zarządzanie w handlu zagranicznym*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Program studiów zapewnia przygotowanie specjalistów w zakresie podejmowania decyzji dotyczących międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw.

Absolwent specjalności „Zarządzanie w handlu zagranicznym” uzyskuje szeroką i kompleksową wiedzę z zakresu podstaw handlu zagranicznego, aspektów prawnych w handlu zagranicznym, zagadnień finansowych związanych z operacjami zagranicznymi oraz negocjacji handlowych i protokołu dyplomatycznego.

Posiada praktyczne umiejętności zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem funkcjonującym na rynkach międzynarodowych. Identyfikuje i potrafi rozwiązywać problemy kulturowe i marketingowe pojawiające się w procesie współpracy międzynarodowej.

Jest przygotowany do kierowania przedsiębiorstwem przy równoczesnym rozeznaniu aspektów prawnych i finansowych działań na rynkach międzynarodowych. Uzyskuje wiedzę dotyczącą specyfiki wymiany handlowej na rynkach międzynarodowych oraz zwyczajów i zasad panujących w handlu międzynarodowym.

Posiada wiedzę niezbędną do identyfikacji i zastosowania właściwych form finansowania transakcji w handlu zagranicznym. Ponadto nabywa umiejętność prawidłowego interpretowania przepisów prawnych w zakresie podstawowych aktów prawnych międzynarodowego prawa handlowego oraz ich analizowania mając świadomość znaczenia pojęć w języku prawniczym.

profil absolwenta

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu prawnych aspektów wymiany międzynarodowej, funkcjonowania międzynarodowych organizacji i instytucji finansowych, kształtowania handlu z zagranicą na warunkach zapewniających korzyści wszystkim uczestnikom oraz prowadzenia negocjacji i marketingu na rynku światowym.

Absolwent specjalności „Zarządzanie w handlu zagranicznym” jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania działami eksportu i importu w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z handlem zagranicznym (w tym także w przedsiębiorstwach prowadzących internetową wymianę handlową).


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl