zarządzanie potencjałem ludzkim*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Absolwent specjalności Zarządzanie potencjałem ludzkim jest przygotowany do realizacji podstawowych zadań zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, na poziomie podstawowego i średniego szczebla zarządzania. Zdobywa wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów zarządzania i komunikacji interpersonalnej, psychologicznych i społecznych aspektów zachowania ludzi w organizacjach oraz metod kształtowania tych zachowań.Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, stosowanych nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach.

profil absolwenta

Jako przyszły pracownik działu personalnego dysponuje umiejętnościami skutecznego pozyskiwania pracowników do organizacji oraz racjonalnego nimi kierowania. Posiada wiedzę z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników. Potrafi sporządzić opis stanowisk pracy i określić wymagania kwalifikacyjne. Zna zasady tworzenia efektywnych systemów wynagrodzeń, a także programów szkolenia i rozwoju oraz zarządzania kompetencjami pracowników.

Ponadto posiada umiejętność budowania zespołów zadaniowych, potrafi rozwiązywać konflikty wewnątrz firmy i umiejętnie prowadzić negocjacje. Jest w stanie sformułować i wdrożyć strategię personalną organizacji, jak również dokonać analizy poziomu uczestnictwa pracowników w realizacji misji i strategii firmy oraz celów operacyjnych.

Osoba kończąca studia na niniejszej specjalności jest w pełni przygotowana do podejmowania samodzielnych decyzji o charakterze personalnym a także prowadzenia działalności doradczej. Może podjąć pracę zarówno w działach personalnych przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych, biurach pośrednictwa pracy, organizacjach pozarządowych, jak też w firmach zajmujących się doradztwem personalnym oraz w firmach konsultingowych.Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl