zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Studia o specjalności zarządzanie jakością – kształcenie menedżerów jakości, wychodzą naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu przedsiębiorstw i innych organizacji gospodarczych na systemy zarządzania jakością, zarządzania ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem pracy. Posiadanie tych systemów i związanych z nimi certyfikatów stało się ważnym czynnikiem konkurencyjności i „być albo nie być” wielu organizacji na międzynarodowym i krajowym rynku. Do projektowania, wdrażania, monitorowania i doskonalenia tych systemów potrzebni są specjaliści i menedżerowie jakości, którzy od szeregu lat są przygotowywani na tej właśnie specjalności i dobrze sprawdzają się później w praktyce.

Program studiów odpowiada wymogom stawianym przez Europejską Organizację Jakości (EOQ). Studenci, po zaliczeniu pierwszego roku studiów, mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), który kończy się uzyskaniem certyfikatu Asystenta systemu zarządzania jakością. Po drugim roku mogą starać się o certyfikat Pełnomocnika jakości (PCBC).

organizacja

W trakcie studiów realizowane są m.in. przedmioty: Systemy ISO 9000, Normalizacja, akredytacja i certyfikacja, Wymagania jakościowe, ocena i doskonalenie systemu jakości, Audit, Ekonomika jakości, Statystyczna kontrola procesu, System informacji jakościowej, Zarządzanie środowiskowe i BHP oraz Pełnomocnik jakości. Program zapewnia przedmioty ogólne i kierunkowe identyczne, jak na naszych pozostałych specjalnościach na studiach II stopnia na kierunku zarządzanie w Instytucie Ekonomii i Zarządzania, a ponadto pełny zestaw przedmiotów specjalizacyjnych, przydatnych w praktyce zarządzania jakością. Dzięki temu nasi absolwenci uzyskują nie tylko konkretną wiedzę, ale także wszechstronność, pozwalającą na pracę również w innych obszarach organizacji.
O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich ze wszystkich kierunków studiów ekonomicznych (np. ekonomia, zarządzanie, towaroznawstwo) i administracji oraz innych kierunków studiów.

profil absolwenta

Absolwenci tej specjalności są przygotowywani przede wszystkim do pełnienia funkcji: menedżera jakości, pełnomocnika dyrektora ds. jakości, auditora wewnętrznego systemu jakości. Po niezbędnej praktyce mogą zostać przyjęci na kurs auditora wiodącego. Nabyte umiejętności oraz kwalifikacje pozwalają absolwentom uczestniczyć w pracach związanych m.in. z projektowaniem, wdrażaniem i doskonaleniem znormalizowanych systemów zarządzania zgodnych z międzynarodowymi i europejskim wymaganiami w dziedzinie jakości i niezawodności wyrobów i procesów.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl