zarządzanie kadrami w administracji publicznej*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Absolwenci specjalności Zarządzanie Kadrami w Administracji Publicznej otrzymują tytuł magistra. W trakcie studiów zdobywają wszechstronną  wiedzę dotyczącą skutecznego zarządzanie zespołami ludzkimi w instytucjach publicznych.

Wiedza ta obejmuje między innymi zagadnienia związane praktyką zarządzania kadrami (projektowanie i implementacja strategii personalnych, szkolenia, kształtowanie ścieżki kariery zawodowej, motywacyjne aspekty oceny pracowniczej), psychologią
w zarządzaniu, etyką czy też public relations.

Ponadto specjalność ta umożliwia studentom poznanie zagadnień związanych
z prawem (cywilnym, handlowym, urzędniczym), zarządzaniem procesami, szeroko rozumianą przedsiębiorczością, społeczno-organizacyjnymi aspektami przedsięwzięć lokalnych czy też stosunkami pracy w administracji publicznej.

profil absolwenta

Nabyte umiejętności koncepcyjne (między innymi zdolność patrzenia na organizację w sposób całościowy, kreowanie nowych rozwiązań), interpersonalne (np. motywowanie jednostek oraz grup, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji, kierowanie zespołem) jak i techniczno-administracyjne (np. właściwe wykorzystywanie środków finansowych) umożliwiają absolwentom podjęcie pracy między innymi w:

  • Urzędach centralnych,
  • Organizacjach samorządowych,
  • Instytucjach pozarządowych.


Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl