zarządzanie w ochronie zdrowia*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, rozumiejących na czym polega nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności. Wzrost kwalifikacji menedżerskich kadry kierowniczej w istotny sposób przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej zakładów opieki zdrowotnej na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach – quasi rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz rynku świadczeń prywatnych. Wpływa także na wzrost skuteczności i efektywności działania innych podmiotów systemu ochrony zdrowia (właścicieli, płatników, regulatorów, organów nadzoru, podmiotów sektora ubezpieczeniowego, itp.).
 

profil absolwenta

Osoba posiadająca wiedzę o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności: formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla zakładów opieki zdrowotnej oraz innych organizacji ochrony zdrowia, opracowania strategii i stosowania technik marketingowych, tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, zarządzania ludźmi, oceny i modyfikacji struktur organizacyjnych, negocjowania i mediacji, analizy danych księgowych oraz zastosowania technik analizy finansowej, poznania i umiejętnego interpretowania przepisów prawnych, regulujących funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

Obecna i przyszła kadra kierownicza oraz specjaliści sztabowi z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenie zdrowotne, instytucji nadzorujących i regulujących działanie systemu ochrony zdrowia, organów właścicielskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej, itp.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~UWzY2lkpBbcP  2017-06-14 06:33:26
This was brilliant Quico. The old Disney animation illustrates very well the point. The spanish version of Ferdinando o Fernando el Toro surely rings a bell in your family, no wonder you remembered the cao.iontWrth your acquiescence I will go around reproducing it. This should go viral!
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl