zarządzanie innowacjami*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Celem specjalności jest zdobycie wiedzy związanej z tworzeniem, realizacją i wdrażaniem innowacji. Gospodarka oparta na wiedzy to gospodarka, w której niezbędne jest wdrażanie innowacji na każdym poziomie zarządzania.


organizacja

Wykaz przedmiotów:
język obcy, wychowanie fizyczne, socjologia, geografia ekonomiczna, mikroekonomia, makroekonomia, matematyka, statystyka opisowa, technologia informacyjna, podstawy zarządzania, marketing, finanse, prawo, zachowania organizacyjne, zarządzanie strategiczne, badania marketingowe, rachunkowość finansowa, zarządzanie produkcją, zarządzanie zasobami ludzkimi, nauki o organizacji, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie logistyką, zarządzanie i planowanie marketingowe, finanse przedsiębiorstw, marketing w handlu i usługach, integracja europejska, MSG, polityka ekonomiczna, negocjacje, prawo pracy, bezpieczeństwo publiczne, seminarium dyplomowe, procesy informacyjne w zarządzaniu, zarządzanie projektami, ochrona własności intelektualnej, planowanie regionalne i przestrzenne, zarządzanie jakością, strategia rozwoju gminy, strategie innowacji w przedsiębiorstwie, zarządzanie wartościami, trening kierowniczy, analiza trendów biznesowych, innowacje w polityce regionalnej i lokalnej (polityka proinnowacyjna).


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~sB0dnPwjOnpW  2017-06-14 08:43:42
Excellent! I keep meaning to submit some of my old photos to BugGuide for IDs but I never get around to it… I am not a tasmonoixt, so these things don’t just pop into my head the way they seem to for the other bug bloggers of the world!
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl