menedżer*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Absolwent specjalności Menedżer posiada wiedzę o:

 • zasadach funkcjonowania organizacji gospodarczych i publicznych w ujęciu ekonomicznym, psychospołecznym, organizacyjnym i prawnym,
 • zasadach i narzędziach kierowania zespołami ludzkimi z uwzględnieniem psychologicznych i socjologicznych aspektów zarządzania,
 • narzędziach oceny kondycji organizacji gospodarczych i publicznych oraz o zasadach projektowania i wdrażania systemów zarządzania.

oraz posiada następujące umiejętności:

 • rozpoznawania i rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem lub organizacją publiczną (urzędem, szpitalem, szkołą itp.),
 • rozpoznawania i rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu kierowania małymi zespołami ludzkimi,
 • projektowania i wdrażania systemów operatywnego (bieżącego) zarządzania poszczególnymi funkcjami przedsiębiorstwa lub instytucji (urzędem, szkołą, itp).
profil absolwenta

Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach:

 • kierownik małego przedsiębiorstwa,
 • specjalista do spraw ekonomicznych i zarządzania w średnim przedsiębiorstwie lub organizacji publicznej,
 • specjalista do spraw organizacji zarządzania w średnim lub dużym przedsiębiorstwie albo organizacji publicznej,
 • członek zespołu zarządzającego procesami lub projektami,
 • kierownik niewielkich zespołów (komórek organizacyjnych) realizujących funkcje zarządcze w przedsiębiorstwie lub instytucji.

Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe,
 • urzędy administracji państwowej lub samorządowej,
 • instytucje świadczące usługi o charakterze publicznym (szkoły, szpitale, domy opieki, itp.),
 • własne firmy (w charakterze np. przedsiębiorcy),
 • firmy doradcze i certyfikujące.


Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl