przedsiębiorczość i rozwój własnego przedsiębiorstwa*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Absolwent specjalności w zakresie Przedsiębiorczości i rozwoju własnego przedsiębiorstwa jest przygotowany do tworzenia, prowadzenia i rozwoju własnego przedsiębiorstwa. Zdobywa wiedzę z zakresu tworzenia biznes planu, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, tworzenia strategii jego rozwoju, poszukiwania kapitałów na jego rozwój oraz jego wyceny i zarządzania jego wartością.

Posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, związanych z tym obciążeń podatkowych oraz nowoczesnych praktyk zarządzania nowoczesnymi firmami funkcjonującymi w warunkach sieci Internet. Jako przyszły pracodawca i przedsiębiorca dysponuje umiejętnościami skutecznego promowania przedsiębiorstwa, negocjacji handlowych, pozyskiwania pracowników do organizacji, którzy będą tworzyli przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, promując innowacyjność.

Potrafi dokonać analizy finansowej i operacyjnej przedsiębiorstwa. Zna zasady tworzenia efektywnych systemów wynagrodzeń, a także programów szkolenia i rozwoju oraz zarządzania kompetencjami pracowników, jak również dysponuje wiedzą z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

Ponadto posiada umiejętność budżetowania inwestycji, metody oceny oraz zasady analizy kosztów swojego przedsiębiorstwa. Jest w stanie sformułować i wdrożyć strategię organizacji, a także dokonać analizy poziomu uczestnictwa pracowników w realizacji misji i strategii firmy oraz celów operacyjnych.

profil absolwenta

Osoba kończąca studia na opisywanej specjalności jest w pełni przygotowana do podejmowania samodzielnych decyzji zarządczych.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również do podjęcia pracy w innych przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach pozarządowych, a także w firmach zajmujących się konsultingiem.Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl