zarządzanie finansami i bankowość*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Absolwent specjalności „Zarządzanie Finansami i Bankowość” zdobywa nowoczesną wiedzę z dziedziny szeroko rozumianej teorii finansów oraz nabywa praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Poznaje specyfikę funkcjonowania instytucji finansowych działających na międzynarodowych rynkach finansowych w szczególności banków centralnych i komercyjnych. Rozpoznaje szanse i zagrożenia towarzyszące postępującym procesom globalizacji gospodarki światowej dla polskiego rynku finansowego.

Ponadto, absolwent zdobywa wiedzę w zakresie projektowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania unijnych środków pomocowych, łącznie z oceną finansową przedsięwzięć będących przedmiotem finansowania przez fundusze strukturalne i regionalne Unii Europejskiej.

profil absolwenta

Absolwenci tej specjalności przygotowani są przygotowani do pracy w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach różnych branż, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studiując na tej specjalności absolwent nabędzie umiejętność  stosowania na bieżąco aktualnych przepisów w zakresie bankowości i zarządzania finansami. Ukończenie specjalności otwiera drogę do uzyskania ciekawej pracy na stanowiskach w komórkach finansowych przedsiębiorstwa czy w bankach.Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl