strategie rozwoju regionalnego*

opis

Specjalność na kierunku gospodarka przestrzenna

W programie studenci zapoznawani są w szerokim zakresie m.in. z praktyką i zasadami programowania regionalnego w Unii Europejskiej oraz wynikającymi z tego wnioskami dla Polski. Bardziej specjalistycznej wiedzy dostarczają zajęcia dotyczące monitorowania rozwoju regionalnego i lokalnego, prognozowania rozwoju, procesów negocjacji oraz oceny osiągnięć realizowanej polityki rozwoju. Szczególna uwaga zwrócona jest na przedmioty związane z procedurami programowania strategicznego miast, gmin, powiatów i województw.

profil absolwenta

Specjalność umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i programowania rozwoju gospodarki regionalnej i lokalnej. Przygotowuje ona ekonomistów menedżerów zdolnych do obejmowania kierowniczych stanowisk w różnych ogniwach administracji rządowej i samorządowej.

Studia na tej specjalności przygotowują studentów do pracy w służbach planistyczno-zarządzających organów samorządowych wszystkich szczebli. Nowy model polityki regionalnej państwa w istotny sposób podnosi rangę programowania rozwoju jako narzędzia koordynowania lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych celów rozwoju. Biorąc pod uwagę istotne - wymuszone nową organizacją terytorialną kraju - zmiany w wymogach merytorycznych przygotowania kadr w administracji publicznej, absolwenci tej specjalności nie powinni mieć trudności ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy.Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl