planowanie i inżynieria przestrzenna*

opis

Specjalność na kierunku gospodarka przestrzenna

Kierunek studiów ma wybitnie interdyscyplinarny charakter. Od strony swego tła naukowego wykazuje związek z takimi dyscyplinami nauki, jak: ekonomia, architektura i urbanistyka, geografia, ekologia, geodezja i kartografia, socjologia, inżynieria środowiska. W nieco mniejszym, ale zauważalnym zakresie także: prawo, historia sztuki, nauki o zarządzaniu, kształtowanie środowiska, budownictwo, transport, informatyka.

Od strony praktyki, „gospodarowanie przestrzenią" oraz „gospodarowanie w przestrzeni" wymaga od planistów, projektantów oraz zawodów zajmujących się urządzaniem terenów i zarządzeniem rozwojem rozległej wiedzy i umiejętności nawiązujących do wszystkich wymienionych dyscyplin. Stąd w siatce godzin większy wymiar mają przedmioty nauk ścisłych (np. z zakresu fizyki i grafiki inżynierskiej).

profil absolwenta

W stosunku do sylwetki absolwenta studiów licencjackich, absolwent studiów inżynierskich jest dodatkowo przygotowany m.in. do:

  • opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania,
  • współpracy w sporządzaniu planów, studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego, w tym planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych,
  • planowania systemów infrastruktury technicznej, transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu obszarów zurbanizowanych,
  • stosowania podstawowych narzędzi programów systemu informacji przestrzennej (geograficznej) w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

Różnorodność przedmiotów ujęta w planie studiów pozwala na kształcenie specjalistów zajmujących się różnymi aspektami urbanistyki i planowania przestrzennego, a także zarządzania w organach i instytucjach samorządowych, w szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, urbanistyki i architektury, ochrony środowiska przyrodniczego, biurach rozwoju i promocji, jednostkach administracji samorządowej i prywatnej przedsiębiorczości. Ponadto, absolwent studiów inżynierskich jest przygotowany do pracy w pracowniach projektowych.Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl