rachunkowość w zarządzaniu*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Studenci tej specjalności, uzyskują wszechstronną wiedzę o finansowych aspektach zarządzania przedsiębiorstwem. Służy temu nauczanie takich przedmiotów jak: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, zarządzanie finansami w firmach, rewizja sprawozdań finansowych, analiza finansowa.

Ważnym elementem kształcenia są także zagadnienia rachunkowości podatkowej, rachunkowości małych firm oraz jednostek nie nastawionych na zysk (organizacji non-profit) i budżetowych. Studiowanie w/w przedmiotów pozwala absolwentowi na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem przy pomocy systemu rachunkowości, co wyraża się znajomością podstaw prawnych rachunkowości, identyfikacją zasobów i źródeł finansowania, umiejętnością ustalania ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów przez jednostki gospodarcze.

Absolwent specjalności zna zagadnienia teoretyczne i nabywa umiejętności praktyczne niezbędne do przygotowania i opracowania dowodów źródłowych, prowadzenia ewidencji syntetycznej i analitycznej operacji bilansowych i wynikowych oraz sporządzania fragmentów sprawozdania finansowego i ich analizy. Potrafi wykorzystywać w rozwiązywaniu problemów rachunkowości techniki informatyczne.

organizacja

Przedmioty specjalnościowe: rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa, uproszczone formy ewidencyjno-rachunkowe, rachunkowość budżetowa, zasady gospodarowania finansami publicznymi, dokumentacja kadrowo-płacowa, informatyczne systemy księgowe, opodatkowanie działalności gospodarczej.

profil absolwenta

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach różnych branż, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studiując na tej specjalności absolwent nabędzie umiejętność  stosowania na bieżąco aktualnych przepisów określających zasady rachunkowości.

Ukończenie specjalności otwiera drogę do uzyskania ciekawej pracy na stanowiskach w komórkach finansowo – księgowych przedsiębiorstwa.Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~5nEF1XUql6nH  2017-06-14 06:42:17
Ah, don't blame the author - blame me. I mis-spoke, as the Americans say. There are many terms I could have picked that would have been more appropriate than 'wiped out'. &#nl&Co9o3ised;#39;, perhaps?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl