planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami*

opis

Specjalność na kierunku gospodarka przestrzenna

Studia na tej specjalności „Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami” umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, niezbędnych do rozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku nieruchomości oraz procedur związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Interdyscyplinarną wiedzę studenci zdobywają dzięki przedmiotom specjalnościowym obejmującym m.in. aspekty ekonomiczne, prawne i techniczne gospodarowania nieruchomościami oraz planowania przestrzennego. Studenci zapoznają się też ze szczegółowymi procedurami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawstwem majątkowym. Równocześnie absolwenci nabywają umiejętności opracowywania dokumentów planistycznych określających sposób zagospodarowania przestrzeni, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planów miejscowych.

profil absolwenta

Studia na specjalności „Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami” łączą w sobie dwie komplementarne dziedziny wiedzy, co pozwala absolwentom wykonywać zarówno prace analityczne, jak i projektowe związane m.in. z planowaniem projektów publicznych, wyborem lokalizacji, oceną skutków finansowych uchwalenia m.p.z.p., wyceną nieruchomości na potrzeby ustalania opłat adiacenckich, planistycznych.Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl