zarządzanie miastem*

opis

Specjalność na kierunku gospodarka przestrzenna

Program kształcenia na tej specjalności obejmuje wiedzę z zakresu funkcjonowania i rozwoju miast. Oferowany jest szeroki zestaw przedmiotów, w tym m.in. metody i techniki analizy regionalnej, marketing miejski, skarbowość, zarządzanie strategiczne, gospodarka nieruchomościami, rynek turystyczny oraz rachunkowość budżetowa. Studenci zdobywają m.in. praktyczne umiejętności w dziedzinie planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego.profil absolwenta

Studenci tej specjalności zdobywają solidne podstawy wiedzy w zakresie funkcjonowania samorządów terytorialnych, gospodarki miejskiej, skarbowości oraz gospodarki nieruchomościami. Zdobywają także praktyczne umiejętności w dziedzinie planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego.

Absolwenci specjalności przygotowani są do pełnienia różnych funkcji w instytucjach planowania przestrzennego, zarządzania finansami publicznymi, zarządzania mieniem komunalnym oraz w organach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Ponadto mogą być zatrudniani w biurach projektów i pracowniach planistyczno-urbanistycznych.Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl