przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Absolwent specjalności „Przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw” posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny zarządzania i przedsiębiorczości dotyczącą istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji non-profit.

Zdobędzie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie przedsiębiorczości, gospodarowania zasobami: ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, jak również umiejętność wykorzystania nośników przedsiębiorczości. Posiada wiedzę pozwalającą mu na przeprowadzanie analizy, interpretacji i oceny procesu przedsiębiorczości w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych w tym również decyzji strategicznych.

profil absolwenta

Absolwent posiada zdolność efektywnej pracy w zespole, zdolność poszukiwania, wykorzystania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w procesach negocjowania i komunikowania się. Przygotowany jest również do pracy z zakresu przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej, zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zakładania i prowadzenia firm ze zrozumieniem i praktycznym wykorzystaniem teoretycznej wiedzy z obszaru przedsiębiorczości.Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~WFdxWsHO  2017-06-14 09:42:03
If your arlcetis are always this helpful, "I'll be back."
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl