administracja i gospodarka samorządowa*

opis

Specjalność na kierunku gospodarka przestrzenna

Administracja i gospodarka samorządowa to specjalność, na której studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, jego zadaniach i specyfice zarządzania w tym sektorze oraz o stymulowaniu rozwoju gospodarczo-społecznego regionów oraz gmin, a w tym zwłaszcza miast.

Celem nauczania na I stopniu specjalności jest wykształcenie ekonomistów posiadających wiedzę i umiejętności potrzebne do poznania i interpretowania zdarzeń oraz procesów zachodzących we współczesnej administracji i gospodarce samorządowej będących ważnymi czynnikami zapewniania wysokiej jakości życia współczesnych społeczeństw.

Specjalność przygotowuje studentów do pracy w urzędach administracji samorządowej miast, gmin wiejskich, powiatów i województw oraz w jednostkach organizacyjnych samorządów dostarczających usługi publiczne, a także w organizacjach pozarządowych i komercyjnych realizujących zadania samorządów terytorialnych.

Profil kształcenia daje absolwentom szczególne kompetencje o wielodyscyplinowym charakterze. Absolwent nabywa wiedzę potrzebną ekonomistom pracującym w urzędach administracji samorządowej, w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w organizacjach współpracujących z samorządem terytorialnym. W szczególności uzyskuje on wiedzę z zakresu:

 • organizacji i funkcjonowania organów i urzędów administracji samorządowej,
 • przygotowywania i dostarczania usług publicznych,
 • gospodarki komunalnej,
 • gospodarki nieruchomościami komunalnymi i rewitalizacji,
 • tworzenia otoczenia sprzyjającego lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • promowania rozwoju lokalnego,
 • prawnych podstaw gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,
 • sposobów zapewnienia wysokiej jakości środowiska i przestrzeni publicznej.

W trakcie nauki na I stopniu tej specjalności studenci zdobywają m.in. następujące umiejętności:

 • gromadzenia i analizy danych dotyczących funkcjonowania samorządów i gospodarki komunalnej,
 • oceny efektywności i skuteczności w dostarczaniu usług publicznych,
 • przygotowywania analiz strategicznych dotyczących działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych angażujących się w dostarczanie lokalnych usług publicznych,
 • rozpoznawania i określania problemów związanych z rozwijaniem lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • opracowywania propozycji dla planów rozwoju gmin, powiatów i regionów,
 • prezentowania wyników analiz dotyczących działalności jednostek samorządu terytorialnego,
 • pracy w zespołach projektowych.
profil absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzania analiz poszczególnych rodzajów działalności jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza w dziedzinie organizowania i dostarczania usług publicznych oraz stymulowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Są oni przygotowani do realizowania zadań wspierających tworzenie i działalność infrastruktury społecznej i gospodarczej w jednostce terytorialnej. Interdyscyplinarny charakter specjalności pozwala przygotować absolwenta do zrozumienia ekonomicznych oraz społeczno-kulturowych i przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Absolwenci studiów I stopnia mogą znaleźć zatrudnienie jako ekonomiści w urzędach administracji samorządowej, w jednostkach i zakładach budżetowych, spółkach samorządowych oferujących usługi publiczne np. z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, transportu publicznego i utrzymania dróg, kultury, sportu i rekreacji. Absolwenci mogą podejmować także pracę np. w wydziałach: strategii i koordynacji rozwoju, promocji miasta, wydziałach inwestycji, mienia, rozwoju regionalnego, gospodarki gruntami czy ochrony środowiska. Potencjalnymi miejscami pracy są także pracownie urbanistyczne, zarządy nieruchomości, agencje marketingu terytorialnego, rewitalizacji i wspierania przedsiębiorczości.Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl