zarządzanie miastem i regionem*

opis

Specjalność na kierunku gospodarka przestrzenna

Decydując się na wybór tej specjalności, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy na temat możliwości kształtowania rozwoju miast i regionów. Tym samym, nabywają umiejętności strategicznego zarządzania jednostkami terytorialnymi. Szczególnie pomocny w tym procesie jest oferowany na specjalności pakiet przedmiotów prezentujących zagadnienia z zakresu marketingu terytorialnego oraz nowoczesnych metod i instrumentów zarządzania miastem i regionem.

Wiedza taka umożliwia jasne osadzenie problemów związanych z zarządzaniem miastem i regionem w kontekście współczesnych przemian społeczno - gospodarczych, szczególnie, w kontekście zachodzących procesów integracji i globalizacji gospodarki światowej.

Szczególną uwagę przywiązuje się również do zagadnień z zakresu zarządzania w ochronie środowiska i problemów gospodarowania przestrzenią jednostek terytorialnych.

W kontekście integracji Polski z Unią Europejską, istotnego znaczenia nabiera znajomość zagadnień związanych z programowaniem i finansowaniem rozwoju regionalnego ze środków UE. Studenci zostaną przygotowani jak skutecznie pozyskiwać środki z funduszy europejskich.

Wiedza z zakresu specjalności "Zarządzanie miastem i regionem” przygotowuje do podjęcia pracy, zarówno w instytucjach o charakterze publicznym (urzędy lokalne, regionalne, państwowe), organizacjach pozarządowych, jak i przedsiębiorstwach prywatnych szczególnie tych, które ubiegają się o pomoc publiczną, są dostawcami produktów i usług na podstawie uczestnictwa w zamówieniach publicznych, instytucjach consultingowych, szkoleniowych, doradczych, itdWasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl