy na rynku nieruchomości. Ten etap dydaktyki obejmuje analizę rynku budowlanego, zasady pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych,  rachunek ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz teorię portfela inwestycyjnego oraz prawne uwarunkowania procesu inwestycyjnego.

Fazę realizacji przyjętego  kierunku inwestowania, która powinna dać podstawy do zasad organizowania procesu inwestycyjnego i deweloperskiego,  szczegółowych metod finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz zasad zarządzania podmiotami gospodarczymi występującymi na rynku budowlanym i rynku nieruchomości.

Fazę wprowadzenia danej inwestycji do procesu obrotu nieruchomościami.  Ten etap procesu dydaktycznego ma dostarczyć wiedzę z zakresu obrotu nieruchomościami, głównie podstaw uregulowań prawnych i  finansowych oraz zasad wyceny nieruchomości.

Fazę zarządzania, która powinna dostarczyć studentowi podstawy wiedzy dotyczącej zarządzania nieruchomościami przez wartość.

profil absolwenta

Model kształcenia na danej specjalności stwarza absolwentowi szerokie możliwości przyszłego zatrudnienia np. w organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego, w biurach pośrednictwa obrotu, w jednostkach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, w bankach, w międzynarodowych  firmach doradczych na rynku nieruchomości.Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~V6zQwFcz  2017-06-14 08:21:10
Finding reasonable and we-eereslarchld information on this subject is uncommon. I think you need to know just what a great job you’ve done here with this material. I agree completely. Thank you for sharing this.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl