kapitał ludzki w regionie*

opis

Specjalność na kierunku gospodarka przestrzenna

Specjalność Kapitał ludzki w regionie jest ofertą międzykierunkową skierowaną do studentów zamierzających pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w regionie, funkcjonowania instytucji wspierających rozwój zasobów pracy w regionie, a także z zakresu metod pozyskiwania alternatywnych źródeł finan¬so¬wania działalności przez przedsiębior¬stwa (gł. MŚP), których rola w gospodarce  jest coraz bardziej istotna.  
 

Absolwenci specjalności mają możliwość  nabycia  wiedzy z zakresu:

 • zdefiniowania i rozpoznania istoty i roli kapitału ludzkiego w regionie
 • istoty i struktury i metod opracowywania strategii rozwoju regionalnego
 • opisania i stosowania metod badania rynku pracy, metod poszukiwania pracy
 • zidentyfikowania specyfiki funkcjonowania  instytucji samorządowych i władz regio-nal¬nych w zakresie promocji i rozwoju lokalnego;
 • ocenić sytuację na lokalnym rynku pracy dla potrzeb procesu zarządzania kapitałem ludzkim w regionem oraz  na użytek potencjalnych  inwestorów;

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć:

 • dokonać analizy strategii rozwojowej regionu, miasta, gminy z punktu widzenia uwarunkowań i potrzeb pozyskiwania alternatywnych źródeł ich  finansowania;
 • wykorzystywać technologie informacyjne dla rozwoju kapitału ludzkiego w firmie i regionie
 • weryfikować oferty w zakresie pozyskiwania  zakresie alternatywnych źródeł finansowania działalności  dla celów rozwoju firmy.

W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy:

 • kreatywność w przygotowaniu wstępnej aplikacji wniosku o pozyskanie środków finansowych na rozwój w instytucjach współpracujących z Unią Europejską np.: w fundacjach, w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych;
 • otwartość na wykorzystywanie technologii informacyjnych  w wykorzystywania i rozwoju kapitału ludzkiego
 • aktywność w zakresie metod poszukiwania pracy
 • zdolność do oceny szans rozwojowych na lokalnym rynku


Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl